ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Vajta, Gábor
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
และรู้จักในชื่อของ
- Vajta, Gabor.
- Vajita, Gabor.
- Vajta, G.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Du, Yutao. 9
2 Bolund, Lars 9
3 Lin, Lin. 8
4 Du, Yutao 7
5 Lin, Lin 7
6 Kragh, Peter M. 7
7 Yang, Huanming 6
8 Li, Juan 6
9 Rienzi, Laura 5
10 Callesen, Henrik 5
11 Bolund, Lars. 5
12 Liu, Ying 5
13 Zhang, Xiuqing. 4
14 Purup, Stig 4
15 Pribenszky, Csaba. 4
16 Yang, Huanming. 4
17 Zhang, Xiuqing 3
18 Callesen, Henrik. 3
19 Cobo, Ana 3
20 Kuwayama, Masashige 3
21 Nielsen, Anders Lade 3
22 Institute for Resource Industries and Sustainability (IRIS) 3
23 Kragh, Peter M 3
24 Du, Y 3
25 Pribenszky, Csaba 3
26 Dou, Hongwei. 3
27 Li, Juan. 3
28 Schmidt, Mette 2
29 Zhang, Peng. 2
30 Jørgensen, Arne Lund 2
31 Liang, Yu. 2
32 Sørensen, Charlotte Brandt 2
33 Ubaldi, Filippo 2
34 Luo, Yonglun 2
35 Kuwayama, M 2
36 Rienzi, Laura. 2
37 Ubaldi, Filippo. 2
38 Ma, Runlin Z. 2
39 Du, Y. 2
40 Taylor-Robinson, Andrew 2
41 School of Medical and Applied Sciences (2013-) 2
42 Liu, Ying. 2
43 Remohí, José 2
44 Wang, Jun 2
45 Walton, Simon 2
46 Schmidt, Mette. 2
47 Lin, L 2
48 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
49 Purup, Stig. 2
50 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
51 Kuwayama, Masashige. 1
52 Villemoes, K. 1
53 Kragh, P.M. 1
54 Bielanski, A 1
55 Nagy, Zsolt Peter. 1
56 Korösi, Tamás. 1
57 Xue, Q. 1
58 Schmidt, M. 1
59 Nakata, Kumiko. 1
60 Bolund, L. 1
61 Ieda, Shoko. 1
62 Maddox-Hyttel, P. 1
63 Leffers, H. 1
64 Conceicao, J 1
65 Macháty, Zoltán. 1
66 Yovich, J 1
67 Losonczi, Eszter 1
68 Svarcova, O. 1
69 Cobo, A 1
70 Nagy, ZP 1
71 Sørensen, M. T. 1
72 Purup, S. 1
73 Molnár, Miklós. 1
74 Poulsen, M. E. 1
75 Halekoh, U. 1
76 Bøgh, I.B. 1
77 Shang, Zhouchun. 1
78 Wu, Lu. 1
79 Luan, Jing 1
80 Chen, Lei. 1
81 He, Lixiazi. 1
82 Liu, Peng. 1
83 Zou, Qingjian. 1
84 Yang, Wenxian 1
85 Molnár, Miklós 1
86 Wei, Qiang 1
87 Liu, Chunxin 1
88 Dou, Hongwei 1
89 Ji, Guanghzhen. 1
90 Liu, Kai. 1
91 Chen, Longxin. 1
92 Lin, L. 1
93 Zádori, János. 1
94 Li, J. 1
95 Yang, H. 1
96 Zhang, Y. 1
97 Losonczi, Eszter. 1
98 Kuwayama, Masaabc. 1
99 Tan, Pingping. 1
100 Mátyás, Szabolcs. 1
101 Gao, Jianfeng. 1
102 Kovács, Péter. 1
103 Molnár, Molnar. 1
104 Han, Jianyong. 1
105 Wang, Quanlei. 1
106 Baroni, Elena 1
107 Albricci, Laura 1
108 Wang, Shouqi. 1
109 Colamaria, Silvia 1
110 Zhong, Chongming. 1
111 Romano, Stefania 1
112 Zhao, Bentian. 1
113 Yovich, John 1
114 Ouyang, Zhen. 1
115 Anniballo, Reno 1
116 Liu, Zhaoming. 1
117 Luan, Jing. 1
118 Capalbo, Antonia 1
119 Wang, Huayan. 1
120 Boccia, L 1
121 Liu, Zhonghua. 1
122 Campanile, G 1
123 Wei, Hong. 1
124 Ouyang, Hongsheng. 1
125 Attanasio, L 1
126 Sapienza, Fabio 1
127 Yang, Zhenzhen. 1
128 Lu, Chunxia. 1
129 Østrup, Olga 1
130 Li, Ziyi. 1
131 Yang, Dongshan. 1
132 Pan, Dengke. 1
133 Liu, Lin. 1
134 Holm, Ida E. 1
135 Jakobsen, Jannik E. 1
136 Li, Jing. 1
137 Johansen, Marianne G. 1
138 Zhao, Yu. 1
139 Bøgh, Ingrid Brück 1
140 Li, Shengting 1
141 Mátyás, Szabolcs 1
142 Rajczy, Klára 1
143 Molnár, Katalin 1
144 Zhou, Qi. 1
145 Xu, Ying. 1
146 Liu, Na. 1
147 Reichart, Anikó. 1
148 Wang, Fang. 1
149 Fan, Nana. 1
150 Chen, Jijun. 1
151 Lai, Liangxue. 1
152 Wang, Yong. 1
153 Pang, Xinzhi. 1
154 Chen, Yu. 1
155 Zhang, Yidi. 1
156 Yin, Jingdong. 1
157 Yang, Yang. 1
158 Lang, Zsolt 1
159 Kovács, Péter 1
160 Mu, Feng. 1
161 Yi, Xin. 1
162 Zhao, LiJian. 1
163 Peng, HuanHuan. 1
164 Xiong, Bo. 1
165 Gao, Ya. 1
166 Lin, ChuYu. 1
167 Yin, XuYang. 1
168 Wang, Wei. 1
169 Tan, Ke. 1
170 Gong, Chun. 1
171 Li, XuChao. 1
172 Zhang, ShuoPing. 1
173 Cheng, DeHua. 1
174 Zhang, ChunSheng. 1
175 Chen, ShengPei. 1
176 Pan, XiaoYu. 1
177 Pribenszky, Cs. 1
178 Molnár, M. 1
179 Chen, Fang. 1
180 Zhang, ChunLei. 1
181 Lu, GuangXiu. 1
182 Lin, Ge. 1
183 Jiang, Hui. 1
184 Tan, YueQiu. 1
185 Kristensen, Torsten Nygård 1
186 Prætorius, Helle 1
187 Khaw, Chew Ling 1
188 Walsh, Kerry B 1
189 Taylor-Robinson, Andrew. 1
190 Kumar, Jothi 1
191 Walton, Simon. 1
192 Yip, Wan Yue 1
193 Swain, David L 1
194 Østrup, Olga. 1
195 Liow, Swee Lian 1
196 Foong, Lian Cheun 1
197 Hyttel, Poul. 1
198 Chen, Nai Qing 1
199 Ng, Soon Chye 1
200 Pribenszky, C S 1
201 Pribenszky, C 1
202 Callesen, H. 1
203 Losonczi, E 1
204 Dinnyes, A 1
205 Sørensen, Peter 1
206 Bolund, L 1
207 Villemoes, K 1
208 Molnar, M 1
209 Zhang, X 1
210 Yang, H 1
211 Pedersen, A M 1
212 Harnos, A. 1
213 Paffoni, Alessio 1
214 Shah, R. A. 1
215 Winther, K. D. 1
216 Molnar, Milkos. 1
217 Yovich, John. 1
218 Bavister, Barry D 1
219 Ganai, Nazir A. 1
220 Sharma, Vinay. 1
221 Khan, F. A. 1
222 Yaqoob, Syed H. 1
223 Nagy, Péter 1
224 Waheed, Syed M. 1
225 Conceicao, Jason 1
226 Zicarelli, L 1
227 Luan, Zhidong. 1
228 Li, Yong 1
229 Li, Ning. 1
230 Pei, Gang. 1
231 Xu, Ying 1
232 Xiao, Lei. 1
233 Liu, Huan 1
234 Pei, Duanqing. 1
235 Neglia, G 1
236 Esteban, Miguel A. 1
237 Gasparrini, B 1
238 Deng, Hongkui. 1
239 Bhat, M. H. 1
240 Holm, Ida E 1
241 Nielsen, Anders Lade. 1
242 Li, Jian. 1
243 Wang, Jun. 1
244 Liu, Y. 1
245 Schmidt, M 1
246 Li, Shengting. 1
247 Luo, Yonglun. 1
248 Capalbo, Antonio 1
249 Scarduelli, Claudia 1
250 Ragni, Guido 1
251 Ubaldi, Filippo Maria 1
252 Gao, Fei. 1
253 Winter, K D 1
254 Callesen, H 1
255 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
256 Jakobsen, Jannik E 1
257 Moldt, Brian 1
258 Winther, Kjeld Dahl 1
259 Schyth, Brian Dall 1
260 Parmegiani, Lodovico 1
261 Sangild, P T 1
262 Agerholm, J S 1
263 Dantzer, V 1
264 Li, J 1
265 Kragh, P M 1
266 Staunstrup, Nicklas Heine 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 6
3 2555 6
4 2554 8
5 2553 11
6 2552 8
7 2551 5
8 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Effects of high hydrostatic pressure on genomic expression profiling of porcine parthenogenetic activated and cloned embryos
2 Production of a healthy farm-born calf by modified somatic cell nuclear
3 The potential for modification in cloning and vitrification technology to enhance genetic progress in beef cattle in Northern Australia
4 Production of a healthy farm-born calf by modified somatic cell nuclear transfer
ปี พ.ศ. 2556
5 Vitrification in human and domestic animal embryology work in progress /
6 From a backup technology to a strategy-outlining approach the success story of cryopreservation /
7 Development of Transgenic Minipigs with Expression of Antimorphic Human Cryptochrome 1
8 Handmade cloned transgenic sheep rich in omega-3 fatty acids
9 Massively parallel sequencing for chromosomal abnormality testing in trophectoderm cells of human blastocysts
10 Open pulled straw vitrification of in vitro matured sheep oocytes using different cryoprotectants
ปี พ.ศ. 2555
11 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
12 Handmade cloned transgenic piglets expressing the nematode fat-1 gene
13 Establishment of an efficient somatic cell nuclear transfer system for production of transgenic pigs
14 Controlled Stress Improves Oocyte Performance - Cell Preconditioning in Assisted Reproduction
15 Consistent and predictable delivery rates after oocyte vitrification: an observational longitudinal cohort multicentric study
16 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
ปี พ.ศ. 2554
17 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
18 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
19 Cells under pressure: how sublethal hydrostatic pressure stress treatment increases gametes' and embryos' performance
20 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
21 Maternal endometrial oedema may increase perinatal mortality of cloned and transgenic piglets
22 New culture devices in ART
23 Contamination of single-straw carrier for vitrification
24 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
ปี พ.ศ. 2553
25 Pregnancy achieved by transfer of a single blastocyst selected by time-lapse monitoring
26 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes induces parthenogenetic activation
27 Embryo culture: can we perform better than nature?
28 Cumulative ongoing pregnancy rate achieved with oocyte vitrification and cleavage stage transfer without embryo selection in a standard infertility program
29 Cryotop vitrification of buffalo (Bubalus Bubalis) in vitro matured oocytes: effects of cryoprotectant concentrations and warming procedures
30 Prediction of in-vitro developmental competence of early cleavage-stage mouse embryos with compact time-lapse equipment
31 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
32 Predictive value of oocyte morphology in human IVF : a systematic review of the literature
33 Stress for stress tolerance? a fundamentally new approach in mammalian embryology
34 Vitrification in ART : Getting closer?
35 Zona-free embryo culture: is it a viable option to improve pregnancy rates?
ปี พ.ศ. 2552
36 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
37 Risk of contamination of germplasm during cryopreservation and cryobanking in IVF units
38 Osmotic stress induced by sodium chloride, sucrose or trehalose improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
39 No effect of the plant growth regulator, chlormequat, on boar fertility
40 Vitrification in assisted reproduction: myths, mistakes, disbeliefs and confusion
41 Vitrification of human mature oocytes in clinical practice
42 Live birth from vitrified–warmed human oocytes fertilized with frozen–thawed testicular spermatozoa
43 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
ปี พ.ศ. 2551
44 High in vitro development after somatic cell nuclear transfer and trichostatin: a treatment of reconstructed porcine embryos
45 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
46 The Well-of-the-Well system an efficient approach to improve embryo development /
47 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
48 Increased stress tolerance of matured pig oocytes after high hydrostatic pressure treatment
ปี พ.ศ. 2550
49 High hydrostatic pressure: a new way to improve in vitro developmental competence of porcine matured oocytes after vitrification