ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wichit Tharanon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Wichit Tharanont
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิจิตร ธรานนท์ 11
2 Kriskrai Sitthiseripratip 5
3 Chanjira Sinthanayothin 5
4 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 5
5 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 4
6 จินตมัย สุวรรณประทีป 3
7 Jintamai Suwanprateeb 3
8 Siriwan Suebnukarn 2
9 Nakintorn Patanachai 2
10 Samroeng Inglam 2
11 Tratat Apatananon 2
12 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
13 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
14 Bunyarit Uyyanonvara 2
15 Banchong Mahaisavariya 2
16 บรรจง มไหสวริยะ 2
17 Wisarut Bholsithi 2
18 วิศรุต พลสิทธิ์ 2
19 Kanoknart Chintakanon 2
20 Ruangrat Komolpis 2
21 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
22 สำเริง อินกล่ำ 1
23 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
24 Pathawee Khongkhunthian 1
25 รัตนา วรปัสสุ 1
26 ศุภชัย จันฝาก 1
27 บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 1
28 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
29 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
30 สมภพ อมาตยกุล 1
31 Pattarawit Rukkul 1
32 Pruettha Nanakorn 1
33 Ekachai Chaichanasiri 1
34 Sloten, Jozef Vander 1
35 ปฐวี คงขุนเทียน 1
36 Krikamol Muandet 1
37 Palakon Sompor 1
38 ศศิน เทียนดี 1
39 Sasin Tiendee 1
40 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
41 Pornsirin Chaichalotornkul 1
42 นคินทร พัฒนชัย 1
43 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
44 Siriporn Tanodekaew 1
45 Wanida Janvikul 1
46 Somruethai Channasanon 1
47 สิริพร โตนดแก้ว 1
48 Philip Oris 1
49 Sriprasit Boonvisut 1
50 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
51 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
52 ฟิลิป โอริส 1
53 Charan Mahatumarat 1
54 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
55 วนิดา จันทร์วิกูล 1
56 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
57 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
58 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
59 Pathomphong Phannurat 1
60 จรัญ ธรานนท์ 1
61 Boonlom Thavornyutikarn 1
62 ปวีณา อุปนันต์ 1
63 Paweena Uppanan 1
64 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
65 Phuwanit Kamtubtim 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 4
4 2549 1
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
2 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
3 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
4 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
5 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
ปี พ.ศ. 2552
6 A finite element study of the effect of contact forces between an implant-retained crown and its adjacent teeth on bone stresses
7 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
9 PACS (Picture Archiving Communication System) for dentistry
10 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
11 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
12 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
13 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
14 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย