ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wang, J.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Wang,J.
- Wang, Jiao
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ramesh, R. 5
2 Zheng, H. 5
3 Wuttig, M. 5
4 Schlom, D. G. 4
5 Salamanca-Riba, L. 3
6 Ogale, S. B. 3
7 Mohaddes-Ardabili, L. 3
8 Jia, Y. 2
9 Shinde, S. R. 2
10 Wu, Tom 2
11 Ma, Z. 2
12 Zhao, T. 2
13 Viehland, D. 2
14 Zhang, Hua 2
15 Lofland, S. E. 2
16 Zhang,J. 1
17 Kong,H.L. 1
18 Zhang,S.Z. 1
19 Sutjarittangtham,K. 1
20 Rujijanagul,G. 1
21 Pengpat,K. 1
22 Ciardiello,F. 1
23 Lopes,G.D.L. 1
24 Li,J. 1
25 Sun, Handong 1
26 Vaid,A.K. 1
27 Ma,B. 1
28 Charoentum,C. 1
29 Ahn,J. 1
30 Ho,G.F. 1
31 You, L. 1
32 Panagopoulos, Christos 1
33 Chia, Elbert E. M. 1
34 Prasertchoung, S. 1
35 Droopad, R. 1
36 Eisenbeiser, K. 1
37 Yu, J. 1
38 Zhou, X. 1
39 Sriuranpong,V.R. 1
40 Wang, Y. 1
41 Li, G. 1
42 Chen, L. 1
43 Xing, Guozhong 1
44 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
45 Peng, Haiyang 1
46 Tang, Z. K. 1
47 Ravindran, C. 1
48 Roytburd, A. 1
49 Bai, Feiming 1
50 Hannoyer, B. 1
51 Tian, W. 1
52 He, M. 1
53 Jin, K. X. 1
54 Liu, Zhong-Fan 1
55 Mu, Tao 1
56 Nagarajan, V. 1
57 Neaton, J. B. 1
58 Waghmare, U. V. 1
59 Spaldin, N. A. 1
60 He, Hui-Xin 1
61 Rabe, K. M. 1
62 Luo, B. C. 1
63 Wang, J. Y. 1
64 Gonzalez-Montalban, N. 1
65 Nita-Lazar, M. 1
66 Mancini, J. 1
67 Ahmed, H. 1
68 Dhanasekar, Manicka. 1
69 Vasta, G.R. 1
70 Cao, X. H. 1
71 Zou, X. 1
72 Li, B. 1
73 Chen, C. L. 1
74 Ong, Hock Guan 1
75 Tantang, Hosea 1
76 Han, G. C. 1
77 Qin, Qing Hua. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 1
8 2547 5
9 2546 1
10 2541 2