ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wei, Lei
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Li Wei
- Wai, L. L.
- Wei, Li
- Wu, L.
- Wu, Lei.
- Wu, Li.
- Wei, Li.
- Wei, Lei.
- Wu, Lu.
- Lo W.Y.W.
- Liao W.
- Lie W.
- Liu W.
- Lee W.
- Li W.
- Lau W.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Yuan 12
2 Jatisatienr A. 8
3 Wang, Hong 7
4 Yu, Hongyu 5
5 Mungkornasawakul P. 5
6 Pyne S.G. 5
7 Pyne S. 4
8 Si, Rongmei 4
9 Fang, Z. 4
10 Tran, Xuan Anh 4
11 Liu, W. J. 4
12 Ung A.T. 4
13 Sastraruji T. 4
14 Jones E. 3
15 Zhang, Yue Ping 3
16 Ung A. 3
17 Wei, J. 3
18 Hyde K. 3
19 Sun, Mei 3
20 Supyen D. 3
21 Chua, Kai Meng 3
22 Goh, Kunli 3
23 Lee H. 3
24 Zhou, Hailing 2
25 Sriburee P. 2
26 Khayhan K. 2
27 Hagen F. 2
28 Wahyuningsih R. 2
29 Zheng, Jianmin 2
30 Pan W. 2
31 Boekhout T. 2
32 Phookamsak R. 2
33 Jeewon R. 2
34 Chakrabarti A. 2
35 Wang, F. 2
36 Zhang, J. F. 2
37 Camporesi E. 2
38 Zhu, H. L. 2
39 Wanasinghe D. 2
40 Meis J.F. 2
41 Mushrif, Samir H. 2
42 Su, Dingdian 2
43 Wang, Z. R. 2
44 Jiang, Rongrong 2
45 Chaiyong S. 2
46 Klaassen C.H.W. 2
47 Chaicumpar K. 2
48 Wei, Jun 2
49 Wang, Qiang 2
50 Ikeda R. 2
51 Taj-Aldeen S.J. 2
52 Khan Z. 2
53 Sjam R. 2
54 Imran D. 2
55 Chowdhary A. 2
56 Liu J. 2
57 Ling, San 2
58 White A.H. 2
59 Skelton B.W. 2
60 Jatisatienr C. 2
61 Jayasiri S. 2
62 Dayarathne M. 2
63 Yu, Dingshan 2
64 Chan-Park, Mary B. 2
65 Konta S. 2
66 Bhat D. 2
67 Sun, Xiaowei 2
68 Liu, Duixian 2
69 Hongsanan S. 2
70 Doilom M. 2
71 Lin C. 2
72 Wang, Huaxiong 2
73 Das K. 2
74 Cui B. 2
75 Chomnunti P. 2
76 Abdel-Wahab M. 2
77 Góes-Neto A. 2
78 Zhang, Qiang 2
79 Zhu, W. G. 2
80 Drechsler-Santos E. 2
81 Abdel-Aziz F. 2
82 Wang, Zhongrui 2
83 Daranagama D. 2
84 Jayawardena R. 2
85 Jiang, Wenchao 2
86 Ariyawansa H. 2
87 Dissanayake A. 2
88 Mu, Yuguang 2
89 Yu, Nenghai. 1
90 Pantina P. 1
91 Zhu, Jianke. 1
92 Loftus A. 1
93 Maring H. 1
94 Nguyen A. 1
95 He, Lixiazi. 1
96 Chen, Fuming 1
97 Cantor C.R. 1
98 Ji, Guanghzhen. 1
99 Hsiao T. 1
100 Zeng, Tingying Helen 1
101 Hoi, Steven C. H. 1
102 Sayer A. 1
103 Jin, Rong. 1
104 Zou, Qingjian. 1
105 Christina Hsu N. 1
106 Haller, Gary L. 1
107 Tao W. 1
108 Pfefferle, Lisa D. 1
109 Keiko Hirota 1
110 Amita Baikerikar 1
111 Zhang, K. L. 1
112 Yang J. 1
113 Crispin Diaz 1
114 Welton E. 1
115 Nguyen C. 1
116 Ren, Fang 1
117 Arianto A. Patunro 1
118 Chuang H. 1
119 Wang, Qiusheng 1
120 Yang, Shuo-Wang 1
121 Gabriel P. 1
122 Mashiko Hori 1
123 Goodloe C. 1
124 Kiyoyuki Minato 1
125 Buntoung S. 1
126 Wang S. 1
127 Pei, Duanqing. 1
128 Chow K.C.K. 1
129 Lee J. 1
130 Liu, L. F. 1
131 Lee C. 1
132 Liu, X. Y. 1
133 Li, Ning. 1
134 Lo Y.M.D. 1
135 Chen, B. 1
136 Yang, Huanming. 1
137 Wiriya W. 1
138 Kang, J. F. 1
139 George Sun 1
140 Wanapirak C. 1
141 Deng, Hongkui. 1
142 Charoenkwan P. 1
143 Yen M. 1
144 Chen, Y. S. 1
145 Pani S. 1
146 Chiu R.W.K. 1
147 Holben B. 1
148 Lai, Liangxue. 1
149 Chan K.C.A. 1
150 Leung T.Y. 1
151 Shang, Zhouchun. 1
152 Lau T.K. 1
153 Janjai S. 1
154 Du, A. Y. 1
155 Tsay S. 1
156 Xiao, Lei. 1
157 Luna F.M.F. 1
158 Wang, Y. Y. 1
159 Pei, Gang. 1
160 Du, Yutao. 1
161 Wang, E. G. 1
162 Tsui N.B.Y. 1
163 Lin N. 1
164 Dou, Hongwei. 1
165 Lumyong S. 1
166 Kang J. 1
167 Liu Z. 1
168 Bahkali A. 1
169 Lücking R. 1
170 Lumbsch H. 1
171 Langer E. 1
172 Ghobad-Nejhad M. 1
173 Dai D. 1
174 Zhao R. 1
175 Chen J. 1
176 McCrabb H. 1
177 Lilavivat V. 1
178 Weidner J. 1
179 Liu X. 1
180 Esteban, Miguel A. 1
181 Hirayama K. 1
182 Li X. 1
183 He M. 1
184 Bulgakov T. 1
185 Kirk P. 1
186 Boro M. 1
187 Boonpratuang T. 1
188 Bojantchev D. 1
189 Ceska O. 1
190 Chakraborty D. 1
191 De Crop E. 1
192 Dai Y. 1
193 Consiglio G. 1
194 Beug M. 1
195 Baghela A. 1
196 Karunarathna S. 1
197 Li G. 1
198 Chethana K. 1
199 Alvarado P. 1
200 Luangsa-ard J. 1
201 Ammirati J. 1
202 Alves-Silva G. 1
203 Sastraruji K. 1
204 Urathamakul T. 1
205 Nguyen Thi Ha 1
206 Ekanayaka A. 1
207 Mazrura Sahani 1
208 Bai, Shihe 1
209 Zhao Q. 1
210 de Souza J. 1
211 de Souza C. 1
212 De Oliveira R. 1
213 Tanaka K. 1
214 Curfs-Breuker I. 1
215 Perera R. 1
216 Wang, Zhenfeng 1
217 Ingviya N. 1
218 Kiyomi Okiyama 1
219 Mouton J.W. 1
220 Lixin Fu 1
221 Zhang H. 1
222 Dentinger B. 1
223 Gilmore S. 1
224 Lima D. 1
225 Liimatainen K. 1
226 Kuhnert E. 1
227 Li Q. 1
228 Zhang Z. 1
229 Swain M. 1
230 Sornsuwan T. 1
231 Rungsiyakull C. 1
232 Jesus A. 1
233 Jerônimo G. 1
234 Hapuarachchi K. 1
235 Haitjema C. 1
236 Gorczak M. 1
237 Hashimoto A. 1
238 Henske J. 1
239 Jeon S. 1
240 Iribarren M. 1
241 Iman K. Resksowardojo 1
242 Gong, Yingxue 1
243 Senanayake I. 1
244 Willis A.C. 1
245 Sawatwanich A. 1
246 Nguyen, Phuong Ha 1
247 Phuthsuk D. 1
248 Aramrattana A. 1
249 Li, Hai 1
250 de Silva N. 1
251 Wu, Hongjun 1
252 Norphanphoun C. 1
253 Boonmee S. 1
254 Hu, S. 1
255 Zhu, C. 1
256 Rechberger, Christian 1
257 Wen, H. 1
258 Fong, D. D. 1
259 Issakul K. 1
260 Guo, Jian 1
261 Yong, Yili 1
262 Zhang, Hua 1
263 Donnell D. 1
264 Xu, Weixin 1
265 Thambugala K. 1
266 Li, Jing. 1
267 Yan, Liang Yu 1
268 Vizzini A. 1
269 Xu, Ying. 1
270 Richardson P. 1
271 Liu, Lin. 1
272 Lucas G. 1
273 Liu, Xue-Wei 1
274 Zhou, Qi. 1
275 Young A. 1
276 Celentano D. 1
277 Zhao, Yu. 1
278 Jiang, Ping 1
279 Manawasinghe I. 1
280 Poa, Patrick C. H. 1
281 Gibertoni T. 1
282 Meyer W. 1
283 Mapook A. 1
284 Zhang, X. 1
285 Chen, L. 1
286 Phukhamsakda C. 1
287 Huang, H. 1
288 Trilles L. 1
289 Gaucher, B. P. 1
290 Ip M. 1
291 Guo, Y. X. 1
292 Fisher M.C. 1
293 Peng, Wenkuan 1
294 Vuddhakul V. 1
295 Yuan, Yang 1
296 Thongbai B. 1
297 Luo Z. 1
298 Simwami S. 1
299 McKenzie E. 1
300 Li, Lain-Jong 1
301 Gao, C. 1
302 Williams M.C. 1
303 Weng, Cheng-Hui 1
304 Tsai, Chuen-Horng 1
305 Luo, Z. L. 1
306 Zhou, H. 1
307 Leou, Keh-Chyang 1
308 Manimohan P. 1
309 Tibpromma S. 1
310 Wang, H. 1
311 Wang, Junling 1
312 Yang, Y. 1
313 van Iersel L.J.J. 1
314 Zhang, Z. 1
315 Lee, Chun Wei 1
316 Chen, Z. H. 1
317 Yang, M. 1
318 Tang, Kai 1
319 Shao Y. 1
320 Thaima T. 1
321 Lee, Pooi See 1
322 Wijayawardene N. 1
323 Luan, Jing. 1
324 Wu H. 1
325 Yang, Zhenzhen. 1
326 Willis A. 1
327 Chan, Mei Yin 1
328 Wang, Shouqi. 1
329 Wongsomboon P. 1
330 Auranwiwat C. 1
331 Li, Yuanqing 1
332 André A. 1
333 Zhong, Chongming. 1
334 Liao, Kin 1
335 Chan, Lap 1
336 Tennakoon T. 1
337 Wang, Quanlei. 1
338 Zeng X. 1
339 Limtharakul (née Ritthiwigrom) T. 1
340 Wei, Hong. 1
341 Chen, Q. 1
342 Liu, Zhonghua. 1
343 Wang, J. Y. 1
344 Liu, Kai. 1
345 Chantara S. 1
346 Gao, Bin 1
347 Luan, Zhidong. 1
348 Wang, Huayan. 1
349 Ouyang, Hongsheng. 1
350 Ng, Geok Ing 1
351 Khunatorn Y. 1
352 Lu, Chunxia. 1
353 Promputtha I. 1
354 Vajta, Gabor. 1
355 Li, Ziyi. 1
356 Shimpalee S. 1
357 Liu, Zhaoming. 1
358 Rattanajak R. 1
359 Banmai S. 1
360 Wang, Yong. 1
361 Metzger D. 1
362 Jackson J. 1
363 Wang, Fang. 1
364 Tjoa, Verawati 1
365 Fan, Nana. 1
366 Burns D. 1
367 Yang, Yang. 1
368 Ma J. 1
369 Lin, Lin. 1
370 Ruan Y. 1
371 Liu, Na. 1
372 Tian Q. 1
373 Pervushin, Konstantin 1
374 Liang, Yu. 1
375 Fu L. 1
376 Khanongnuch C. 1
377 Chen, Jijun. 1
378 Zhao, Bentian. 1
379 Uechi K. 1
380 Yu, Ting 1
381 Papizadeh M. 1
382 Kamchonwongpaisan S. 1
383 Lu, Tingting 1
384 Richter C. 1
385 Ouyang, Zhen. 1
386 Niskanen T. 1
387 Yang, Dongshan. 1
388 Huang S. 1
389 Han, Jianyong. 1
390 Takata G. 1
391 Kanpiengjai A. 1
392 Pan, Dengke. 1
393 Unban K. 1
394 Lu Y. 1
395 Sanguansermsri T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 5
3 2558 1
4 2557 5
5 2556 6
6 2555 14
7 2554 3
8 2553 4
9 2552 4
10 2551 3
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Amylolytic Enzymes Acquired from L-Lactic Acid Producing Enterococcus faecium K-1 and Improvement of Direct Lactic Acid Production from Cassava Starch
2 2-Phenylnaphthalenes and a polyoxygenated cyclohexene from the stem and root extracts of Uvaria cherrevensis (Annonaceae)
3 A family level rDNA based phylogeny of cucurbitariaceae and fenestellaceae with descriptions of new fenestella species and neocucurbitaria gen. nov.
ปี พ.ศ. 2559
4 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
5 Fungal diversity notes 367–490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
6 Investigation of bipolar plate materials for proton exchange membrane fuel cells
7 Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
8 Effects of design parameters on fracture resistance of glass simulated dental crowns
ปี พ.ศ. 2558
9 Ternary hybrids of amorphous nickel hydroxide-carbon nanotube-conducting polymer for supercapacitors with high energy density, excellent rate capability, and long cycle life
ปี พ.ศ. 2557
10 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
11 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
12 Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping
13 Controlled functionalization of carbonaceous fibers for asymmetric solid-state micro-supercapacitors with high volumetric energy density
14 Hepatotoxicity in a 52-week randomized trial of short-term versus long-term treatment with buprenorphine/naloxone in HIV-negative injection opioid users in China and Thailand
ปี พ.ศ. 2556
15 6-Hydroxy-5,6-seco-stemocurtisine: A novel seco-stemocurtisine-type alkaloid
16 Acetone-induced graphene oxide film formation at the water-air interface
17 Chiral-selective CoSO4/SiO2 catalyst for (9,8) single-walled carbon nanotube growth
18 Narrow-chirality distributed single-walled carbon nanotube synthesis by remote plasma enhanced ethanol deposition on cobalt incorporated MCM-41 catalyst
19 Stress-and-coping of Chinese repatriate scholars.
20 Geographically Structured Populations of Cryptococcus neoformans Variety grubii in Asia Correlate with HIV Status and Show a Clonal Population Structure
ปี พ.ศ. 2555
21 Resistance of Asian Cryptococcus neoformans serotype a is confined to few microsatellite genotypes
22 Mechanism of different switching directions in graphene oxide based RRAM
23 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
24 Positive bias-induced Vth instability in graphene field effect transistors
25 Microscopic mechanism for unipolar resistive switching behaviour of nickel oxides
26 OVIE : Object oriented and vector based image editing
27 Highly uniform, self-compliance, and forming-free ALD HfO2-based RRAM with Ge doping
28 Learning Bregman distance functions for semi-supervised clustering.
29 Vth shift in single-layer graphene field-effect transistors and its correlation with Raman inspection
30 Reactive sites for chiral selective growth of single-walled carbon nanotubes: a DFT study of Ni55–Cn complexes
31 Texture aware image segmentation using graph cuts and active contours
32 Length-dependent performances of sodium deoxycholate-dispersed single-walled carbon nanotube thin-film transistors
33 Analysis of iterated block ciphers.
34 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
ปี พ.ศ. 2554
35 Improved Meet-in-the-Middle cryptanalysis of KTANTAN (poster)
36 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
37 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
ปี พ.ศ. 2553
38 On multidimensional linear cryptanalysis
39 Purification and chiral selective enrichment of single-walled carbon nanotubes for macroelectronic applications.
40 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
41 Semisynthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity of stemofoline alkaloids and analogues
ปี พ.ศ. 2552
42 Sustainable Automobile Society in East Asia
43 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
44 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
45 Charge-induced conductance modulation of carbon nanotube field effect transistor memory devices
ปี พ.ศ. 2551
46 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
47 Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles
48 Noninvasive prenatal diagnosis of monogenic diseases by digital size selection and relative mutation dosage on DNA in maternal plasma
ปี พ.ศ. 2549
49 Indexing and storage techniques for satellite images in a parallel architecture.
ปี พ.ศ. 2548
50 Phytochemical studies on Stemona plants: Isolation of stemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2547
51 Phytochemical and Larvicidal Studies on Stemona curtisii: Structure of a New Pyrido[1,2-a]azepine Stemona Alkaloid
52 Phytochemical studies on Stemona burkillii prain: Two new dihydrostemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2546
53 Stemocurtisine, the first pyrido[1,2-a]azapine Stemona alkaloid