ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wannee Chinsirikul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณี ฉินศิริกุล 21
2 นพดล เกิดดอนแฝก 14
3 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 10
4 วาณี ชนเห็นชอบ 9
5 Noppadon Kerddonfag 9
6 Vanee Chonhenchob 9
7 ชาริณี วิโนทพรรษ์ 8
8 กาญจนา บุญเรือง 6
9 Kanchana Boonruang 6
10 Noppadol Kerddonfag 5
11 Charinee Winotapan 4
12 ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม 4
13 Charinee Winotapun 4
14 Waravut Pattaropong 3
15 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 3
16 สรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 2
17 Pitirat Klintham 2
18 Pitirat Klantham 2
19 Pramote Kumsang 2
20 ปราโมทย์ คุ้มสังข์ 2
21 ตะวัน สุขน้อย 2
22 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 2
23 Tawan Sooknoi 2
24 ดวงพร ศิริกิตติกุล 2
25 นวพร ศรีนวกุล 1
26 Navaporn Srinavakul 1
27 ณัฐวดี ทองจันทร์ 1
28 Sorraya Phiboonkulsamrit 1
29 Jintana Laopaiboon 1
30 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 1
31 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 1
32 Natwadee Thongchan 1
33 Raewat Laopaiboon 1
34 Arisa Fuongfuchat 1
35 Verasak Mosungnoen 1
36 Duangdao Aht-Ong 1
37 Tatiya Trongsatikul 1
38 เสาวภา ไชยวงศ์ 1
39 Saowapa Chaiwong 1
40 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 1
41 Thanasat Sooksimuang 1
42 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 1
43 Doungporn Sirikittikul 1
44 ตติยา ตรงสถิตกุล 1
45 อนุวัตร แจ้งชัด 1
46 Anuvat Jangchud 1
47 Urawan Oengaew 1
48 Saowaroj Chuayjuljit 1
49 Supaluk Khunprasert 1
50 Noppawan Motong 1
51 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 1
52 แววกมล ลีลาพรพิสิฏ 1
53 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 1
54 Teerapon Yamwong 1
55 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 1
56 Wuttipong Rungseesantivanon 1
57 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 1
58 Rittirong Pruthtikul 1
59 Piyawit Koombhongse 1
60 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 5
3 2551 3
4 2550 1
5 2549 6
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 3
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ดัชนีชี้วัดระดับการสุกสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุเรียนตัดแต่งพร้อมรับประทาน
2 การยืดอายุการเก็บพริกหวานเขียวภายใต้บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิล์มที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูง
3 การยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะโดยใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
4 การยืดอายุพริกหวานเขียวและต้นหอมญี่ปุ่นสำหรับใช้ผลิตอาหารปรุงสุกด้วยฟิล์มพลาสติกที่มีค่าการซึมผ่านของก๊าซสูง
5 Nd-YAG Laser Perforation of Plastic Films for Enhanced Breathability
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
7 Equilibrium Modified Atmosphere (EMA) Packaging of Asparagus Using Ultra High Gas Transmission Package
8 Effects of Micro-perforated Films on Shelf-life and Quality of Lettuce Salad “Green Oak”
9 Study the effects of reduced oxygen, elevated carbon dioxide and controlled/modified atmosphere on quality and shelf-life of ‘Kluai Khai’ banana
10 High Permeable Films Used for Modified Atmosphere Packaging Improve Quality and Shelf Life of Baby Corn
ปี พ.ศ. 2551
11 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกผนังบางสำหรับผลิตผลการเกษตรตัดแต่ง
12 Blown Films for Packaging of Fresh Tropical Produce:Practical Method for Custom Engineered Breathable Plastic Films
13 Preventing Film Blocking and Optimizing Haze of Metallocene PE Blown Films Through Blending with Rigid Polymers
ปี พ.ศ. 2550
14 Maximum CO2 and Minimum O2 Tolerance of ‘Nam Dok Mai See Thong’ Mangoes in Controlled Atmosphere Storage
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาคอมพาวด์นำไฟฟ้าระหว่างผงเขม่าดำกับพอลิสไตรีนชนิดต้านทานแรงกระแทกสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
16 การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร
17 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
18 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร
19 การพัฒนาฟิล์มตอบสนองกับอุณหภูมิเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดทางการเกษตร
20 Effects of burning temperature and K2O on preparation of silica from rice husk ash for anti-blocking application in LLDPE film
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)
ปี พ.ศ. 2546
22 Effects of composition and processing variables on barrier property of liquid crystalline polymer/polyethylene blend films
ปี พ.ศ. 2545
23 Effects of low molecular weight liquid crystal blend with polycarbonates using various polymer processing instruments
24 Effects of mixing and processing on the viscosity of polycarbonate blends with low molar mass liquid crystal
25 การผลิตวัสดุ LiF (Mg, Cu, P) เพื่อใช้เป็นหัววัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
26 Improvement of local phenolic resin coated sand for shell molding