ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wang, Z. L.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Wang, Zhi-lei
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Louis Ngai Yuen 1
2 Soci, C. 1
3 Sun, Hong-yue 1
4 Shang, Yue-quan 1
5 Yu, Bo-ting 1
6 Jin, K. J. 1
7 Jin, Y. L. 1
8 Sun, Xiaowei 1
9 Kyaw, Aung Ko Ko 1
10 Peng, Haiyang 1
11 Jin, K. X. 1
12 Wu, Tom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2