ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tung, Chih Hang
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Fane, Anthony Gordon 13
2 Wang, Rong 13
3 She, Qianhong 6
4 Pey, Kin Leong 5
5 Lee, Pooi See 5
6 Yoon, Soon Fatt 5
7 Zhang, Jinsong 4
8 Wang, X. C. 4
9 Wei, Jing 4
10 Huang, Wei Min 4
11 Lay, Winson Chee Loong 4
12 Zhao, Yang 4
13 Leckie, James O. 4
14 Jin, Xue 4
15 Torres, Jaume 4
16 Chou, Shuren 3
17 Liu, Yu 3
18 Purnawali, Hendra 3
19 Tang, L. J. 3
20 Wang, Chang Chun 3
21 Chow, F. L. 3
22 Trigg, Alastair David 3
23 Ding, Zheng 3
24 Lim, G. C. 3
25 Qi, Saren 3
26 Ding, Liang 3
27 Li, Xuesong 3
28 Fung, Stevenson Hon Yuen 3
29 Do, Van Thanh. 3
30 Reinhard, Martin. 3
31 Qiu, Changquan 3
32 Hélix-Nielsen, Claus 3
33 Chen, Tupei 3
34 Yang, Ming 3
35 Wong, Jen It 3
36 Liu, Yang 3
37 Chong, Y. F. 2
38 Li, Weiyi 2
39 Fan, Weijun 2
40 Ma, Ning 2
41 Wang, R. 2
42 Craft, Noah 2
43 Liu, Xin 2
44 Zhao, Y. 2
45 Zhang, Jiliang 2
46 Lee, Jian-Yuan 2
47 Huo, Fengwei 2
48 Ng, Chi Yung 2
49 Vararattanavech, Ardcharaporn 2
50 Wicaksana, Filicia 2
51 Krantz, William B. 2
52 Shan, Junhong 2
53 Zhang, Hengyi 2
54 Verliefde, Arne R. D. 2
55 Srolovitz, David J. 1
56 Hu, Xiao 1
57 Bouville, Mathieu 1
58 Ang, Xueli 1
59 Shen, Wenming 1
60 Shi, Lei 1
61 Chi, Dong Zhi 1
62 Wang, Yi-Ning 1
63 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
64 Chen, Z. 1
65 Zhang, X. 1
66 Chin, Ting Wei 1
67 Kwon, Young-Nam. 1
68 Shih, Kaimin. 1
69 Kong, A. W. 1
70 Zhao, L. J. 1
71 Sim, Victor S. T. 1
72 Xiao, Dezhong 1
73 Ong, K. K. 1
74 Zou, Linda. 1
75 Tan, Eu Jin 1
76 Zhao, Shuaifei. 1
77 Pacheco, Federico 1
78 Wee, A. T. S. 1
79 Mulcahy, Dennis. 1
80 Liu, Chongyang 1
81 Kjelleberg, Staffan 1
82 Song, Hao 1
83 Yang, X. 1
84 Wenten, I. G. 1
85 Cao, Bin 1
86 Chen, I-Ming 1
87 Yang, Liang 1
88 Chong, Tzyy Haur 1
89 Zhao, Liping 1
90 Ng, Chun Kiat 1
91 Guo, Wenjiang 1
92 Yang, Xing 1
93 Sun, L. 1
94 Ngo, Chun Yong 1
95 Tan, Y. K. 1
96 Tu, K. N. 1
97 Cao, Qi 1
98 Li, X. M. 1
99 Blandin, Gaetan 1
100 Liao, Rihong 1
101 Le-Clech, Pierre 1
102 Childress, Amy E. 1
103 Cheng, C. K. 1
104 Wong, Chee C. 1
105 Zeng, Y. G. 1
106 Zhao, Yong 1
107 Al-Rabiah, Abdulrahman A. 1
108 Arkhangelsky, Elizabeth 1
109 Ma, B. S. 1
110 Liu, W. 1
111 Wu, Xuelian 1
112 Al-Zahrani, Saeed M. 1
113 Li, Ye 1
114 Wang, L. J. 1
115 Yang, Y. 1
116 Wang, Lijun 1
117 Dang, Y. X. 1
118 Cheah, Weng Kwong 1
119 Ji, Lianghui 1
120 Zhang, Dao Hua 1
121 Madhaiyan, Munusamy 1
122 Joshi, Sunil Chandrakant 1
123 Sivakumar, Krishnakumar 1
124 Li, Qinghua 1
125 Wang, H. 1
126 Li, D. S. 1
127 Li, Guibai. 1
128 Loke, Wan Khai 1
129 Zhang, Yan. 1
130 Shan, X. N. 1
131 Zhang, Minmin 1
132 Li, Chang Ming 1
133 Zhu, Fu Rong 1
134 Kong, Adams Wai-Kin 1
135 Wang, Can 1
136 Post, Jan W. 1
137 Tan, M. C. 1
138 Yu, Siu Fung 1
139 Zhang, Qiaoyun 1
140 McDougald, Diane 1
141 Xu, D. W. 1
142 Liu, Yu Chan 1
143 Cornelissen, Emile, R. 1
144 Li, Weiyi. 1
145 Mu, Yuguang 1
146 Su, Haibin 1
147 จตุภูมิ จิตต์ประเสริฐ 1
148 Zhao, H. X. 1
149 Xin, Lin 1
150 Setiawan, Laurentia 1
151 Yde, Lars 1
152 Jensen, Mogens H. 1
153 Johnson, Carl J. 1
154 Gruber, Mathias F. 1
155 Ding, Y. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 7
3 2555 31
4 2554 8
5 2551 1
6 2550 3
7 2549 5
8 2547 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
2 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
3 Gypsum scaling during forward osmosis process : a direct microscopic observation study
ปี พ.ศ. 2556
4 Membrane module design and dynamic shear-induced techniques to enhance liquid separation by hollow fiber modules : a review
5 Adaptive centroid-finding algorithm for freeform surface measurements
6 Strategic co-location in a hybrid process involving desalination and Pressure Retarded Osmosis (PRO)
7 Validation of assisted forward osmosis (AFO) process : impact of hydraulic pressure
8 Preparation of high performance nanofiltration (NF) membranes incorporated with aquaporin Z
9 Influence of outer membrane c-type cytochromes on particle size and activity of extracellular nanoparticles produced by Shewanella oneidensis
10 Mechanisms of the shape memory effect in polymeric materials
ปี พ.ศ. 2555
11 Zeolite-polyamide thin film nanocomposite membranes : towards enhanced performance for forward osmosis
12 Membrane distillation and forward osmosis : advances in membranes, modules, and applications
13 Relating reverse and forward solute diffusion to membrane fouling in osmotically driven membrane processes
14 The role of hydrodynamic conditions and pH on algal-rich water fouling of ultrafiltration.
15 Effects of hypochlorous acid exposure on the rejection of salt, polyethylene glycols, boron and arsenic(V) by nanofiltration and reverse osmosis membranes.
16 Combined organic–inorganic fouling of forward osmosis hollow fiber membranes
17 High power single-sided Bragg reflection waveguide lasers with dual-lobed far field
18 Population shift between the open and closed states changes the water permeability of an aquaporin Z mutant
19 Preparation of supported lipid membranes for aquaporin Z incorporation
20 Validation and analysis of forward osmosis CFD model in complex 3D geometries
21 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
22 Rejection of pharmaceuticals by forward osmosis membranes
23 Matching vein patterns from color images for forensic investigation.
24 The triple-shape memory effect in NiTi shape memory alloys
25 Analysis of salt accumulation in a forward osmosis system
26 Effect of pharmaceuticals on the performance of a novel osmotic membrane bioreactor (OMBR)
27 Visualizing vein patterns from color skin images based on image mapping for forensics analysis.
28 Double-skinned forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly—FO performance and fouling behavior
29 Factors affecting flux performance of forward osmosis systems
30 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
31 Membrane biofouling and scaling in forward osmosis membrane bioreactor
32 Osmotic power production from salinity gradient resource by pressure retarded osmosis : effects of operating conditions and reverse solute diffusion
33 Recent developments in forward osmosis : opportunities and challenges.
34 Synthesis of robust and high-performance aquaporin-based biomimetic membranes by interfacial polymerization-membrane preparation and RO performance characterization
35 Degradation of polyamide nanofiltration and reverse osmosis membranes by hypochlorite.
36 Effects of chlorine exposure conditions on physiochemical properties and performance of a polyamide membrane : mechanisms and implications.
37 Microscopic characterization of FO/PRO membranes : a comparative study of CLSM, TEM and SEM
38 Improved performance of 1.3-μm multilayer P-doped InAs/InGaAs quantum dot lasers using rapid thermal annealing
39 Thermo/chemo-responsive shape memory effect in polymers : a sketch of working mechanisms, fundamentals and optimization
40 Large size self-assembled quantum rings : quantum size effect and modulation on the surface diffusion
41 Uncovering vein patterns from color skin images for personal identification in forensic investigation.
ปี พ.ศ. 2554
42 1.3-μm In(Ga)As quantum-dot VCSELs fabricated by dielectric-free approach with surface-relief process
43 High performance flat sheet forward osmosis membrane with an NF-like selective layer on a woven fabric embedded substrate
44 Adsorption of perfluorinated compounds on thin-film composite polyamide membranes.
45 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
46 Removal of boron and arsenic by forward osmosis membrane : influence of membrane orientation and organic fouling
47 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
48 Stimulus-responsive shape memory materials : a review
49 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
50 Pulse electroplating of copper film : a study of process and microstructure
ปี พ.ศ. 2550
51 Charge trapping and retention behaviors of Ge nanocrystals distributed in the gate oxide near the gate synthesized by low-energy ion implantation
52 Photon-induced conduction modulation in SiO2 thin films embedded with Ge nanocrystals
53 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
ปี พ.ศ. 2549
54 Dielectric functions of densely stacked Si nanocrystal layer embedded in SiO2 thin films
55 Role of low temperature rapid thermal annealing in post-laser-annealed p-channel metal-oxide-semiconductor field effect transistor
56 Pulsed laser induced silicidation on TiN-capped Co/Si bilayers
57 Multiple-pulse laser thermal annealing for the formation of Co-silicided junction
58 Pyramidal structural defects in erbium silicide thin films
ปี พ.ศ. 2547
59 Silicide formation from laser thermal processing of Ti/Co bilayers