ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wei, Jun
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Wei, Jun.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 5
2 Qi, Xiaoying 5
3 Mhaisalkar, Subodh Gautam 4
4 Tan, Cher Ming 4
5 Tjoa, Verawati 4
6 Wu, Renbing 4
7 Huang, Yizhong 4
8 Zhou, Kun 4
9 Mathews, Nripan 3
10 Cheng, Chek Kweng 2
11 Yu, Weibo 2
12 Ho, Xinning 2
13 Nai, S. M. L. 2
14 Wang, Hong 2
15 Han, Yongdian 2
16 Jing, Hongyang 2
17 Rao, V. Ramgopal 2
18 Qian, Xukun 2
19 Khaderbad, Mrunal A. 2
20 Tang, Ben Zhong 2
21 Sow, Chorng Haur 2
22 Jiang, Rongrong 2
23 Huang, Xiao 2
24 Chan, Siew Hwa 1
25 Chen, Jianjun 1
26 Wang, Xu 1
27 Huang, Wei 1
28 Tan, Chaoliang 1
29 Su, Fei 1
30 Kok, Eugene 1
31 Wang, Zhenfeng 1
32 Si, Rongmei 1
33 An, Tao 1
34 White, Timothy John 1
35 Wu, Tao 1
36 Ke, Lin 1
37 Yang, Jian 1
38 Baikie, Tom 1
39 Wei, Fengxia 1
40 Chen, Rui 1
41 Sun, Handong 1
42 Kloc, Christian 1
43 Tao, Yun 1
44 Wang, Hua 1
45 Goh, Seok Hong 1
46 Niu, Zhiqiang 1
47 Dong, Xiaochen 1
48 Zhang, Qichun 1
49 Zhu, Bowen 1
50 Zheng, Liyan 1
51 Zhang, Hao-Li 1
52 Pramana, Stevin Snellius 1
53 Yin, Zongyou 1
54 Zhang, S. R. 1
55 Huo, Fengwei 1
56 Yan, Qingyu 1
57 Chen, Runfeng 1
58 An, Zhongfu 1
59 Rui, Xianhong 1
60 Huang, Guang Yu 1
61 Chen, Xiaodong 1
62 Feng, Xi-Qiao 1
63 Yadian, Boluo 1
64 Zheng, Bing 1
65 Fan, Hai Ming 1
66 Yuan, Xintong 1
67 Lam, Jacky Wing Yip 1
68 Yong, Yili 1
69 Ravikanth, Mangalampalli 1
70 Sheri, Madhu 1
71 Mangalampalli, Ravikanth 1
72 Wang, Yusong 1
73 Xia, Yun 1
74 Venkatraman, Subbu S. 1
75 Zhang, Qiang 1
76 Madhu, Sheri 1
77 Bao, Shuyu 1
78 Chua, Julianto 1
79 Wu, Xue-Jun 1
80 Ma, Chong-Bo 1
81 Rao, Manohar 1
82 Yu, Dingshan 1
83 Phandripande, Rohit 1
84 Goh, Kunli 1
85 Natarajan, Meenubharathi 1
86 Ee, Elden Yong Chiang 1
87 Zhu, Bin 1
88 Wu, Junsheng 1
89 Deng, Suzi 1
90 Mi, Youquan 1
91 Shih, Shao-Ju 1
92 Tantang, Hosea 1
93 Kyaw, Aung Ko Ko 1
94 Sun, Xiaowei 1
95 Tan, Hui Ru 1
96 Olivo, Malini 1
97 Lim, Meng Keong 1
98 Ng, Chee Mang 1
99 Gan, Chee Lip 1
100 Liu, Shaobin 1
101 Hu, Ming 1
102 Kong, Jing 1
103 Wu, Ran 1
104 Zeng, Helen Tingying 1
105 Demir, Hilmi Volkan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 5
4 2555 12
5 2554 2
6 2552 2
7 2551 1
8 2549 1
9 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Ternary hybrids of amorphous nickel hydroxide-carbon nanotube-conducting polymer for supercapacitors with high energy density, excellent rate capability, and long cycle life
ปี พ.ศ. 2557
2 Zeolitic imidazolate framework 67-derived high symmetric porous Co3O4 hollow dodecahedra with highly enhanced lithium storage capability
3 Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensors
4 MoS2 nanoflower-decorated reduced graphene oxide paper for high-performance hydrogen evolution reaction
ปี พ.ศ. 2556
5 Well-aligned SiC nanoneedle arrays for excellent field emitters
6 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
7 Biaxially stretchable silver nanowire transparent conductors
8 Electrical and optical properties of hybrid transparent electrodes that use metal grids and graphene films
9 Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-assisted assembly of aggregation-induced emission molecules to form organic nanosheets with enhanced fluorescence
ปี พ.ศ. 2555
10 Facile photochemical synthesis of graphene-Pt nanoparticle composite for counter electrode in dye sensitized solar cell
11 Fabrication of unipolar graphene field-effect transistors by modifying source and drain electrode interfaces with zinc porphyrin
12 Graphene oxide as a novel nanoplatform for enhancement of aggregation-induced emission of silole fluorophores
13 Facile fabrication of graphene devices through metalloporphyrin induced photocatalytic reduction
14 Vault protein-templated assemblies of nanoparticles
15 Lateral dimension-dependent antibacterial activity of graphene oxide sheets
16 Reduced graphene oxide conjugated Cu2O nanowire mesocrystals for high-performance NO2 gas sensor
17 Dye-sensitized solar cell with a pair of carbon-based electrodes
18 Crystal chemistry of melilite [CaLa]2[Ga]2[Ga2O7]2 : a five dimensional solid electrolyte
19 Enhanced optical nonlinearity in noncovalently functionalized amphiphilic graphene composites
20 Growth of tapered SiC nanowires on flexible carbon fabric : toward field emission applications
21 Length-dependent performances of sodium deoxycholate-dispersed single-walled carbon nanotube thin-film transistors
ปี พ.ศ. 2554
22 Experimental characterization and modelling of electromigration lifetime under unipolar pulsed current stress
23 A novel core–shell nanocomposite electrolyte for low temperature fuel cells
ปี พ.ศ. 2552
24 Effect of Ni-coated carbon nanotubes on interfacial intermetallic layer growth
25 Illumination-enhanced hysteresis of transistors based on carbon nanotube networks
ปี พ.ศ. 2551
26 A new creep model for SnAgCu lead-free composite solders : incorporating back stress
ปี พ.ศ. 2549
27 Comparison of medium-vacuum and plasma-activated low-temperature wafer bonding
ปี พ.ศ. 2548
28 Mathematical model of low-temperature wafer bonding under medium vacuum and its application
29 Adaptive rate control for video compression and transmission over fading channel in wireless networks.