ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wei, Lei
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Li Wei
- Wai, L. L.
- Wei, Li
- Wu, L.
- Wu, Lei.
- Wu, Li.
- Wei, Li.
- Wei, Lei.
- Wu, Lu.
- Lo W.Y.W.
- Liao W.
- Lie W.
- Liu W.
- Lee W.
- Li W.
- Lau W.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Yuan 12
2 Jatisatienr A. 8
3 Wang, Hong 7
4 Mungkornasawakul P. 5
5 Pyne S.G. 5
6 Yu, Hongyu 5
7 Ung A.T. 4
8 Pyne S. 4
9 Sastraruji T. 4
10 Liu, W. J. 4
11 Fang, Z. 4
12 Tran, Xuan Anh 4
13 Si, Rongmei 4
14 Jones E. 3
15 Lee H. 3
16 Supyen D. 3
17 Wei, J. 3
18 Hyde K. 3
19 Zhang, Yue Ping 3
20 Ung A. 3
21 Sun, Mei 3
22 Chua, Kai Meng 3
23 Goh, Kunli 3
24 Liu J. 2
25 Meis J.F. 2
26 Klaassen C.H.W. 2
27 Lin C. 2
28 Doilom M. 2
29 Chaicumpar K. 2
30 Hongsanan S. 2
31 Bhat D. 2
32 Khan Z. 2
33 Chakrabarti A. 2
34 Konta S. 2
35 Chowdhary A. 2
36 Ikeda R. 2
37 Imran D. 2
38 Taj-Aldeen S.J. 2
39 Sjam R. 2
40 Chomnunti P. 2
41 Abdel-Wahab M. 2
42 Abdel-Aziz F. 2
43 Wahyuningsih R. 2
44 Cui B. 2
45 Drechsler-Santos E. 2
46 Góes-Neto A. 2
47 Daranagama D. 2
48 Dissanayake A. 2
49 White A.H. 2
50 Skelton B.W. 2
51 Jatisatienr C. 2
52 Jayasiri S. 2
53 Jayawardena R. 2
54 Dayarathne M. 2
55 Das K. 2
56 Ariyawansa H. 2
57 Yu, Dingshan 2
58 Ling, San 2
59 Chan-Park, Mary B. 2
60 Wang, Huaxiong 2
61 Zhang, Qiang 2
62 Chaiyong S. 2
63 Jiang, Wenchao 2
64 Jiang, Rongrong 2
65 Mushrif, Samir H. 2
66 Zheng, Jianmin 2
67 Hagen F. 2
68 Zhou, Hailing 2
69 Wang, Qiang 2
70 Su, Dingdian 2
71 Wei, Jun 2
72 Mu, Yuguang 2
73 Liu, Duixian 2
74 Sriburee P. 2
75 Wanasinghe D. 2
76 Phookamsak R. 2
77 Khayhan K. 2
78 Wang, Zhongrui 2
79 Boekhout T. 2
80 Pan W. 2
81 Jeewon R. 2
82 Camporesi E. 2
83 Wang, F. 2
84 Sun, Xiaowei 2
85 Zhu, W. G. 2
86 Zhang, J. F. 2
87 Wang, Z. R. 2
88 Zhu, H. L. 2
89 Chantara S. 1
90 Liu, Kai. 1
91 Shimpalee S. 1
92 Sanguansermsri T. 1
93 Yen M. 1
94 Wanapirak C. 1
95 Promputtha I. 1
96 Wiriya W. 1
97 Wijayawardene N. 1
98 Thaima T. 1
99 Wongsomboon P. 1
100 Charoenkwan P. 1
101 Wu H. 1
102 Willis A. 1
103 Limtharakul (née Ritthiwigrom) T. 1
104 Zeng X. 1
105 Khunatorn Y. 1
106 Lau T.K. 1
107 Leung T.Y. 1
108 Holben B. 1
109 Chan K.C.A. 1
110 Janjai S. 1
111 Tennakoon T. 1
112 Sayer A. 1
113 Cantor C.R. 1
114 Hsiao T. 1
115 Tsay S. 1
116 Tsui N.B.Y. 1
117 Lo Y.M.D. 1
118 Lee C. 1
119 Chow K.C.K. 1
120 Pani S. 1
121 Chiu R.W.K. 1
122 Lin N. 1
123 Luna F.M.F. 1
124 Wang S. 1
125 Lee J. 1
126 Lumyong S. 1
127 Weidner J. 1
128 Li, Ziyi. 1
129 Vajta, Gabor. 1
130 Ouyang, Hongsheng. 1
131 Lilavivat V. 1
132 Liu, Zhonghua. 1
133 McCrabb H. 1
134 Wang, Huayan. 1
135 Ng, Geok Ing 1
136 Lu, Chunxia. 1
137 Chan, Lap 1
138 Wang, Quanlei. 1
139 Christina Hsu N. 1
140 Wang, Shouqi. 1
141 Lee, Pooi See 1
142 Yang, Zhenzhen. 1
143 Chan, Mei Yin 1
144 Luan, Jing. 1
145 Chen, Q. 1
146 Liu X. 1
147 Yang, Huanming. 1
148 Hirayama K. 1
149 Chen, Y. S. 1
150 Chen, B. 1
151 Chen J. 1
152 Zhao R. 1
153 Liu, L. F. 1
154 Pei, Duanqing. 1
155 Deng, Hongkui. 1
156 Li X. 1
157 Luan, Zhidong. 1
158 Wang, J. Y. 1
159 Wei, Hong. 1
160 Gao, Bin 1
161 He M. 1
162 Kang, J. F. 1
163 Esteban, Miguel A. 1
164 Li, Ning. 1
165 de Silva N. 1
166 Richardson P. 1
167 Donnell D. 1
168 Thambugala K. 1
169 Vizzini A. 1
170 Shao Y. 1
171 Fu L. 1
172 Tian Q. 1
173 Ruan Y. 1
174 Lucas G. 1
175 Manawasinghe I. 1
176 Senanayake I. 1
177 Willis A.C. 1
178 Sawatwanich A. 1
179 Phuthsuk D. 1
180 Liao, Kin 1
181 Celentano D. 1
182 Young A. 1
183 Aramrattana A. 1
184 Ma J. 1
185 Metzger D. 1
186 Papizadeh M. 1
187 Uechi K. 1
188 Niskanen T. 1
189 Kamchonwongpaisan S. 1
190 Richter C. 1
191 Auranwiwat C. 1
192 André A. 1
193 Rattanajak R. 1
194 Unban K. 1
195 Lu Y. 1
196 Burns D. 1
197 Jackson J. 1
198 Banmai S. 1
199 Khanongnuch C. 1
200 Takata G. 1
201 Kanpiengjai A. 1
202 Huang S. 1
203 Norphanphoun C. 1
204 Issakul K. 1
205 Ingviya N. 1
206 Yang J. 1
207 Welton E. 1
208 Perera R. 1
209 Mouton J.W. 1
210 Tanaka K. 1
211 Curfs-Breuker I. 1
212 Zhang H. 1
213 Tao W. 1
214 Nguyen C. 1
215 Maring H. 1
216 Nguyen A. 1
217 Loftus A. 1
218 Buntoung S. 1
219 Chuang H. 1
220 Goodloe C. 1
221 Gabriel P. 1
222 Ekanayaka A. 1
223 Zhao Q. 1
224 van Iersel L.J.J. 1
225 McKenzie E. 1
226 Trilles L. 1
227 Tibpromma S. 1
228 Williams M.C. 1
229 Boonmee S. 1
230 Gibertoni T. 1
231 Manimohan P. 1
232 Phukhamsakda C. 1
233 Meyer W. 1
234 Thongbai B. 1
235 Fisher M.C. 1
236 Vuddhakul V. 1
237 Simwami S. 1
238 Luo Z. 1
239 Mapook A. 1
240 Ip M. 1
241 Pantina P. 1
242 Guo, Jian 1
243 Crispin Diaz 1
244 Bojantchev D. 1
245 Haller, Gary L. 1
246 Boonpratuang T. 1
247 George Sun 1
248 Wang, Zhenfeng 1
249 Iman K. Resksowardojo 1
250 Boro M. 1
251 Amita Baikerikar 1
252 Beug M. 1
253 Ammirati J. 1
254 Kiyoyuki Minato 1
255 Alves-Silva G. 1
256 Mashiko Hori 1
257 Ren, Fang 1
258 Pfefferle, Lisa D. 1
259 Keiko Hirota 1
260 Baghela A. 1
261 Ceska O. 1
262 Kiyomi Okiyama 1
263 de Souza C. 1
264 Yuan, Yang 1
265 De Oliveira R. 1
266 de Souza J. 1
267 Guo, Y. X. 1
268 Chen, L. 1
269 Dentinger B. 1
270 Zhang, X. 1
271 Peng, Wenkuan 1
272 De Crop E. 1
273 Consiglio G. 1
274 Lixin Fu 1
275 Chakraborty D. 1
276 Mazrura Sahani 1
277 Dai Y. 1
278 Bai, Shihe 1
279 Nguyen Thi Ha 1
280 Yang, Shuo-Wang 1
281 Arianto A. Patunro 1
282 Lumbsch H. 1
283 Lai, Liangxue. 1
284 Lücking R. 1
285 Shang, Zhouchun. 1
286 Du, A. Y. 1
287 Zhang, K. L. 1
288 Dou, Hongwei. 1
289 Dai D. 1
290 Xiao, Lei. 1
291 Kang J. 1
292 Pei, Gang. 1
293 Bahkali A. 1
294 Liu, X. Y. 1
295 Wang, Y. Y. 1
296 Liu Z. 1
297 Wang, E. G. 1
298 Du, Yutao. 1
299 Ghobad-Nejhad M. 1
300 Ji, Guanghzhen. 1
301 Li G. 1
302 Chen, Fuming 1
303 Chethana K. 1
304 Karunarathna S. 1
305 Zeng, Tingying Helen 1
306 Luangsa-ard J. 1
307 Wang, Qiusheng 1
308 Alvarado P. 1
309 Yu, Nenghai. 1
310 Kirk P. 1
311 Zou, Qingjian. 1
312 Langer E. 1
313 Hoi, Steven C. H. 1
314 Jin, Rong. 1
315 Bulgakov T. 1
316 Zhu, Jianke. 1
317 He, Lixiazi. 1
318 Gilmore S. 1
319 Gaucher, B. P. 1
320 Li, Jing. 1
321 Xu, Weixin 1
322 Urathamakul T. 1
323 Sastraruji K. 1
324 Yan, Liang Yu 1
325 Liu, Na. 1
326 Tang, Kai 1
327 Xu, Ying. 1
328 Liu, Lin. 1
329 Jiang, Ping 1
330 Yong, Yili 1
331 Li, Hai 1
332 Sornsuwan T. 1
333 Swain M. 1
334 Zhang, Hua 1
335 Zhao, Yu. 1
336 Liu, Xue-Wei 1
337 Zhou, Qi. 1
338 Lin, Lin. 1
339 Pervushin, Konstantin 1
340 Zhao, Bentian. 1
341 Yu, Ting 1
342 Yang, Dongshan. 1
343 Gong, Yingxue 1
344 Ouyang, Zhen. 1
345 Li, Yuanqing 1
346 Liu, Zhaoming. 1
347 Lu, Tingting 1
348 Pan, Dengke. 1
349 Han, Jianyong. 1
350 Wang, Yong. 1
351 Yang, Yang. 1
352 Liang, Yu. 1
353 Wang, Fang. 1
354 Fan, Nana. 1
355 Chen, Jijun. 1
356 Tjoa, Verawati 1
357 Nguyen, Phuong Ha 1
358 Rungsiyakull C. 1
359 Chen, Z. H. 1
360 Hashimoto A. 1
361 Yang, M. 1
362 Henske J. 1
363 Wang, H. 1
364 Gao, C. 1
365 Weng, Cheng-Hui 1
366 Iribarren M. 1
367 Lee, Chun Wei 1
368 Hapuarachchi K. 1
369 Li, Lain-Jong 1
370 Gorczak M. 1
371 Huang, H. 1
372 Yang, Y. 1
373 Haitjema C. 1
374 Zhang, Z. 1
375 Wang, Junling 1
376 Jeon S. 1
377 Tsai, Chuen-Horng 1
378 Wen, H. 1
379 Rechberger, Christian 1
380 Liimatainen K. 1
381 Lima D. 1
382 Fong, D. D. 1
383 Zhang Z. 1
384 Wu, Hongjun 1
385 Li Q. 1
386 Hu, S. 1
387 Kuhnert E. 1
388 Leou, Keh-Chyang 1
389 Jerônimo G. 1
390 Luo, Z. L. 1
391 Zhou, H. 1
392 Jesus A. 1
393 Zhu, C. 1
394 Poa, Patrick C. H. 1
395 Zhong, Chongming. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 5
3 2558 1
4 2557 5
5 2556 6
6 2555 14
7 2554 3
8 2553 4
9 2552 4
10 2551 3
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Amylolytic Enzymes Acquired from L-Lactic Acid Producing Enterococcus faecium K-1 and Improvement of Direct Lactic Acid Production from Cassava Starch
2 2-Phenylnaphthalenes and a polyoxygenated cyclohexene from the stem and root extracts of Uvaria cherrevensis (Annonaceae)
3 A family level rDNA based phylogeny of cucurbitariaceae and fenestellaceae with descriptions of new fenestella species and neocucurbitaria gen. nov.
ปี พ.ศ. 2559
4 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
5 Fungal diversity notes 367–490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
6 Investigation of bipolar plate materials for proton exchange membrane fuel cells
7 Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
8 Effects of design parameters on fracture resistance of glass simulated dental crowns
ปี พ.ศ. 2558
9 Ternary hybrids of amorphous nickel hydroxide-carbon nanotube-conducting polymer for supercapacitors with high energy density, excellent rate capability, and long cycle life
ปี พ.ศ. 2557
10 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
11 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
12 Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping
13 Controlled functionalization of carbonaceous fibers for asymmetric solid-state micro-supercapacitors with high volumetric energy density
14 Hepatotoxicity in a 52-week randomized trial of short-term versus long-term treatment with buprenorphine/naloxone in HIV-negative injection opioid users in China and Thailand
ปี พ.ศ. 2556
15 6-Hydroxy-5,6-seco-stemocurtisine: A novel seco-stemocurtisine-type alkaloid
16 Acetone-induced graphene oxide film formation at the water-air interface
17 Chiral-selective CoSO4/SiO2 catalyst for (9,8) single-walled carbon nanotube growth
18 Narrow-chirality distributed single-walled carbon nanotube synthesis by remote plasma enhanced ethanol deposition on cobalt incorporated MCM-41 catalyst
19 Stress-and-coping of Chinese repatriate scholars.
20 Geographically Structured Populations of Cryptococcus neoformans Variety grubii in Asia Correlate with HIV Status and Show a Clonal Population Structure
ปี พ.ศ. 2555
21 Resistance of Asian Cryptococcus neoformans serotype a is confined to few microsatellite genotypes
22 Mechanism of different switching directions in graphene oxide based RRAM
23 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
24 Positive bias-induced Vth instability in graphene field effect transistors
25 Microscopic mechanism for unipolar resistive switching behaviour of nickel oxides
26 OVIE : Object oriented and vector based image editing
27 Highly uniform, self-compliance, and forming-free ALD HfO2-based RRAM with Ge doping
28 Learning Bregman distance functions for semi-supervised clustering.
29 Vth shift in single-layer graphene field-effect transistors and its correlation with Raman inspection
30 Reactive sites for chiral selective growth of single-walled carbon nanotubes: a DFT study of Ni55–Cn complexes
31 Texture aware image segmentation using graph cuts and active contours
32 Length-dependent performances of sodium deoxycholate-dispersed single-walled carbon nanotube thin-film transistors
33 Analysis of iterated block ciphers.
34 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
ปี พ.ศ. 2554
35 Improved Meet-in-the-Middle cryptanalysis of KTANTAN (poster)
36 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
37 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
ปี พ.ศ. 2553
38 On multidimensional linear cryptanalysis
39 Purification and chiral selective enrichment of single-walled carbon nanotubes for macroelectronic applications.
40 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
41 Semisynthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity of stemofoline alkaloids and analogues
ปี พ.ศ. 2552
42 Sustainable Automobile Society in East Asia
43 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
44 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
45 Charge-induced conductance modulation of carbon nanotube field effect transistor memory devices
ปี พ.ศ. 2551
46 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
47 Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles
48 Noninvasive prenatal diagnosis of monogenic diseases by digital size selection and relative mutation dosage on DNA in maternal plasma
ปี พ.ศ. 2549
49 Indexing and storage techniques for satellite images in a parallel architecture.
ปี พ.ศ. 2548
50 Phytochemical studies on Stemona plants: Isolation of stemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2547
51 Phytochemical and Larvicidal Studies on Stemona curtisii: Structure of a New Pyrido[1,2-a]azepine Stemona Alkaloid
52 Phytochemical studies on Stemona burkillii prain: Two new dihydrostemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2546
53 Stemocurtisine, the first pyrido[1,2-a]azapine Stemona alkaloid