ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wasin Sinthupinyo
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วศิน สินธุภิญโญ 11
2 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 3
3 Thitiporn Chanwimaluang 3
4 ธิติพร จันทร์วิเมลือง 3
5 Premnath Dubey 3
6 เปรมนาถ ดูเบ 3
7 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 2
8 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 2
9 Sarin Watcharabutsarakham 2
10 วลิตะ นาคบัวแก้ว 2
11 Sanparith Marukatat 2
12 Walita Narkbuakaew 1
13 สรพงศ์ อู่ตะเภา 1
14 Kitti Koonsanit 1
15 Pairash Thajchayapong 1
16 Saowapak Thongvigitmanee 1
17 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
18 ศวิต กาสุริยะ 1
19 กิตติ ขุนสนิท 1
20 สุวิทย์ ศิริธนบดีกุล 1
21 Kantip Kiratiratanapruk 1
22 Treepop Sunpetchniyom 1
23 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
24 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
25 Pornchai Tummarattananont 1
26 กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ 1
27 Sorapong Aootaphao 1
28 Pinyo Yampri 1
29 Chittaphone Chansylilath 1
30 ภิญโญ แย้มพราย 1
31 Sutat Sae-Tang 1
32 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
33 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
34 Sarin Watcharabusaracum 1
35 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
36 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
37 วิจิตร ธรานนท์ 1
38 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
39 มารุต วงษ์คำช้าง 1
40 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช 1
41 Saowapak Sotthivirat 1
42 Chularat Tanprasert 1
43 Sawit Kasuriya 1
44 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
45 Chai Wutiwiwatchai 1
46 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1
47 Duangrat Gansawat 1
48 ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ 1
49 Poravee Wongsawatsuriyha 1
50 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 4
3 2551 1
4 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
2 เทคนิคการต่อเชื่อมภาพถ่ายดิจิทตอลพยาธิวิทยาในรูปแบบภาพพาโนราม่า
3 วิธีการตรวจจับตัวหอยทากที่ซ่อนตัวในดอกกล้วยไม้โดยใช้ภาพถ่ายรังสีส่วนตัด
4 การรู้จำใบหน้าคน
5 การตรวจคุณภาพเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เทคนิคการประมวลผลเชิงภาพดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2552
6 ระบบสืบค้นข้อมูลสุขภาพตามโครงสร้างฐานความรู้ สำหรับประชาชน
7 ระบบแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความที่เรียนรู้เอกสารได้
8 ผลกระทบต่อภาพตัดขวางจากการเอียงของตัวตรวจรับรังสีในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
9 เทคนิคการรู้จำตัวอักษรภาษาลาวด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2551
10 การระบุเส้นส่วนโค้งตามแนวฟันแบบอัตโนมัติบนชุดข้อมูลภาพถ่ายรังสีส่วนตัด
ปี พ.ศ. 2544
11 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ