ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wang, Hong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Wang, Hong.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Hongyu 11
2 Ng, Geok Ing 7
3 Shen, Xiaoshuang 6
4 Zhu, Liangfang 5
5 Ang, Kian Siong 5
6 Arulkumaran, Subramaniam 5
7 Chen, Liyong 4
8 Yao, Lin 4
9 Pumera, Martin 4
10 Chen, Xiaodong 4
11 Ye, Gang 3
12 Liu, Zhi Hong 3
13 Feng, Yuhua 3
14 Zhu, Bowen 3
15 Chong, Wen Han 3
16 Si, Rongmei 3
17 Zhao, Guanjia 3
18 He, Jiating 3
19 Zeng, Zhiyuan 2
20 Wang, Hua 2
21 Zhang, Hua 2
22 Goh, Kunli 2
23 Yu, Dingshan 2
24 Zheng, Liyan 2
25 Ng, Serene Lay Geok 2
26 Tay, Yee Yan 2
27 Ji, Rong 2
28 Sun, Hang 2
29 Qiu, Haodong 2
30 Meng, Fanben 2
31 Wang, Qiang 2
32 Ke, Feixiang 2
33 Mushrif, Samir H. 2
34 Wei, Jun 2
35 Su, Dingdian 2
36 Chen, Tao 1
37 Yan, Qingyu 1
38 Zhang, Qiang 1
39 Cao, Yu-Lian 1
40 Wang, Yong 1
41 Meng, Bo 1
42 Li, Shuzhou 1
43 Wang, Qi Jie 1
44 Tian, Yang 1
45 Yang, Yun 1
46 Wang, Xiaotian 1
47 Cai, Yurong 1
48 Jiang, Wencao 1
49 Moo, James Guo Sheng 1
50 Huo, Fengwei 1
51 Lee, Kokyan 1
52 Niu, Zhiqiang 1
53 Xu, Jun 1
54 Song, Xiaohui 1
55 Ouyang, Jie 1
56 Eng, Alex Yong Sheng 1
57 Abe, Masayuki 1
58 Abe, Yuki 1
59 Jiang, Yueyue 1
60 Kogushi, Noriaki 1
61 Tu, Yu 1
62 Sofer, Zdeněk 1
63 Jiang, Rongrong 1
64 Wang, Yawen 1
65 Luo, Xian Shu 1
66 Lau, Raymond 1
67 Shen, Jianmin 1
68 Liu, Andong 1
69 Xue, Rui 1
70 Hu, Xiao Nan 1
71 Large, Nicolas 1
72 Chen, Fuming 1
73 Hu, Hang 1
74 Su, Hao 1
75 Zeng, Tingying Helen 1
76 Wang, Qiusheng 1
77 Urban, Alexander S. 1
78 Yang, Shuo-Wang 1
79 Wu, Yu-Ming 1
80 Tay, Beng Kang 1
81 Tripathy, Sudhiranjan 1
82 Xing, Shuangxi 1
83 Hofstetter, René 1
84 Lin, Vivian Kaixin 1
85 Tan, Joyce Pei Ying 1
86 Todd, Shane 1
87 Vicknesh, Sahmuganathan 1
88 Wang, Yumin 1
89 Knight, Mark W. 1
90 Ang, K. S. 1
91 Li, Y. 1
92 Wang, Zhenfeng 1
93 Ye, G. 1
94 Hofstetter, R. 1
95 Bryan, Maung Ye Kyaw Thu 1
96 Anand, M. J. 1
97 Tan, Rachel Lee Siew 1
98 Chin, Lip Ket 1
99 Sanchez, Samuel 1
100 Halas, Naomi J. 1
101 Nordlander, Peter 1
102 Ren, Fang 1
103 Pfefferle, Lisa D. 1
104 Liu, Ai Qun 1
105 Haller, Gary L. 1
106 Foo, Siew Chuen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 13
3 2556 12
4 2555 14
5 2554 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Resistive switching memory devices based on proteins
2 Impact of post-deposition annealing on interfacial chemical bonding states between AlGaN and ZrO2 grown by atomic layer deposition
ปี พ.ศ. 2557
3 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
4 A mechanically and electrically self-healing supercapacitor
5 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
6 Biomimetic artificial inorganic enzyme-free self-propelled microfish robot for selective detection of Pb2+ in water
7 Air-gapped microcoxial transmission line for ultrawide band microwave and millimeter wave ICS
8 Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensors
9 Band alignment between GaN and ZrO2 formed by atomic layer deposition
10 Controlled functionalization of carbonaceous fibers for asymmetric solid-state micro-supercapacitors with high volumetric energy density
11 Relative intensity noise of silicon hybrid laser
12 Influence of post-deposition annealing on interfacial properties between GaN and ZrO2 grown by atomic layer deposition
13 Iridium-catalyst-based autonomous bubble-propelled graphene micromotors with ultralow catalyst loading
14 Homo- and co-polymerization of polysytrene-block-poly(acrylic acid)-coated metal nanoparticles
15 Understanding the phase emergence of mesoporous silica
ปี พ.ศ. 2556
16 Understanding of initial unstable contact behaviors of Au-to-Au microcontact under low contact force for micro- and nano-electromechanical system devices
17 Acetone-induced graphene oxide film formation at the water-air interface
18 Three-dimensional plasmonic nanoclusters
19 Artificial micro-cinderella based on self-propelled micromagnets for the active separation of paramagnetic particles
20 Chiral-selective CoSO4/SiO2 catalyst for (9,8) single-walled carbon nanotube growth
21 Stirring in suspension : nanometer-sized magnetic stir bars
22 Atomic layer deposition of ZrO2 as gate dielectrics for AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor high electron mobility transistors on silicon
23 Blood proteins strongly reduce the mobility of artificial self-propelled micromotors
24 Sericin for resistance switching device with multilevel nonvolatile memory
25 Chirally selective synthesis of single walled carbon nanotubes on novel catalysts.
26 Exploiting core-shell motif for new synthetic methodologies of nanostructures.
27 Sulfur doped Co/SiO2 catalysts for chirally selective synthesis of single walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2555
28 Induced coiling action : exploring the intrinsic defects in five-fold twinned silver nanowires
29 Engineering “hot” nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering by embedding reporter molecules in metal layers
30 Developing mutually encapsulating materials for versatile syntheses of multilayer metal-silica-polymer hybrid nanostructures
31 Asymmetric deposition of manganese oxide in single walled carbon nanotube films as electrodes for flexible high frequency response electrochemical capacitors
32 High-responsivity modulation-doped AlGaAs/InGaAs thermopiles for uncooled IR-FPA utilizing integrated HEMT-MEMS technology
33 Measuring the unusually slow ionic diffusion in polyaniline via study of yolk-shell nanostructures
34 An unconventional role of ligand in continuously tuning of metal–metal interfacial strain
35 Direct current and microwave characteristics of sub-micron AlGaN/GaN high-electron-mobility transistors on 8-inch Si(111) substrate
36 Studies on the transitional behaviors of Au-to-Au micro-contact during the initialization stage of contact formation under low contact force
37 Unconventional chain-growth mode in the assembly of colloidal gold nanoparticles
38 Optical resonance of nanoantennas consisting of single nanoparticle and couple nanoparticle pair
39 Degradation of high-frequency noise in nMOSFETs under different modes of hot-carrier stress
40 Reactive sites for chiral selective growth of single-walled carbon nanotubes: a DFT study of Ni55–Cn complexes
41 Length-dependent performances of sodium deoxycholate-dispersed single-walled carbon nanotube thin-film transistors
ปี พ.ศ. 2554
42 Controlling reversible elastic deformation of carbon nanotube rings