ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Uracha Raktanonchai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Uracha Ruktanonchai
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 47
2 Praneet Opanasopit 22
3 ปราณีต โอปณะโสภิต 21
4 Tanasait Ngawhirunpat 14
5 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 14
6 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 12
7 Theerasak Rojanarata 12
8 Apinan Soottitantawat 11
9 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 10
10 พิชญ์ ศุภผล 8
11 Pitt Supaphol 8
12 วรายุทธ สะโจมแสง 8
13 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 6
14 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 6
15 Satit Puttipipatkhachorn 6
16 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 6
17 Auayporn Apirakaramwong 6
18 Warayuth Sajomsang 5
19 Orawan Suwantong 4
20 อรวรรณ สุวรรณทอง 4
21 Usawadee Sakulkhu 4
22 อุษาวดี สกุลคู 4
23 Supot Hannongbua 4
24 สุวิมล สุรัสโม 4
25 Suvimol Surassmo 4
26 ปิยะวรรณ เพชราภา 4
27 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
28 Issara Sramala 3
29 Piyawan Bejrapha 3
30 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 3
31 Somsak Saesoo 3
32 Sang-Gi Min 3
33 ภัทรพร โกนิล 3
34 อิศรา สระมาลา 3
35 Mi-Jung Choi 3
36 Jariya Kowapradit 3
37 Varaporn Junyaprasert 2
38 Nuntavan Bunyapraphatsara 2
39 Chularat Iamsamai 2
40 Pattarapond Gonil 2
41 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 2
42 ปัทมา แต้ไพบูลย์ 2
43 วฤษสพร มาเย็น 2
44 Wanwisa Srinuanchai 2
45 Pattama Taepaiboon 2
46 ณัฏฐพร พิมพะ 2
47 Panya Sunintaboon 2
48 Napaporn Uawongyart 2
49 Prasert Akkaramongkolporn 2
50 Tittaya Suksamran 2
51 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 2
52 Nispa Seetapan 2
53 ประเสริฐ อัครมงคลพร 2
54 นิสภา ศีตะปันย์ 2
55 Wiyong Kangwansupamonkon 2
56 วิชุตา เหล่าเรืองธนา 2
57 Varissaporn Mayen 2
58 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
59 Vichuta Lauruengtana 2
60 Thitiporn Pattarakankul 1
61 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
62 Ratthaphol Charlermroj 1
63 Sunee Sirivichayakul 1
64 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 1
65 Sven-Iver Lorenzen 1
66 Kiat Ruxrungtham 1
67 Rathapon A-sasutjarit 1
68 Nitsara Karoonuthaisiri 1
69 Uthumporn Arsawang 1
70 Thanyada Rungrotmongkol 1
71 Padungkwan Chitropas 1
72 Thaned Pongjanyakul 1
73 ฐิติพร ภัทรกานต์กุล 1
74 Arthit Vongachariya 1
75 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
76 อุทุมพร อาสว่าง 1
77 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
78 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
79 Wanlop Weecharangsan 1
80 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
81 Suwannee Panomsuk 1
82 Nattika Saengkrit 1
83 Chavalit Sittisombut 1
84 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
85 Maleenart Petchsangsai 1
86 Supawan Tantayanon 1
87 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
88 สุวรรณี พนมสุข 1
89 Chonticha Rattanarungchai 1
90 Chularat Iamsamai 1
91 สุณี ศิริวิชยกุล 1
92 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
93 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 1
94 Stephan Thierry Dubas 1
95 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 1
96 Robert J. Lee 1
97 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
98 รัฐพล อาษาสุจริต 1
99 ชูชาติ วารินทร์ 1
100 Garnpimol C. Ritthidej 1
101 Chularat Iamsamai 1
102 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
103 Piyawan Phetcharapa 1
104 Rathapon Asasutjarit 1
105 Suwabun Chirachanchai 1
106 Chulalongkorn University. Pharmaceutical Sciences 1
107 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
108 ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 1
109 Pathomthat Srisuk 1
110 ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ 1
111 Ji-Yoen Chun 1
112 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
113 โศรดา กนกพานนท์ 1
114 Pattarapond Gonil 1
115 Choochart Warin 1
116 Sorada Kanokpanont 1
117 Phensri Thongnopnua 1
118 Nanthida Wonglertnirant 1
119 Rangrong Yoksan 1
120 อุรชา รังสาดทอง รักษ์ตานนท์ชัย 1
121 วริษฎา ศิลาอ่อน 1
122 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 1
123 อรุณศรี ปรีเปรม 1
124 จริยา โกวะประดิษฐ์ 1
125 Sunee Techaarpornkul 1
126 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 1
127 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1
128 Warisada Sila-on 1
129 Akhayachatra Chinsriwongkul 1
130 Amornrat Viriyaroj 1
131 มนฤดี สุขมา 1
132 Kaewkarn Wasanasuk 1
133 Monrudee Sukma 1
134 อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ 1
135 Jurairat Nunthanid 1
136 Sirirat Wongkupasert 1
137 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
138 Aroonsri Priprem 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 10
4 2552 15
5 2551 12
6 2550 6
7 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Signal amplification of microarray-based immunoassay by optimization of nanoliposome formulations
2 Physico-chemical characteristics of methotrexate-entrapped oleic acid-containing deformable liposomes for in vitro transepidermal delivery targeting psoriasis treatment
ปี พ.ศ. 2554
3 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
4 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2553
5 In vitro biological evaluation of electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or curcumin
6 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
7 Quaternization of N-(3-pyridylmethyl) chitosan derivatives: Effects of the degree of quaternization, molecular weight and ratio of N-methylpyridinium and N,N,N-trimethyl ammonium moieties on bactericidal activity
8 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
9 Chitosan-Mediated siRNA Delivery In Vitro: Effect of Polymer Molecular Weight, Concentration and Salt Forms
10 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
11 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
12 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
13 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
14 Modified carbon nanotubes for drug delivery applications
ปี พ.ศ. 2552
15 การปรับปรุงและประเมินคุณสมบัติของนาโนแคปซูลไคโตซานที่บรรจุเคอร์คูมินเพื่อใช้กับเครื่องสำอาง
16 การวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีของต้นแบบเครื่องสำอางที่เตรียมจากอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง
17 Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin
18 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
19 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
20 Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use
21 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
22 Methylated N-aryl chitosan derivative/DNA complex nanoparticles for gene delivery: Synthesis and structure–activity relationships
23 Mucoadhesive property and biocompatibility of methylated N-aryl chitosan derivatives
24 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
25 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
26 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
27 Morphological characterization of encapsulated fish oil with b-cyclodextrin and polycaprolactone
28 Physical characteristics of fish oil encapsulated by b-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion–diffusion method
29 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
30 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
31 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
32 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
33 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
34 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
35 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
36 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
37 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
38 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
39 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
40 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
41 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or Centella asiatica crude extract and the release characteristics of asiaticoside
ปี พ.ศ. 2550
42 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
43 Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-hugag Transfection
44 Vitamin-loaded electrospun cellulose acetate nanofiber mats as transdermal and dermal therapeutic agents of vitamin A acid and vitamin E
45 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells
46 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
47 Bactericidal Activity of Metal Nanoparticles, toward an Investigation of Its Morphology Change
ปี พ.ศ. 2549
48 Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications
49 Drug loaded electrospun mat of Polyvinyl alcohol fiber and their drug release characteristics of four model drugs
50 Effect of solid lipid nanoparticles and chitosan nanoparticles formulation on physicochemical properties and ability for transdermal delivery of HIV plasmid DNA vaccine