ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wu, L.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Yuan 12
2 Jatisatienr A. 8
3 Wang, Hong 7
4 Mungkornasawakul P. 5
5 Pyne S.G. 5
6 Yu, Hongyu 5
7 Sastraruji T. 4
8 Ung A.T. 4
9 Pyne S. 4
10 Liu, W. J. 4
11 Fang, Z. 4
12 Tran, Xuan Anh 4
13 Si, Rongmei 4
14 Lee H. 3
15 Supyen D. 3
16 Ung A. 3
17 Hyde K. 3
18 Jones E. 3
19 Zhang, Yue Ping 3
20 Wei, J. 3
21 Sun, Mei 3
22 Chua, Kai Meng 3
23 Goh, Kunli 3
24 Chaicumpar K. 2
25 Liu J. 2
26 Meis J.F. 2
27 Hongsanan S. 2
28 Lin C. 2
29 Sjam R. 2
30 Bhat D. 2
31 Klaassen C.H.W. 2
32 Taj-Aldeen S.J. 2
33 Wahyuningsih R. 2
34 Doilom M. 2
35 Chakrabarti A. 2
36 Chowdhary A. 2
37 Khan Z. 2
38 Ikeda R. 2
39 Imran D. 2
40 Abdel-Wahab M. 2
41 Abdel-Aziz F. 2
42 Ariyawansa H. 2
43 Hagen F. 2
44 Chomnunti P. 2
45 Chaiyong S. 2
46 Cui B. 2
47 Dissanayake A. 2
48 Jayawardena R. 2
49 Skelton B.W. 2
50 Das K. 2
51 White A.H. 2
52 Jatisatienr C. 2
53 Dayarathne M. 2
54 Jayasiri S. 2
55 Konta S. 2
56 Daranagama D. 2
57 Yu, Dingshan 2
58 Ling, San 2
59 Chan-Park, Mary B. 2
60 Wang, Huaxiong 2
61 Zhang, Qiang 2
62 Mu, Yuguang 2
63 Jiang, Wenchao 2
64 Jiang, Rongrong 2
65 Mushrif, Samir H. 2
66 Zheng, Jianmin 2
67 Pan W. 2
68 Zhou, Hailing 2
69 Wang, Qiang 2
70 Su, Dingdian 2
71 Wei, Jun 2
72 Wang, Zhongrui 2
73 Liu, Duixian 2
74 Wanasinghe D. 2
75 Camporesi E. 2
76 Jeewon R. 2
77 Sriburee P. 2
78 Zhu, W. G. 2
79 Khayhan K. 2
80 Boekhout T. 2
81 Drechsler-Santos E. 2
82 Phookamsak R. 2
83 Zhang, J. F. 2
84 Wang, Z. R. 2
85 Sun, Xiaowei 2
86 Zhu, H. L. 2
87 Wang, F. 2
88 Góes-Neto A. 2
89 Thongbai B. 1
90 Fisher M.C. 1
91 Vuddhakul V. 1
92 Simwami S. 1
93 Mapook A. 1
94 Ip M. 1
95 Zhao Q. 1
96 Luo Z. 1
97 Ingviya N. 1
98 Perera R. 1
99 Yang J. 1
100 Meyer W. 1
101 Mouton J.W. 1
102 Zhang H. 1
103 Tanaka K. 1
104 Curfs-Breuker I. 1
105 Ekanayaka A. 1
106 de Silva N. 1
107 Senanayake I. 1
108 Willis A.C. 1
109 Sawatwanich A. 1
110 Phuthsuk D. 1
111 Welton E. 1
112 Celentano D. 1
113 Young A. 1
114 Aramrattana A. 1
115 Norphanphoun C. 1
116 Issakul K. 1
117 van Iersel L.J.J. 1
118 McKenzie E. 1
119 Trilles L. 1
120 Tibpromma S. 1
121 Williams M.C. 1
122 Boonmee S. 1
123 Gibertoni T. 1
124 Manimohan P. 1
125 Phukhamsakda C. 1
126 Leung T.Y. 1
127 Lo Y.M.D. 1
128 Lee C. 1
129 Chow K.C.K. 1
130 Pani S. 1
131 Chiu R.W.K. 1
132 Lin N. 1
133 Luna F.M.F. 1
134 Wang S. 1
135 Lee J. 1
136 Charoenkwan P. 1
137 Liu, Kai. 1
138 Shimpalee S. 1
139 Manawasinghe I. 1
140 Chantara S. 1
141 Sanguansermsri T. 1
142 Yen M. 1
143 Wanapirak C. 1
144 Wiriya W. 1
145 Tsui N.B.Y. 1
146 Tsay S. 1
147 Maring H. 1
148 Nguyen A. 1
149 Loftus A. 1
150 Buntoung S. 1
151 Chuang H. 1
152 Nguyen C. 1
153 Goodloe C. 1
154 Gabriel P. 1
155 Pantina P. 1
156 Christina Hsu N. 1
157 Janjai S. 1
158 Holben B. 1
159 Chan K.C.A. 1
160 Lau T.K. 1
161 Hsiao T. 1
162 Sayer A. 1
163 Cantor C.R. 1
164 Tao W. 1
165 Beug M. 1
166 De Crop E. 1
167 Dai Y. 1
168 Consiglio G. 1
169 De Oliveira R. 1
170 de Souza C. 1
171 Gilmore S. 1
172 Dentinger B. 1
173 de Souza J. 1
174 Chakraborty D. 1
175 Ceska O. 1
176 Ammirati J. 1
177 Alves-Silva G. 1
178 Luangsa-ard J. 1
179 Baghela A. 1
180 Promputtha I. 1
181 Boro M. 1
182 Boonpratuang T. 1
183 Bojantchev D. 1
184 Gorczak M. 1
185 Haitjema C. 1
186 Zhang Z. 1
187 Li Q. 1
188 Lima D. 1
189 Rungsiyakull C. 1
190 Sornsuwan T. 1
191 Sastraruji K. 1
192 Urathamakul T. 1
193 Swain M. 1
194 Liimatainen K. 1
195 Kuhnert E. 1
196 Henske J. 1
197 Hashimoto A. 1
198 Hapuarachchi K. 1
199 Iribarren M. 1
200 Jeon S. 1
201 Jesus A. 1
202 Jerônimo G. 1
203 Alvarado P. 1
204 Karunarathna S. 1
205 Jackson J. 1
206 Banmai S. 1
207 Metzger D. 1
208 Burns D. 1
209 Khanongnuch C. 1
210 McCrabb H. 1
211 Lilavivat V. 1
212 Weidner J. 1
213 Ma J. 1
214 Fu L. 1
215 Richardson P. 1
216 Donnell D. 1
217 Thambugala K. 1
218 Vizzini A. 1
219 Shao Y. 1
220 Tian Q. 1
221 Ruan Y. 1
222 Liu X. 1
223 Lumyong S. 1
224 Ghobad-Nejhad M. 1
225 Dai D. 1
226 Lumbsch H. 1
227 Langer E. 1
228 Bulgakov T. 1
229 Li G. 1
230 Chethana K. 1
231 Kirk P. 1
232 Lücking R. 1
233 Kang J. 1
234 Hirayama K. 1
235 Li X. 1
236 He M. 1
237 Chen J. 1
238 Zhao R. 1
239 Liu Z. 1
240 Bahkali A. 1
241 Lucas G. 1
242 Chan, Mei Yin 1
243 Lee, Chun Wei 1
244 Zhang, Z. 1
245 Wang, Junling 1
246 Yang, M. 1
247 Chen, Z. H. 1
248 Gao, C. 1
249 Weng, Cheng-Hui 1
250 Wang, H. 1
251 Yang, Y. 1
252 Li, Lain-Jong 1
253 Yuan, Yang 1
254 Peng, Wenkuan 1
255 Bai, Shihe 1
256 Guo, Y. X. 1
257 Zhang, X. 1
258 Huang, H. 1
259 Gaucher, B. P. 1
260 Chen, L. 1
261 Tsai, Chuen-Horng 1
262 Luo, Z. L. 1
263 Li, Hai 1
264 Nguyen, Phuong Ha 1
265 Wu, Hongjun 1
266 Yong, Yili 1
267 Zhang, Hua 1
268 Zhao, Yu. 1
269 Liu, Xue-Wei 1
270 Zhou, Qi. 1
271 Fong, D. D. 1
272 Guo, Jian 1
273 Poa, Patrick C. H. 1
274 Zhou, H. 1
275 Leou, Keh-Chyang 1
276 Zhu, C. 1
277 Hu, S. 1
278 Wen, H. 1
279 Rechberger, Christian 1
280 Nguyen Thi Ha 1
281 Mazrura Sahani 1
282 Ji, Guanghzhen. 1
283 Zhang, K. L. 1
284 Dou, Hongwei. 1
285 Hoi, Steven C. H. 1
286 Zou, Qingjian. 1
287 Zhu, Jianke. 1
288 He, Lixiazi. 1
289 Jin, Rong. 1
290 Du, A. Y. 1
291 Shang, Zhouchun. 1
292 Wang, Y. Y. 1
293 Pei, Gang. 1
294 Liu, X. Y. 1
295 Du, Yutao. 1
296 Wang, E. G. 1
297 Lai, Liangxue. 1
298 Xiao, Lei. 1
299 Yu, Nenghai. 1
300 Chen, Fuming 1
301 Crispin Diaz 1
302 Haller, Gary L. 1
303 Amita Baikerikar 1
304 George Sun 1
305 Iman K. Resksowardojo 1
306 Lixin Fu 1
307 Kiyomi Okiyama 1
308 Wang, Zhenfeng 1
309 Pfefferle, Lisa D. 1
310 Keiko Hirota 1
311 Arianto A. Patunro 1
312 Wang, Qiusheng 1
313 Zeng, Tingying Helen 1
314 Yang, Shuo-Wang 1
315 Kiyoyuki Minato 1
316 Ren, Fang 1
317 Mashiko Hori 1
318 Jiang, Ping 1
319 Liu, Lin. 1
320 Chen, B. 1
321 Yang, Huanming. 1
322 Chen, Y. S. 1
323 Pei, Duanqing. 1
324 Liu, L. F. 1
325 Huang S. 1
326 Takata G. 1
327 Li, Ning. 1
328 Deng, Hongkui. 1
329 Kang, J. F. 1
330 Chen, Q. 1
331 Liu, Zhonghua. 1
332 Wang, Huayan. 1
333 Wei, Hong. 1
334 Wang, J. Y. 1
335 Esteban, Miguel A. 1
336 Gao, Bin 1
337 Luan, Zhidong. 1
338 Kanpiengjai A. 1
339 Lu Y. 1
340 Wijayawardene N. 1
341 Wongsomboon P. 1
342 Tennakoon T. 1
343 Thaima T. 1
344 Wu H. 1
345 Limtharakul (née Ritthiwigrom) T. 1
346 Zeng X. 1
347 Willis A. 1
348 Auranwiwat C. 1
349 André A. 1
350 Uechi K. 1
351 Niskanen T. 1
352 Unban K. 1
353 Papizadeh M. 1
354 Kamchonwongpaisan S. 1
355 Rattanajak R. 1
356 Richter C. 1
357 Ouyang, Hongsheng. 1
358 Li, Ziyi. 1
359 Wang, Fang. 1
360 Wang, Yong. 1
361 Yang, Yang. 1
362 Fan, Nana. 1
363 Tjoa, Verawati 1
364 Pan, Dengke. 1
365 Han, Jianyong. 1
366 Chen, Jijun. 1
367 Liang, Yu. 1
368 Pervushin, Konstantin 1
369 Yan, Liang Yu 1
370 Li, Jing. 1
371 Xu, Weixin 1
372 Xu, Ying. 1
373 Tang, Kai 1
374 Lin, Lin. 1
375 Liu, Na. 1
376 Yang, Dongshan. 1
377 Yu, Ting 1
378 Lee, Pooi See 1
379 Wang, Shouqi. 1
380 Chan, Lap 1
381 Luan, Jing. 1
382 Yang, Zhenzhen. 1
383 Vajta, Gabor. 1
384 Ng, Geok Ing 1
385 Lu, Chunxia. 1
386 Wang, Quanlei. 1
387 Liao, Kin 1
388 Ouyang, Zhen. 1
389 Gong, Yingxue 1
390 Zhao, Bentian. 1
391 Lu, Tingting 1
392 Liu, Zhaoming. 1
393 Zhong, Chongming. 1
394 Li, Yuanqing 1
395 Khunatorn Y. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 5
3 2558 1
4 2557 5
5 2556 6
6 2555 14
7 2554 3
8 2553 4
9 2552 4
10 2551 3
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Amylolytic Enzymes Acquired from L-Lactic Acid Producing Enterococcus faecium K-1 and Improvement of Direct Lactic Acid Production from Cassava Starch
2 2-Phenylnaphthalenes and a polyoxygenated cyclohexene from the stem and root extracts of Uvaria cherrevensis (Annonaceae)
3 A family level rDNA based phylogeny of cucurbitariaceae and fenestellaceae with descriptions of new fenestella species and neocucurbitaria gen. nov.
ปี พ.ศ. 2559
4 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
5 Fungal diversity notes 367–490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
6 Investigation of bipolar plate materials for proton exchange membrane fuel cells
7 Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
8 Effects of design parameters on fracture resistance of glass simulated dental crowns
ปี พ.ศ. 2558
9 Ternary hybrids of amorphous nickel hydroxide-carbon nanotube-conducting polymer for supercapacitors with high energy density, excellent rate capability, and long cycle life
ปี พ.ศ. 2557
10 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
11 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
12 Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping
13 Controlled functionalization of carbonaceous fibers for asymmetric solid-state micro-supercapacitors with high volumetric energy density
14 Hepatotoxicity in a 52-week randomized trial of short-term versus long-term treatment with buprenorphine/naloxone in HIV-negative injection opioid users in China and Thailand
ปี พ.ศ. 2556
15 6-Hydroxy-5,6-seco-stemocurtisine: A novel seco-stemocurtisine-type alkaloid
16 Acetone-induced graphene oxide film formation at the water-air interface
17 Chiral-selective CoSO4/SiO2 catalyst for (9,8) single-walled carbon nanotube growth
18 Narrow-chirality distributed single-walled carbon nanotube synthesis by remote plasma enhanced ethanol deposition on cobalt incorporated MCM-41 catalyst
19 Stress-and-coping of Chinese repatriate scholars.
20 Geographically Structured Populations of Cryptococcus neoformans Variety grubii in Asia Correlate with HIV Status and Show a Clonal Population Structure
ปี พ.ศ. 2555
21 Resistance of Asian Cryptococcus neoformans serotype a is confined to few microsatellite genotypes
22 Mechanism of different switching directions in graphene oxide based RRAM
23 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
24 Positive bias-induced Vth instability in graphene field effect transistors
25 Microscopic mechanism for unipolar resistive switching behaviour of nickel oxides
26 OVIE : Object oriented and vector based image editing
27 Highly uniform, self-compliance, and forming-free ALD HfO2-based RRAM with Ge doping
28 Learning Bregman distance functions for semi-supervised clustering.
29 Vth shift in single-layer graphene field-effect transistors and its correlation with Raman inspection
30 Reactive sites for chiral selective growth of single-walled carbon nanotubes: a DFT study of Ni55–Cn complexes
31 Texture aware image segmentation using graph cuts and active contours
32 Length-dependent performances of sodium deoxycholate-dispersed single-walled carbon nanotube thin-film transistors
33 Analysis of iterated block ciphers.
34 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
ปี พ.ศ. 2554
35 Improved Meet-in-the-Middle cryptanalysis of KTANTAN (poster)
36 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
37 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
ปี พ.ศ. 2553
38 On multidimensional linear cryptanalysis
39 Purification and chiral selective enrichment of single-walled carbon nanotubes for macroelectronic applications.
40 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
41 Semisynthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity of stemofoline alkaloids and analogues
ปี พ.ศ. 2552
42 Sustainable Automobile Society in East Asia
43 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
44 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
45 Charge-induced conductance modulation of carbon nanotube field effect transistor memory devices
ปี พ.ศ. 2551
46 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
47 Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles
48 Noninvasive prenatal diagnosis of monogenic diseases by digital size selection and relative mutation dosage on DNA in maternal plasma
ปี พ.ศ. 2549
49 Indexing and storage techniques for satellite images in a parallel architecture.
ปี พ.ศ. 2548
50 Phytochemical studies on Stemona plants: Isolation of stemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2547
51 Phytochemical and Larvicidal Studies on Stemona curtisii: Structure of a New Pyrido[1,2-a]azepine Stemona Alkaloid
52 Phytochemical studies on Stemona burkillii prain: Two new dihydrostemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2546
53 Stemocurtisine, the first pyrido[1,2-a]azapine Stemona alkaloid