ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tsay S.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Shirai T. 9
2 Suzuki S. 9
3 Pitchakarn P. 8
4 Chantara S. 7
5 Asamoto M. 7
6 Ogawa K. 6
7 Wang S. 6
8 Lin N. 6
9 Hsiao T. 5
10 Chewonarin T. 4
11 Limtrakul P. 4
12 Sato S. 4
13 Janjai S. 4
14 Lee C. 4
15 Christina Hsu N. 3
16 Sayer A. 3
17 Pantina P. 3
18 Tharavichitkul P. 3
19 Chuang M. 3
20 Loftus A. 3
21 Hiramatsu, Hiroaki 3
22 Holben B. 3
23 Naiki-Ito A. 3
24 Suzuki, Yasuo 3
25 Nongluk Sriwilaijaroen 3
26 Takahashi, Tadanobu 3
27 Pani S. 3
28 Takamatsu D. 2
29 Nguyen A. 2
30 Osaki M. 2
31 Pompimon W. 2
32 Wongrueng A. 2
33 Sekizaki T. 2
34 Ou-Yang C. 2
35 Wattanachira S. 2
36 Punfa W. 2
37 Ito, Yasuhiko 2
38 Ito, Morihiro 2
39 Nuntawong N. 2
40 Kuo F. 2
41 Ye W. 1
42 Wiriya W. 1
43 Hung H. 1
44 Yen M. 1
45 Takeda T. 1
46 Sirisanthana T. 1
47 Khantawa B. 1
48 Chuang H. 1
49 Buntoung S. 1
50 Chen W. 1
51 Maring H. 1
52 Lee J. 1
53 Yamashiro, Tetsu 1
54 Wulandari, Laksmi 1
55 Daidoji, Tomo 1
56 Poetranto, Emmanuel Djoko 1
57 Yamaoka, Masaoki 1
58 Maneekarn N. 1
59 Kubota-Koketsu, Ritsuko 1
60 Nakaya, Takaaki 1
61 Hayashi, Tsukasa 1
62 Hotta, Hak 1
63 Ito, Toshihiro 1
64 Okuno, Yoshinobu 1
65 Morita, Kouichi 1
66 Tsubaki S. 1
67 Kakuda T. 1
68 พายัพ พยอมยนต์ 1
69 Takeshita K. 1
70 Sasaki Y. 1
71 Yu J. 1
72 Soda, Kosuke 1
73 Nishino H. 1
74 Gottschalk M. 1
75 Fittipaldi N. 1
76 Ishii J. 1
77 Ishiji T. 1
78 Kimura A. 1
79 Lolli S. 1
80 Lau W. 1
81 Tamura M. 1
82 Takarn P. 1
83 Goodloe C. 1
84 Kirikae T. 1
85 Nguyen C. 1
86 Tsukamoto A. 1
87 Yamatoda N. 1
88 Welton E. 1
89 Takayama S. 1
90 Tao W. 1
91 Gabriel P. 1
92 Hidari, Kazuya 1
93 Sangchai Yingsakmongkon 1
94 Dangtip S. 1
95 Singkarat S. 1
96 Aukkaravittayapun S. 1
97 Lawson R. 1
98 Miyamoto, Daisei 1
99 Wang M.H. 1
100 Hoshi Y. 1
101 Matsumoto, Kosai 1
102 Onai Y. 1
103 Fujita, Kimie 1
104 Benchawan T. 1
105 Conejo R. 1
106 Wang S.-H. 1
107 Lin N.-H. 1
108 Shiraga K. 1
109 Yamashita Y. 1
110 Tang M. 1
111 Sheu G.-R. 1
112 Sayer A.M. 1
113 Rhodes B.P. 1
114 Hsu N.C. 1
115 Hsiao T.-C. 1
116 Loftus A.M. 1
117 Wipawee Jampangern 1
118 Lei H. 1
119 Guragai B. 1
120 Arai, Yasuha 1
121 Ibrahim, Madiha Salah 1
122 Hashimoto T. 1
123 Ito, Tetsuo 1
124 Oguma K. 1
125 Hotta, Kozue 1
126 Hang, Nguyen Le Khanh 1
127 Chantharawong P. 1
128 Phuong, Hoang Vu Mai 1
129 Rakruam P. 1
130 Ikuta, Kazuyoshi 1
131 Wangkarn S. 1
132 Uchida T. 1
133 Kamwanna T. 1
134 Sawada, Toshihiko 1
135 Kondo T. 1
136 Guo, Chao Tan 1
137 Nishide T. 1
138 Prapon Wilairat 1
139 Watanabe, Yohei 1
140 Ramingwong S. 1
141 Tashiro, Masato 1
142 Sawada Y. 1
143 Mai, Lequynh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 7
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 4
6 2555 2
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 2
10 2551 3
11 2550 3
12 2548 1
13 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Effects of inequality of supply hours on consumers’ coping strategies and perceptions of intermittent water supply in Kathmandu Valley, Nepal
2 Effects of activated carbon and cationic exchange resin pretreatments on groundwater defluoridation by reverse osmosis process
ปี พ.ศ. 2559
3 Radiative effect of springtime biomass-burning aerosols over northern indochina during 7-SEAS/BASELInE 2013 campaign
4 In-situ and remotely-sensed observations of biomass burning aerosols at Doi Ang Khang, Thailand during 7-SEAS/BASELInE 2015
5 Investigation of the CCN activity, BC and UVBC mass concentrations of biomass burning aerosols during the 2013 BASELInE campaign
6 COMMIT in 7-SEAS/BASELINE: Operation of and observations from a novel, mobile laboratory for measuring in-situ properties of aerosols and gases
7 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
8 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
9 Uncommon secondary metabolites from Etlingera pavieana rhizomes
ปี พ.ศ. 2558
10 A novel immunochromatographic system for easy-to-use detection of group 1 avian influenza viruses with acquired human-type receptor binding specificity
ปี พ.ศ. 2557
11 Interactions between biomass-burning aerosols and clouds over Southeast Asia: Current status, challenges, and perspectives
12 WBPS: A new web based tool for Personal Software Process
13 Chemical constituents of the rhizome oils of Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm
14 แรงงานช่างฝีมือในอุตสาหกรรมประเภทช่างกลึงโลหะ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
15 Ellagic acid inhibits migration and invasion by prostate cancer cell lines
16 Expression of glutathione peroxidase 2 is associated with not only early hepatocarcinogenesis but also late stage metastasis
17 Apocynin, an NADPH oxidase inhibitor, suppresses progression of prostate cancer via Rac1 dephosphorylation
18 Apocynin, an NADPH oxidase inhibitor, suppresses rat prostate carcinogenesis
ปี พ.ศ. 2555
19 Silencing of connexin 43 suppresses invasion, migration and lung metastasis of rat hepatocellular carcinoma cells
20 Kuguacin J, a triterpeniod from Momordica charantia leaf, modulates the progression of androgen-independent human prostate cancer cell line, PC3
ปี พ.ศ. 2554
21 Induction of G1 arrest and apoptosis in androgen-dependent human prostate cancer by Kuguacin J, a triterpenoid from Momordica charantia leaf
22 Roles for rat hepatocyte malignant transforming factor (HMTF) in late stage of hepatocarcinogenesis
ปี พ.ศ. 2553
23 Momordica charantia leaf extract suppresses rat prostate cancer progression in vitro and in vivo
24 Child-education program for the reduction of health risks due to fluoride in water sources in the Chiang Mai Basin, Thailand
ปี พ.ศ. 2552
25 Mechanisms of the action of povidone-iodine against human and avian influenza A viruses : its effects on hemagglutination and sialidase activities
26 Genetic organization and preferential distribution of putative pilus gene clusters in Streptococcus suis
ปี พ.ศ. 2551
27 In vitro inhibition of human influenza A virus infection by fruit-juice concentrate of Japanese plum (Prunus mume Sieb. et Zucc)
28 Thermal change of amorphous indium tin oxide films sputter-deposited in water vapor atmosphere
29 Allelic variation and prevalence of serum opacity factor among the Streptococcus suis population
ปี พ.ศ. 2550
30 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Procurement problems of local administration organization in Chiang Mai Province / ธวัช ชัยแก้ว
31 ความต้องการการออกกำลังกาย ของประชาชนในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
32 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
33 Palaeocurrents and provenance of the Mae Rim Formation, Northern Thailand: Implications for tectonic evolution of the Chiang Mai basin
ปี พ.ศ. 2546
34 Molecular Epidemiology of Rhodococcus equi of Intermediate Virulence Isolated from Patients with and Without Acquired Immune Deficiency Syndrome in Chiang Mai, Thailand