ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wang, Yisheng
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zheng, Yuanjin 2
2 Zhao, Bin 2
3 Je, Minkyu 1
4 Toh, Weida 1
5 Gao, Yuan 1
6 Diao, Shengxi 1
7 Phyu, Myint Wai 1
8 Heng, Chun-Huat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
ผลงานวิจัย