ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wiwut Tanthapanichakoon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Wiwut Tantapanichakoon
- Wiwut Tanthapanichkoon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 12
2 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 10
3 Pratarn Wongsarivej 5
4 Nawin Viriya-empikul 5
5 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 4
6 ประธาน วงศ์ศริเวช 4
7 Noriaki Sano 4
8 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 4
9 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 4
10 Pilasinee Limsuwan 3
11 Sirijutaratana Covavisaruch 3
12 Takeyuki Kikuchi 3
13 Apinan Soottitantawat 3
14 พรศิริ ทองเปรม 3
15 Sunun Limtrakul 3
16 Pornsiri Tongprem 3
17 Jintawat Chaichanawong 2
18 Kyuya Nakagawa 2
19 พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ 2
20 Thanit Swasdisevi 2
21 Suwattana Phuangphuaksook 2
22 Naorat Phingchin 1
23 Mana Amornkitbamrung 1
24 Thucsina Loychirakul 1
25 Yutaka Tsuji 1
26 Songchai Wiriyaumpaiwong 1
27 Adisorn Areephant 1
28 Arunwan Punyaporn 1
29 Narisara Thongboonchoo 1
30 Surapol Pongsatat 1
31 Montree Wongsri 1
32 Apiluck Iad-Uea 1
33 Sittidej Sittipraneed 1
34 Aranya Thongchiew 1
35 Pijarn In-euru 1
36 Chaiyot Worravitudomsuk 1
37 Sano, Noriaki 1
38 Kompanart Kaewplang 1
39 Thana Deawwanich 1
40 Pannada Japthong 1
41 Sira Srinives 1
42 Daranee Srina 1
43 Nantamas Dhattavorn 1
44 Kreangkrai Maneeintr 1
45 Yoshida, Hideto 1
46 Poonlasak Muthakarn 1
47 Sangob chairat-utai 1
48 Wuchara Kanidtabud 1
49 Satok Chaikunchuensakun 1
50 Chalida Klaysom 1
51 Tawatchai Charinpanikul 1
52 Pramote Puengjinda 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
54 Takuji Yamamoto 1
55 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
56 Malin Mungmart 1
57 Ornjira Rungarunsangchai 1
58 อรัญญา ทองเขียว 1
59 เมธี สุภาวิตา 1
60 หทัยชนก ดุริยะบรรเลง 1
61 เนาวรัตน์ พึ่งชื่น 1
62 Sahat Chaiyo 1
63 Sedtha Tantirodchanamate 1
64 Jerapan Laksameearunotai 1
65 Witsarut Jintaworn 1
66 Weeraya Sae-lim 1
67 Kanaoka, Chikao 1
68 Naito, Makio 1
69 Mathee Suphawita 1
70 Hathaichanok Duriyabunleng 1
71 พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ 1
72 Sareeya Bureekaew 1
73 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Faculty of Engineering 1
74 สุขุม เฉยศิริ 1
75 Napawon Thongprachan 1
76 Pisit Ariyadejwanich 1
77 Pairin Vijitjaroenmuang 1
78 Anchaleeporn Waritswat Lothongkum 1
79 Kunihiro Fugui 1
80 ธนิต สวัสดิ์เสวี 1
81 เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ 1
82 Kittisak Larpsuriyakul 1
83 C. Chalotorn 1
84 Hideto Yoshida 1
85 โชติกา ชะโลธร 1
86 Hajime Tamon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 5
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 4
9 2547 11
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 3
13 2543 3
14 2542 2
15 2541 1
16 2540 2
17 2539 3
18 2538 1
19 2537 1
20 2536 2
21 2532 2
22 2531 2
23 2528 2
24 2526 1
25 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Development of encapsulation technique for nano-biomaterials using chitosan-based cryogel
2 Development of encapsulation technique for nano-biomaterials using chitosan-based cryogel
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล
4 Evaluation of the thermodynamic equilibrium of the autothermal reforming of dimethyl ether
5 Adsorption and Ozonation Kinetic Model for Phenolic Wastewater Treatment
ปี พ.ศ. 2553
6 Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor
7 Hydrothermal synthesis of titanate nanostructures with high UV absorption characteristics
ปี พ.ศ. 2552
8 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
9 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
ปี พ.ศ. 2551
10 Effect of pH of fine silica suspension and central rod diameter on the cut size of an electrical hydrocyclone with and without underflow
11 Review of Recent Researches on Nanoparticle Production in Thailand
12 Investigation of catalytic decomposition of phenol in a lab scale three-phase fluidized bed reactor using Fe on activated carbon support
13 Development and characterization of highly macroporous carbon nanotube foams by freeze-drying method
14 Preparation of Fe catalyst coated on activated carbon for decomposition of aqueous phenol in three-phase fluidized bed reactor
ปี พ.ศ. 2550
15 Hydrothermal synthesis of titanate nanoroll from micron-sized titania power using sonication pretreatment
ปี พ.ศ. 2549
16 Development of lanthanum strontium manganite based solid oxide fuel cell electrode by advanced mechanochemical process
17 Investigation and comparison of catalytic decomposition rates of aqueous phenol in three-phase fluidized bed reactor
ปี พ.ศ. 2548
18 Development of rice mill dust collection system using rice husk bed
19 Simulation and analysis of pressure drop in high temperature twin-candle ceramic filter system
20 Effect of dust deposition on collection performance of ceramic candle filter system
21 Stochastic model development and simulation of agglomerative deposition of aerosol on an electret fiber
ปี พ.ศ. 2547
22 Degradation of organic compounds using nanosized titania
23 Preparation, characterization and continuous process design of activated carbon from waste tires
24 Synthesis of carbon nanoparticles using pyrolysis of ferrocene-naphthalene mixture
25 Production of carbon nanoparticles using ARC discharge in water method
26 Particle classification of fine size region by using hydrocyclone
27 Adsorption kinetics of aqueous binary mixtures containing phenol, RED31 and/ or black5 on activated carbon prepared from waste tires
28 Simultaneous treatment of gaseous volatile organic compounds and aqueous phenol using a corona discharge reactor
29 Simulation of single particle motion along 3-dimensional turbulent flow in air cyclone with blowdown
30 Optimization of the debutanizer in platforming unit using PRO/II
31 Development of phase doppler anemometer for measuring velocity and size distribution of paticulate materials
32 Removal of dilute binary and tertiary gas mixture of acetaldehyde, ammonia and trimethyl amine in nitrogen using electron-attachment reactor at high temperature
ปี พ.ศ. 2546
33 Critical points calculation with a cubic equation of state and excess free energy mixing rules
34 การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน
35 Effect of ammonium sulfate synthesis amount on industrial-scale production of fertilizer granules
36 Hydrothermal preparation and characterzation of activated carbon from anthracite powder
37 Discrete particle simulation of spouted bed with heat transfer
ปี พ.ศ. 2545
38 Removal of acetaldehyde, ammonia and trimethylamine gases using electron attachment reaction at high temperature
39 Production and application of activated carbon from waste tires
ปี พ.ศ. 2544
40 Removal of dilute mixture of styrene and ammonia using corona discharge reactor at various temperatures
41 Simulation of removal of humidity in a factory using various rotary honeycomb dehumidifiers
42 Simulation of dispersion of air pollutant over non-planar topography using 3-dimensional generalized coordinate system
ปี พ.ศ. 2543
43 Factors affecting the smoothness of flow rate of a screw feeder and a rotary table feeder
44 Stochastic simulation of agglomerative deposition of aerosol on an electret fiber
45 Effect of temperature on removal of toluene vapor using the electron attachment reaction
ปี พ.ศ. 2542
46 Modeling and simulation of flows in two-phase fluidized systems
47 การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
ปี พ.ศ. 2541
48 Simulation of industrial pneumatic conveying dryer with constant and falling rates of drying
ปี พ.ศ. 2540
49 Development of quantitative indices for evaluating the degree of dispersion of additives in compounded materials using computer experiments
50 Effect of reactor structure on removal efficiency of gaseous pollutants using electron attachment mechanism
ปี พ.ศ. 2539
51 Factors influencing the dispersion of organic pigments in polyethylene upon using a continuous twin-screw kneader
52 Factors influencing the dispersion of pigments in polystyrene upon using a continuous twin-screw kneader
53 Patameter estimation of a simplified model for predicting aerosol collection efficiency on a dust-loaded fiber
ปี พ.ศ. 2538
54 Development and construction of tester and testing of Lower Explosion Limit of particulate materials
ปี พ.ศ. 2537
55 Effects of kneading conditions on the dispersion of pigments in polyethylene using a continuous kneader
ปี พ.ศ. 2536
56 Hydrodesulfurization of toluene containing thiophene
57 Hydro-isomerization of n-heptane using various zeolitic catalysts
ปี พ.ศ. 2532
58 Energy system design using pinch technology and exergy concept
59 Applications of generalized reduced gradient method to the cogeneration problem in a synthetic fiber plant
ปี พ.ศ. 2531
60 Synthesis of alcohols from syngas
61 Isopropanol synthesis from propylene
ปี พ.ศ. 2528
62 Synthesis of methanol with an industrial catalyst and development of computer model for an industrial methanol reactor
63 Synthesis of methanol with an industrial catalyst and development of computer model for an industrial methanol reactor
ปี พ.ศ. 2526
64 Drying characteristics of some agricultural produce in Thailand
ปี พ.ศ. 2525
65 Stochastic simulation of convective diffusional deposition of polydisperse aerosols on a dust loaded fiber