ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wang, Jianhua
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Hongyan 1
2 Hu, Yazhuo 1
3 Zhu, Jing 1
4 Hu, Rui 1
5 Ye, Ling 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
ผลงานวิจัย