ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tung S.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Noisakran S. 4
2 Netsawang J. 4
3 Wongwiwat W. 4
4 Yenchitsomanus P.-t. 4
5 Sriburi R. 4
6 Limjindaporn T. 4
7 Avirutnan P. 4
8 Puttikhunt C. 4
9 Kasinrerk W. 4
10 Malasit P. 4
11 Sittisombut N. 4
12 Jiaranaikulwanitch J. 3
13 Ratanasthien B. 3
14 Gerych, Ihor 2
15 Tranà, Cristian 2
16 Hong, Suk-Kyung 2
17 Murata, Kiyoshi 2
18 Díaz-Nieto, Rafael 2
19 Vettoretto, Nereo 2
20 Kiatsiriroat T. 2
21 Guercioni, Gianluca 2
22 Nuntaphan A. 2
23 Irahara, Takayuki 2
24 Saito N. 2
25 Suwanborirux K. 2
26 Abbas, Ashraf 2
27 Nukoolkarn V. 2
28 Suree N. 2
29 Kitphati W. 2
30 Pratuangdejkul J. 2
31 Verni, Alfredo 2
32 Kimura S. 2
33 Puksasook T. 2
34 Coccolini, Federico 2
35 Ghnnam, Wagih 2
36 Koike, Kaoru 2
37 Bendinelli, Cino 2
38 Gupta, Sanjay 2
39 Kluger, Yoram 2
40 Ansaloni, Luca 2
41 Boonying Siribumrungwong 2
42 Srisawat C. 2
43 Nakaya H. 2
44 Saegusa H. 2
45 Nagaoka S. 2
46 Agresta, Ferdinando 2
47 Sartelli, Massimo 2
48 Sudsaward S. 2
49 Naidoo, Noel 2
50 Saverio, Salomone Di 2
51 Ahmed, Adamu 2
52 Sakakushev, Boris 2
53 Kong, Victor 2
54 Wani, Imtiaz 2
55 Marwah, Sanjay 2
56 Bala, Miklosh 2
57 Haripriya A. 1
58 Damrongmanee A. 1
59 Igo R. 1
60 Morita Y. 1
61 Tepmalai K. 1
62 Astakhov Y. 1
63 Williams S. 1
64 Niamsup H. 1
65 Ohara Y. 1
66 Rakariyatham N. 1
67 Schlötzer-Schrehardt U. 1
68 Thorleifsson G. 1
69 Mizoguchi T. 1
70 Choonpicharn S. 1
71 Ishida T. 1
72 Hauser M. 1
73 Nagata M. 1
74 Lui K. 1
75 Li Z. 1
76 Umegaki E. 1
77 Lee M. 1
78 Prakadeeswari G. 1
79 Abu-Amero K. 1
80 Kawara F. 1
81 Burdon K. 1
82 Toyonaga T. 1
83 Hoshi N. 1
84 Nakano S. 1
85 Mori K. 1
86 Yoshizaki T. 1
87 Orr A. 1
88 Fokin V. 1
89 Tanwandee T. 1
90 Thongsawat S. 1
91 Wu J. 1
92 Hill G. 1
93 Kao J. 1
94 Zhou J. 1
95 Li H. 1
96 Lee Y. 1
97 Govitrapong P. 1
98 Vongvasinkul P. 1
99 Charnwut S. 1
100 Azuma T. 1
101 Vajragupta O. 1
102 Saver J. 1
103 Liu X. 1
104 Sheen I. 1
105 Hannongbua S. 1
106 Yang Z. 1
107 Do T. 1
108 Aung T. 1
109 Ozaki M. 1
110 Thangsunan P. 1
111 Thommes J. 1
112 Zhang H. 1
113 Brennan B. 1
114 Huang L. 1
115 Xu L. 1
116 Le Pogam S. 1
117 Najera I. 1
118 Wang Y. 1
119 Jaturasitha S. 1
120 Park K. 1
121 Ideta R. 1
122 Moghimi S. 1
123 Bach-Holm D. 1
124 Kappelgaard P. 1
125 Thasod Y. 1
126 Wirostko B. 1
127 Pakravan M. 1
128 De Juan Marcos L. 1
129 Chan A. 1
130 Perera S. 1
131 Kobakhidze N. 1
132 George R. 1
133 Edward D. 1
134 Vijaya L. 1
135 Gaston D. 1
136 Suzuki S. 1
137 Thanapiyachaikul R. 1
138 Jia H. 1
139 Jia L. 1
140 Chaisinanunkul N. 1
141 Asawavichienjinda T. 1
142 Qiao C. 1
143 Mayotarn S. 1
144 Sang J. 1
145 Fukuchi A. 1
146 Bedard K. 1
147 Greer W. 1
148 Suwanwela N. 1
149 Chutinet A. 1
150 Chen X. 1
151 Kumar R. 1
152 Jonas J. 1
153 Manabe S. 1
154 สุคนธ์ สิงกาโม้ 1
155 ต้องจิต วิเศษวัน 1
156 Kazama S. 1
157 Zarnowski T. 1
158 อำนวย สีอุ่นลี 1
159 Hayashi K. 1
160 ยงยุทธ พงสาลี 1
161 Cherecheanu A. 1
162 บัวขาว สีเฒ่า 1
163 โกวิท ขันเงิน 1
164 Kang J. 1
165 Nelson S. 1
166 อัฉรา แก้วมาศ 1
167 ประพัฒน์ โชติจ้ำ 1
168 Inoue K. 1
169 Bikbov M. 1
170 Nilgün Y. 1
171 Tabagari S. 1
172 Cha S. 1
173 Zenteno J. 1
174 Yamashiro K. 1
175 Lamari H. 1
176 Lerner S. 1
177 Irkec M. 1
178 ถาวร หาญละคร 1
179 Coca-Prados M. 1
180 Sugiyama K. 1
181 Schlottmann P. 1
182 Järvelä I. 1
183 Bailey J. 1
184 Palaga T. 1
185 Kazuyuki Oka66 1
186 Ishii, Wataru 1
187 Leppaniemi, Ari 1
188 Izawa, Yoshimitsu 1
189 Hamid, Hytham 1
190 Biffl, Walter 1
191 Peitzman, Andrew 1
192 Kobe, Yoshiro 1
193 Velmahos, George 1
194 Sato, Norio 1
195 Hamedelneel, Ahmed O 1
196 Coimbra, Raul 1
197 Ivatury, Rao 1
198 Adesunkanmi, Abdul Rashid Kayode 1
199 Burlew, Clay Cothren 1
200 Khan, Iqbal 1
201 Ordonez, Carlos 1
202 Escalona, Alex 1
203 Fraga, Gustavo P 1
204 Pereira, Gerson Alves 1
205 Vorayos N. 1
206 Cui, Yunfeng 1
207 Attri, AK 1
208 Jarry, Julien 1
209 Sharma, Rajeev 1
210 Balogh, Zsolt J 1
211 Boffard, Ken 1
212 Sanjuan, Juan 1
213 Barnabé, Rita 1
214 Badiel, Marisol 1
215 Moore, Frederick A 1
216 Zida, Maurice 1
217 Suganuma Y. 1
218 Poiasina, Elia 1
219 Massalou, Damien 1
220 Okada M. 1
221 Tunkasiri T. 1
222 Skrovina, Matej 1
223 Gonsaga, Ricardo Alessandro Teixeira 1
224 Rangarajan, Muthukumaran 1
225 Hamada T. 1
226 Peev, Miroslav P. 1
227 Ben-Ishay, Offir 1
228 CuiMarwah, Yunfeng 1
229 Zachariah, Sanoop 1
230 Kunimatsu Y. 1
231 Augustin, Goran 1
232 Kenig, Jakub 1
233 Tavares, Alberto 1
234 Catena, Fausto 1
235 Baiocchi, Gianluca 1
236 Moore, Ernest 1
237 Malangoni, Mark 1
238 Das, Koray 1
239 Zalabany, Tamer El 1
240 Viale, Pierluigi 1
241 Kok, Kenneth Yuh Yen 1
242 Khokha, Vladimir 1
243 Mefire, Alain Chichom 1
244 Lee, Jae Gil 1
245 Lohsiriwat, Varut 1
246 Helmut Alfredo Segovia Lohse 1
247 Piyamongkol W. 1
248 Wells D. 1
249 Jovine, Elio 1
250 Vilaithong T. 1
251 Singkarat S. 1
252 Ordonez, Carlos A. 1
253 Whelan, James F. 1
254 Choopun S. 1
255 Tugnoli, Gregorio 1
256 Denduangboripant J. 1
257 Kammarnjesadakul P. 1
258 Coimbra, Raúl S. 1
259 Leppäniemi, Ari Kalevi 1
260 Biffl, Walter L. 1
261 Balogh, Zsolt Janos 1
262 Sritunyalucksana K. 1
263 Mangkorntong P. 1
264 Fraga, Gustavo P. 1
265 Leruez S. 1
266 Muengtaweepongsa S. 1
267 Nilanont Y. 1
268 Reynier P. 1
269 Chichua G. 1
270 Samajarn J. 1
271 Zhao B. 1
272 Krua-In C. 1
273 Gomes, Carlos Augusto 1
274 Mangkorntong N. 1
275 Chairuangsri T. 1
276 Pereira Júnior, Gerson A. 1
277 Yuan, Kuoching 1
278 Hongsith N. 1
279 Mendoza L. 1
280 Velmahos, George C. 1
281 Gil Lee, Jae 1
282 Walton C. 1
283 Tun-Lin W. 1
284 Min S. 1
285 Sato, Norio 1
286 Prakash A. 1
287 Chichom Mefire, Alain 1
288 Somboon P. 1
289 Paulo Faro, Mario 1
290 Bermudez M.G. 1
291 Dudman E. 1
292 Yuan, Kuo-Ching 1
293 Yuh Yen Kok, Kenneth 1
294 Sherlock J.K. 1
295 Hlaing T. 1
296 Socheat D. 1
297 Krajaejun T. 1
298 Corbella, Davide 1
299 Moore, Ernest Eugene M 1
300 Vanittanakom N. 1
301 Chindamporn A. 1
302 Malangoni, Mark A. 1
303 Linton Y. 1
304 Catena, Fausto B. 1
305 Chang M.S. 1
306 Setha T. 1
307 Segovia Lohse, Helmut A 1
308 Anyaele O. 1
309 De Silva B. 1
310 Watcharasaksilp K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2559 5
3 2557 1
4 2556 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 2
9 2550 4
10 2549 1
11 2548 1
12 2546 2
13 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A randomized controlled study of intravenous fluid in acute ischemic stroke
2 Erratum to: Semisynthesis and biological evaluation of prenylated resveratrol derivatives as multi-targeted agents for Alzheimer’s disease
3 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
4 Semisynthesis and biological evaluation of prenylated resveratrol derivatives as multi-targeted agents for Alzheimer’s disease
5 Neuritogenic activity of bi-functional bis-tryptoline triazole
ปี พ.ศ. 2559
6 Ritonavir-boosted danoprevir plus peginterferon alfa-2a and ribavirin in Asian chronic hepatitis C patients with or without cirrhosis
7 Structural insights into the interactions of phorbol ester and bryostatin complexed with protein kinase C: a comparative molecular dynamics simulation study
8 Identification of bioactive peptide from Oreochromis niloticus skin gelatin
9 Risk of stricture after endoscopic submucosal dissection for large rectal neoplasms
10 การพัฒนารูปแบบตลาดชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการผลิตและบริโภคอาหาร กรณีตลาดเขียวตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2557
11 Complicated intra-abdominal infections worldwide: the definitive data of the CIAOW Study
ปี พ.ศ. 2556
12 2013 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections
ปี พ.ศ. 2554
13 Phylogenetic analysis of Pythium insidiosum Thai strains using cytochrome oxidase II (COX II) DNA coding sequences and internal transcribed spacer regions (ITS)
ปี พ.ศ. 2553
14 Spatial genetic structure of Aedes aegypti mosquitoes in mainland Southeast Asia
ปี พ.ศ. 2552
15 Interaction of dengue virus envelope protein with endoplasmic reticulum-resident chaperones facilitates dengue virus production
16 Interaction of dengue virus envelope protein with endoplasmic reticulum-resident chaperones facilitates dengue virus production
ปี พ.ศ. 2551
17 Thermal analysis of slurry ice production system using direct contact heat transfer of carbon dioxide and water mixture
18 Heat transfer model of slurry ice melting on external surface of helical coil
ปี พ.ศ. 2550
19 Stratigraphy and sedimentary environment of late Middle - Early Late Miocene Chiang Muan formation, Phayao Province, Thailand
20 Sensitization to Fas-mediated apoptosis by dengue virus capsid protein
21 Sensitization to Fas-mediated apoptosis by dengue virus capsid protein
22 Fine-fraction clays from Chiang Muan Mine, Phayao Province, Northern Thailand
ปี พ.ศ. 2549
23 Magnetostratigraphy of the Miocene Chiang Muan Formation, northern Thailand: Implication for revised chronology of the earliest Miocene hominoid in Southeast Asia
ปี พ.ศ. 2548
24 Single-crystalline ZnO nanobelts by RF sputtering
ปี พ.ศ. 2546
25 Single-cell sequencing and mini-sequencing for preimplantation genetic diagnosis
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำหน้าที่รับแจ้งและสั่งการทางวิทยุ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์วิทยุในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ปี พ.ศ. 2545
27 Effects of calcination temperature on phase and microstructure evolution of BaTi4O9 powders