ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Uracha Ruktanonchai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Uracha Raktanonchai
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 47
2 Praneet Opanasopit 22
3 ปราณีต โอปณะโสภิต 21
4 Tanasait Ngawhirunpat 14
5 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 14
6 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 12
7 Theerasak Rojanarata 12
8 Apinan Soottitantawat 11
9 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 10
10 วรายุทธ สะโจมแสง 8
11 Pitt Supaphol 8
12 พิชญ์ ศุภผล 8
13 Satit Puttipipatkhachorn 6
14 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 6
15 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 6
16 Auayporn Apirakaramwong 6
17 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 6
18 Warayuth Sajomsang 5
19 Usawadee Sakulkhu 4
20 อุษาวดี สกุลคู 4
21 สุวิมล สุรัสโม 4
22 Supot Hannongbua 4
23 Suvimol Surassmo 4
24 อรวรรณ สุวรรณทอง 4
25 Orawan Suwantong 4
26 ปิยะวรรณ เพชราภา 4
27 Mi-Jung Choi 3
28 Warayuth Sajomsang 3
29 Sang-Gi Min 3
30 Onanong Nuchchuchua 3
31 Jariya Kowapradit 3
32 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
33 Piyawan Bejrapha 3
34 ภัทรพร โกนิล 3
35 Onanong Nuchuchua 3
36 Somsak Saesoo 3
37 Issara Sramala 3
38 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 3
39 อิศรา สระมาลา 3
40 ประเสริฐ อัครมงคลพร 2
41 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
42 Wiyong Kangwansupamonkon 2
43 นิสภา ศีตะปันย์ 2
44 Vichuta Lauruengtana 2
45 Tittaya Suksamran 2
46 Prasert Akkaramongkolporn 2
47 Chularat Iamsamai 2
48 Napaporn Uawongyart 2
49 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 2
50 Stephan T. Dubas 2
51 วฤษสพร มาเย็น 2
52 Varissaporn Mayen 2
53 วิชุตา เหล่าเรืองธนา 2
54 Nispa Seetapan 2
55 Panya Sunintaboon 2
56 Nuttaporn Pimpha 2
57 Pattarapond Gonil 2
58 Varaporn Junyaprasert 2
59 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 2
60 Nuntavan Bunyapraphatsara 2
61 ณัฏฐพร พิมพะ 2
62 นันทวัน บุญยะประภัศร 2
63 พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ 2
64 Wanwisa Srinuanchai 2
65 สเตฟอน ดูบาส 2
66 ปัทมา แต้ไพบูลย์ 2
67 Pattama Taepaiboon 2
68 สุพจน์ หารหนองบัว 2
69 Chulalongkorn University. Pharmaceutical Sciences 1
70 Rathapon Asasutjarit 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 มนฤดี สุขมา 1
73 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
74 Dubas, Stephan Thierry 1
75 Sirirat Wongkupasert 1
76 อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ 1
77 Monrudee Sukma 1
78 Amornrat Viriyaroj 1
79 Tanasit Ngawhirunpat 1
80 Jurairat Nunthanid 1
81 Pathomthat Srisuk 1
82 Sorada Kanokpanont 1
83 Suwabun Chirachanchai 1
84 ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 1
85 Nanthida Wonglertnirant 1
86 Chularat Iamsamai 1
87 Rangrong Yoksan 1
88 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
89 Kaewkarn Wasanasuk 1
90 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 1
91 Sunee Techaarpornkul 1
92 Uthumporn Arsawang 1
93 Thanyada Rungrotmongkol 1
94 จริยา โกวะประดิษฐ์ 1
95 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
96 Arthit Vongachariya 1
97 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
98 อุทุมพร อาสว่าง 1
99 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
100 Padungkwan Chitropas 1
101 Thaned Pongjanyakul 1
102 วริษฎา ศิลาอ่อน 1
103 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 1
104 Warisada Sila-on 1
105 อุรชา รังสาดทอง รักษ์ตานนท์ชัย 1
106 อรุณศรี ปรีเปรม 1
107 Aroonsri Priprem 1
108 Phensri Thongnopnua 1
109 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1
110 Akhayachatra Chinsriwongkul 1
111 Chularat Iamsamai 1
112 Garnpimol Ritthidej 1
113 Sven-Iver Lorenzen 1
114 Kiat Ruxrungtham 1
115 Rathapon A-sasutjarit 1
116 Nattika Saengkrit 1
117 รัฐพล อาษาสุจริต 1
118 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 1
119 สุณี ศิริวิชยกุล 1
120 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
121 Sunee Sirivichayakul 1
122 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
123 Thitiporn Pattarakankul 1
124 Ratthaphol Charlermroj 1
125 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
126 Nitsara Karoonuthaisiri 1
127 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 1
128 Stephan Thierry Dubas 1
129 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
130 ฐิติพร ภัทรกานต์กุล 1
131 Wanlop Weecharangsan 1
132 Robert J. Lee 1
133 Ji-Yoen Chun 1
134 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
135 Maleenart Petchsangsai 1
136 ชูชาติ วารินทร์ 1
137 Doungporn Yiamsawas 1
138 Piyawan Phetcharapa 1
139 โศรดา กนกพานนท์ 1
140 Tawatchai Charinpanitkul 1
141 ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ 1
142 Supawan Tantayanon 1
143 Choochart Warin 1
144 สุวรรณี พนมสุข 1
145 Chonticha Rattanarungchai 1
146 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 1
147 Suwannee Panomsuk 1
148 Chavalit Sittisombut 1
149 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
150 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
151 Pattarapond Gonil 1
152 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 10
4 2552 15
5 2551 12
6 2550 6
7 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Signal amplification of microarray-based immunoassay by optimization of nanoliposome formulations
2 Physico-chemical characteristics of methotrexate-entrapped oleic acid-containing deformable liposomes for in vitro transepidermal delivery targeting psoriasis treatment
ปี พ.ศ. 2554
3 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
4 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2553
5 In vitro biological evaluation of electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or curcumin
6 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
7 Quaternization of N-(3-pyridylmethyl) chitosan derivatives: Effects of the degree of quaternization, molecular weight and ratio of N-methylpyridinium and N,N,N-trimethyl ammonium moieties on bactericidal activity
8 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
9 Chitosan-Mediated siRNA Delivery In Vitro: Effect of Polymer Molecular Weight, Concentration and Salt Forms
10 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
11 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
12 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
13 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
14 Modified carbon nanotubes for drug delivery applications
ปี พ.ศ. 2552
15 การปรับปรุงและประเมินคุณสมบัติของนาโนแคปซูลไคโตซานที่บรรจุเคอร์คูมินเพื่อใช้กับเครื่องสำอาง
16 การวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีของต้นแบบเครื่องสำอางที่เตรียมจากอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง
17 Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin
18 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
19 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
20 Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use
21 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
22 Methylated N-aryl chitosan derivative/DNA complex nanoparticles for gene delivery: Synthesis and structure–activity relationships
23 Mucoadhesive property and biocompatibility of methylated N-aryl chitosan derivatives
24 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
25 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
26 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
27 Morphological characterization of encapsulated fish oil with b-cyclodextrin and polycaprolactone
28 Physical characteristics of fish oil encapsulated by b-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion–diffusion method
29 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
30 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
31 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
32 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
33 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
34 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
35 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
36 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
37 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
38 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
39 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
40 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
41 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or Centella asiatica crude extract and the release characteristics of asiaticoside
ปี พ.ศ. 2550
42 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
43 Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-hugag Transfection
44 Vitamin-loaded electrospun cellulose acetate nanofiber mats as transdermal and dermal therapeutic agents of vitamin A acid and vitamin E
45 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells
46 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
47 Bactericidal Activity of Metal Nanoparticles, toward an Investigation of Its Morphology Change
ปี พ.ศ. 2549
48 Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications
49 Drug loaded electrospun mat of Polyvinyl alcohol fiber and their drug release characteristics of four model drugs
50 Effect of solid lipid nanoparticles and chitosan nanoparticles formulation on physicochemical properties and ability for transdermal delivery of HIV plasmid DNA vaccine