ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Umaporn Sangwanna
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Umaporn Sangwanna Sanewirush
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Synthesis of Ca-Al-Si-O Compounds from Local Wastes
ปี พ.ศ. 2547
2 Development of structural ceramic products from rice husk ash