ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Vajta, G.
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
และรู้จักในชื่อของ
- Vajta, Gabor.
- Vajta, Gábor
- Vajita, Gabor.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Du, Yutao. 9
2 Bolund, Lars 9
3 Lin, Lin. 8
4 Du, Yutao 7
5 Lin, Lin 7
6 Kragh, Peter M. 7
7 Yang, Huanming 6
8 Li, Juan 6
9 Callesen, Henrik 5
10 Liu, Ying 5
11 Rienzi, Laura 5
12 Bolund, Lars. 5
13 Zhang, Xiuqing. 4
14 Purup, Stig 4
15 Pribenszky, Csaba. 4
16 Yang, Huanming. 4
17 Zhang, Xiuqing 3
18 Callesen, Henrik. 3
19 Du, Y 3
20 Kuwayama, Masashige 3
21 Nielsen, Anders Lade 3
22 Institute for Resource Industries and Sustainability (IRIS) 3
23 Kragh, Peter M 3
24 Cobo, Ana 3
25 Pribenszky, Csaba 3
26 Dou, Hongwei. 3
27 Li, Juan. 3
28 Ma, Runlin Z. 2
29 Ubaldi, Filippo. 2
30 Liang, Yu. 2
31 Rienzi, Laura. 2
32 Zhang, Peng. 2
33 Walton, Simon 2
34 Schmidt, Mette 2
35 Lin, L 2
36 Taylor-Robinson, Andrew 2
37 School of Medical and Applied Sciences (2013-) 2
38 Liu, Ying. 2
39 Sørensen, Charlotte Brandt 2
40 Schmidt, Mette. 2
41 Wang, Jun 2
42 Kuwayama, M 2
43 Jørgensen, Arne Lund 2
44 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
45 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
46 Purup, Stig. 2
47 Ubaldi, Filippo 2
48 Remohí, José 2
49 Luo, Yonglun 2
50 Du, Y. 2
51 Conceicao, Jason 1
52 Sharma, Vinay. 1
53 Winther, K. D. 1
54 Shah, R. A. 1
55 Ganai, Nazir A. 1
56 Bhat, M. H. 1
57 Yaqoob, Syed H. 1
58 Molnar, Milkos. 1
59 Kovács, Péter 1
60 Khan, F. A. 1
61 Nagy, Péter 1
62 Waheed, Syed M. 1
63 Hyttel, Poul. 1
64 Khaw, Chew Ling 1
65 Walsh, Kerry B 1
66 Taylor-Robinson, Andrew. 1
67 Kumar, Jothi 1
68 Holm, Ida E 1
69 Yip, Wan Yue 1
70 Swain, David L 1
71 Liow, Swee Lian 1
72 Bavister, Barry D 1
73 Østrup, Olga. 1
74 Foong, Lian Cheun 1
75 Chen, Nai Qing 1
76 Yovich, John. 1
77 Liu, Na. 1
78 Wang, Fang. 1
79 Wang, Yong. 1
80 Reichart, Anikó. 1
81 Fan, Nana. 1
82 Chen, Jijun. 1
83 Pang, Xinzhi. 1
84 Yang, Yang. 1
85 Walton, Simon. 1
86 Xu, Ying. 1
87 Chen, Yu. 1
88 Zhang, Yidi. 1
89 Yin, Jingdong. 1
90 Han, Jianyong. 1
91 Winter, K D 1
92 Jakobsen, Jannik E 1
93 Parmegiani, Lodovico 1
94 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
95 Moldt, Brian 1
96 Winther, Kjeld Dahl 1
97 Sangild, P T 1
98 Kragh, P M 1
99 Callesen, H 1
100 Agerholm, J S 1
101 Dantzer, V 1
102 Li, J 1
103 Schyth, Brian Dall 1
104 Peng, HuanHuan. 1
105 Zhang, ChunSheng. 1
106 Chen, ShengPei. 1
107 Pan, XiaoYu. 1
108 Pribenszky, Cs. 1
109 Molnár, M. 1
110 Chen, Fang. 1
111 Zhang, ChunLei. 1
112 Lu, GuangXiu. 1
113 Cheng, DeHua. 1
114 Lin, Ge. 1
115 Jiang, Hui. 1
116 Tan, YueQiu. 1
117 Harnos, A. 1
118 Paffoni, Alessio 1
119 Nielsen, Anders Lade. 1
120 Li, Jian. 1
121 Wang, Jun. 1
122 Liu, Y. 1
123 Schmidt, M 1
124 Li, Shengting. 1
125 Luo, Yonglun. 1
126 Capalbo, Antonio 1
127 Scarduelli, Claudia 1
128 Ragni, Guido 1
129 Ubaldi, Filippo Maria 1
130 Gao, Fei. 1
131 Zhang, ShuoPing. 1
132 Xiong, Bo. 1
133 Pribenszky, C 1
134 Callesen, H. 1
135 Losonczi, E 1
136 Dinnyes, A 1
137 Sørensen, Peter 1
138 Bolund, L 1
139 Villemoes, K 1
140 Molnar, M 1
141 Pribenszky, C S 1
142 Zhang, X 1
143 Yang, H 1
144 Pedersen, A M 1
145 Prætorius, Helle 1
146 Kristensen, Torsten Nygård 1
147 Yi, Xin. 1
148 Gao, Ya. 1
149 Mu, Feng. 1
150 Zhao, LiJian. 1
151 Johansen, Marianne G. 1
152 Lin, ChuYu. 1
153 Li, XuChao. 1
154 Wang, Wei. 1
155 Yin, XuYang. 1
156 Tan, Ke. 1
157 Gong, Chun. 1
158 Ng, Soon Chye 1
159 Bøgh, I.B. 1
160 Liu, Huan 1
161 Pei, Duanqing. 1
162 Li, Ning. 1
163 Li, Yong 1
164 Pei, Gang. 1
165 Deng, Hongkui. 1
166 Gasparrini, B 1
167 Zicarelli, L 1
168 Wei, Hong. 1
169 Luan, Zhidong. 1
170 Neglia, G 1
171 Esteban, Miguel A. 1
172 Xu, Ying 1
173 Xiao, Lei. 1
174 Yang, Wenxian 1
175 Ji, Guanghzhen. 1
176 Zou, Qingjian. 1
177 Luan, Jing 1
178 Wu, Lu. 1
179 Dou, Hongwei 1
180 Liu, Chunxin 1
181 Staunstrup, Nicklas Heine 1
182 Lai, Liangxue. 1
183 Wei, Qiang 1
184 Shang, Zhouchun. 1
185 Campanile, G 1
186 Liu, Zhonghua. 1
187 Zhong, Chongming. 1
188 Romano, Stefania 1
189 Baroni, Elena 1
190 Wang, Quanlei. 1
191 Albricci, Laura 1
192 Liu, Zhaoming. 1
193 Anniballo, Reno 1
194 Yang, Dongshan. 1
195 Pan, Dengke. 1
196 Yovich, John 1
197 Zhao, Bentian. 1
198 Ouyang, Zhen. 1
199 Wang, Shouqi. 1
200 Colamaria, Silvia 1
201 Attanasio, L 1
202 Li, Ziyi. 1
203 Ouyang, Hongsheng. 1
204 Boccia, L 1
205 Wang, Huayan. 1
206 Østrup, Olga 1
207 Lu, Chunxia. 1
208 Luan, Jing. 1
209 Capalbo, Antonia 1
210 Yang, Zhenzhen. 1
211 Sapienza, Fabio 1
212 Chen, Lei. 1
213 He, Lixiazi. 1
214 Cobo, A 1
215 Nagy, ZP 1
216 Macháty, Zoltán. 1
217 Conceicao, J 1
218 Yovich, J 1
219 Halekoh, U. 1
220 Leffers, H. 1
221 Purup, S. 1
222 Schmidt, M. 1
223 Sørensen, M. T. 1
224 Molnár, Miklós. 1
225 Poulsen, M. E. 1
226 Losonczi, Eszter 1
227 Molnár, Miklós 1
228 Zhao, Yu. 1
229 Bøgh, Ingrid Brück 1
230 Holm, Ida E. 1
231 Liu, Lin. 1
232 Jakobsen, Jannik E. 1
233 Zhou, Qi. 1
234 Molnár, Katalin 1
235 Lang, Zsolt 1
236 Mátyás, Szabolcs 1
237 Li, Shengting 1
238 Rajczy, Klára 1
239 Bielanski, A 1
240 Kragh, P.M. 1
241 Losonczi, Eszter. 1
242 Kuwayama, Masaabc. 1
243 Zádori, János. 1
244 Lin, L. 1
245 Li, J. 1
246 Kovács, Péter. 1
247 Gao, Jianfeng. 1
248 Liu, Kai. 1
249 Liu, Peng. 1
250 Chen, Longxin. 1
251 Tan, Pingping. 1
252 Mátyás, Szabolcs. 1
253 Yang, H. 1
254 Zhang, Y. 1
255 Maddox-Hyttel, P. 1
256 Ieda, Shoko. 1
257 Kuwayama, Masashige. 1
258 Villemoes, K. 1
259 Nagy, Zsolt Peter. 1
260 Bolund, L. 1
261 Nakata, Kumiko. 1
262 Molnár, Molnar. 1
263 Svarcova, O. 1
264 Korösi, Tamás. 1
265 Xue, Q. 1
266 Li, Jing. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 6
3 2555 6
4 2554 8
5 2553 11
6 2552 8
7 2551 5
8 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Effects of high hydrostatic pressure on genomic expression profiling of porcine parthenogenetic activated and cloned embryos
2 Production of a healthy farm-born calf by modified somatic cell nuclear
3 The potential for modification in cloning and vitrification technology to enhance genetic progress in beef cattle in Northern Australia
4 Production of a healthy farm-born calf by modified somatic cell nuclear transfer
ปี พ.ศ. 2556
5 Vitrification in human and domestic animal embryology work in progress /
6 From a backup technology to a strategy-outlining approach the success story of cryopreservation /
7 Development of Transgenic Minipigs with Expression of Antimorphic Human Cryptochrome 1
8 Handmade cloned transgenic sheep rich in omega-3 fatty acids
9 Massively parallel sequencing for chromosomal abnormality testing in trophectoderm cells of human blastocysts
10 Open pulled straw vitrification of in vitro matured sheep oocytes using different cryoprotectants
ปี พ.ศ. 2555
11 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
12 Handmade cloned transgenic piglets expressing the nematode fat-1 gene
13 Establishment of an efficient somatic cell nuclear transfer system for production of transgenic pigs
14 Controlled Stress Improves Oocyte Performance - Cell Preconditioning in Assisted Reproduction
15 Consistent and predictable delivery rates after oocyte vitrification: an observational longitudinal cohort multicentric study
16 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
ปี พ.ศ. 2554
17 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
18 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
19 Cells under pressure: how sublethal hydrostatic pressure stress treatment increases gametes' and embryos' performance
20 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
21 Maternal endometrial oedema may increase perinatal mortality of cloned and transgenic piglets
22 New culture devices in ART
23 Contamination of single-straw carrier for vitrification
24 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
ปี พ.ศ. 2553
25 Pregnancy achieved by transfer of a single blastocyst selected by time-lapse monitoring
26 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes induces parthenogenetic activation
27 Embryo culture: can we perform better than nature?
28 Cumulative ongoing pregnancy rate achieved with oocyte vitrification and cleavage stage transfer without embryo selection in a standard infertility program
29 Cryotop vitrification of buffalo (Bubalus Bubalis) in vitro matured oocytes: effects of cryoprotectant concentrations and warming procedures
30 Prediction of in-vitro developmental competence of early cleavage-stage mouse embryos with compact time-lapse equipment
31 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
32 Predictive value of oocyte morphology in human IVF : a systematic review of the literature
33 Stress for stress tolerance? a fundamentally new approach in mammalian embryology
34 Vitrification in ART : Getting closer?
35 Zona-free embryo culture: is it a viable option to improve pregnancy rates?
ปี พ.ศ. 2552
36 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
37 Risk of contamination of germplasm during cryopreservation and cryobanking in IVF units
38 Osmotic stress induced by sodium chloride, sucrose or trehalose improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
39 No effect of the plant growth regulator, chlormequat, on boar fertility
40 Vitrification in assisted reproduction: myths, mistakes, disbeliefs and confusion
41 Vitrification of human mature oocytes in clinical practice
42 Live birth from vitrified–warmed human oocytes fertilized with frozen–thawed testicular spermatozoa
43 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
ปี พ.ศ. 2551
44 High in vitro development after somatic cell nuclear transfer and trichostatin: a treatment of reconstructed porcine embryos
45 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
46 The Well-of-the-Well system an efficient approach to improve embryo development /
47 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
48 Increased stress tolerance of matured pig oocytes after high hydrostatic pressure treatment
ปี พ.ศ. 2550
49 High hydrostatic pressure: a new way to improve in vitro developmental competence of porcine matured oocytes after vitrification