ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tong, Cunzhu
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Fane, Anthony Gordon 13
2 Wang, Rong 13
3 She, Qianhong 6
4 Pey, Kin Leong 5
5 Lee, Pooi See 5
6 Yoon, Soon Fatt 5
7 Jin, Xue 4
8 Torres, Jaume 4
9 Zhao, Yang 4
10 Wei, Jing 4
11 Leckie, James O. 4
12 Wang, X. C. 4
13 Zhang, Jinsong 4
14 Huang, Wei Min 4
15 Lay, Winson Chee Loong 4
16 Qiu, Changquan 3
17 Li, Xuesong 3
18 Hélix-Nielsen, Claus 3
19 Chen, Tupei 3
20 Do, Van Thanh. 3
21 Wong, Jen It 3
22 Reinhard, Martin. 3
23 Yang, Ming 3
24 Liu, Yang 3
25 Ding, Liang 3
26 Tang, L. J. 3
27 Purnawali, Hendra 3
28 Ding, Zheng 3
29 Trigg, Alastair David 3
30 Fung, Stevenson Hon Yuen 3
31 Liu, Yu 3
32 Wang, Chang Chun 3
33 Chou, Shuren 3
34 Chow, F. L. 3
35 Lim, G. C. 3
36 Qi, Saren 3
37 Lee, Jian-Yuan 2
38 Huo, Fengwei 2
39 Wicaksana, Filicia 2
40 Vararattanavech, Ardcharaporn 2
41 Zhang, Hengyi 2
42 Wang, R. 2
43 Shan, Junhong 2
44 Krantz, William B. 2
45 Verliefde, Arne R. D. 2
46 Fan, Weijun 2
47 Craft, Noah 2
48 Liu, Xin 2
49 Li, Weiyi 2
50 Ng, Chi Yung 2
51 Chong, Y. F. 2
52 Zhao, Y. 2
53 Zhang, Jiliang 2
54 Ma, Ning 2
55 Li, Guibai. 1
56 Loke, Wan Khai 1
57 Zhang, Yan. 1
58 Wang, H. 1
59 Li, D. S. 1
60 Dang, Y. X. 1
61 Li, Qinghua 1
62 Ma, B. S. 1
63 Liu, W. 1
64 Arkhangelsky, Elizabeth 1
65 Cheah, Weng Kwong 1
66 Sivakumar, Krishnakumar 1
67 Chen, I-Ming 1
68 Yang, Liang 1
69 Song, Hao 1
70 Kjelleberg, Staffan 1
71 Yang, X. 1
72 Guo, Wenjiang 1
73 Ng, Chun Kiat 1
74 Madhaiyan, Munusamy 1
75 Ji, Lianghui 1
76 Joshi, Sunil Chandrakant 1
77 Zhao, Yong 1
78 Zhao, Liping 1
79 Zhang, Dao Hua 1
80 Wang, Lijun 1
81 Johnson, Carl J. 1
82 Jensen, Mogens H. 1
83 Gruber, Mathias F. 1
84 Setiawan, Laurentia 1
85 Xin, Lin 1
86 Yde, Lars 1
87 Li, Weiyi. 1
88 Wenten, I. G. 1
89 Wang, Can 1
90 Post, Jan W. 1
91 Cornelissen, Emile, R. 1
92 Mu, Yuguang 1
93 Su, Haibin 1
94 Wang, L. J. 1
95 Yang, Y. 1
96 Al-Zahrani, Saeed M. 1
97 Wu, Xuelian 1
98 Zeng, Y. G. 1
99 Li, Ye 1
100 จตุภูมิ จิตต์ประเสริฐ 1
101 Zhao, H. X. 1
102 Zhang, Minmin 1
103 Shan, X. N. 1
104 Al-Rabiah, Abdulrahman A. 1
105 Mulcahy, Dennis. 1
106 Xiao, Dezhong 1
107 Ong, K. K. 1
108 Shih, Kaimin. 1
109 Kwon, Young-Nam. 1
110 Kong, A. W. 1
111 Wee, A. T. S. 1
112 Chin, Ting Wei 1
113 Chi, Dong Zhi 1
114 Tan, Eu Jin 1
115 Zou, Linda. 1
116 Zhao, Shuaifei. 1
117 Zhao, L. J. 1
118 Sim, Victor S. T. 1
119 Tan, M. C. 1
120 Yu, Siu Fung 1
121 Zhu, Fu Rong 1
122 Li, Chang Ming 1
123 Kong, Adams Wai-Kin 1
124 Liu, Yu Chan 1
125 Xu, D. W. 1
126 Chong, Tzyy Haur 1
127 Ding, Y. 1
128 Zhang, Qiaoyun 1
129 McDougald, Diane 1
130 Ang, Xueli 1
131 Bouville, Mathieu 1
132 Li, X. M. 1
133 Blandin, Gaetan 1
134 Ngo, Chun Yong 1
135 Tan, Y. K. 1
136 Liu, Chongyang 1
137 Cheng, C. K. 1
138 Childress, Amy E. 1
139 Yang, Xing 1
140 Sun, L. 1
141 Liao, Rihong 1
142 Le-Clech, Pierre 1
143 Tu, K. N. 1
144 Cao, Qi 1
145 Zhang, X. 1
146 Shen, Wenming 1
147 Srolovitz, David J. 1
148 Hu, Xiao 1
149 Shi, Lei 1
150 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
151 Wong, Chee C. 1
152 Pacheco, Federico 1
153 Chen, Z. 1
154 Wang, Yi-Ning 1
155 Cao, Bin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 7
3 2555 31
4 2554 8
5 2551 1
6 2550 3
7 2549 5
8 2547 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
2 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
3 Gypsum scaling during forward osmosis process : a direct microscopic observation study
ปี พ.ศ. 2556
4 Membrane module design and dynamic shear-induced techniques to enhance liquid separation by hollow fiber modules : a review
5 Adaptive centroid-finding algorithm for freeform surface measurements
6 Strategic co-location in a hybrid process involving desalination and Pressure Retarded Osmosis (PRO)
7 Validation of assisted forward osmosis (AFO) process : impact of hydraulic pressure
8 Preparation of high performance nanofiltration (NF) membranes incorporated with aquaporin Z
9 Influence of outer membrane c-type cytochromes on particle size and activity of extracellular nanoparticles produced by Shewanella oneidensis
10 Mechanisms of the shape memory effect in polymeric materials
ปี พ.ศ. 2555
11 Zeolite-polyamide thin film nanocomposite membranes : towards enhanced performance for forward osmosis
12 Membrane distillation and forward osmosis : advances in membranes, modules, and applications
13 Relating reverse and forward solute diffusion to membrane fouling in osmotically driven membrane processes
14 The role of hydrodynamic conditions and pH on algal-rich water fouling of ultrafiltration.
15 Effects of hypochlorous acid exposure on the rejection of salt, polyethylene glycols, boron and arsenic(V) by nanofiltration and reverse osmosis membranes.
16 Combined organic–inorganic fouling of forward osmosis hollow fiber membranes
17 High power single-sided Bragg reflection waveguide lasers with dual-lobed far field
18 Population shift between the open and closed states changes the water permeability of an aquaporin Z mutant
19 Preparation of supported lipid membranes for aquaporin Z incorporation
20 Validation and analysis of forward osmosis CFD model in complex 3D geometries
21 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
22 Rejection of pharmaceuticals by forward osmosis membranes
23 Matching vein patterns from color images for forensic investigation.
24 The triple-shape memory effect in NiTi shape memory alloys
25 Analysis of salt accumulation in a forward osmosis system
26 Effect of pharmaceuticals on the performance of a novel osmotic membrane bioreactor (OMBR)
27 Visualizing vein patterns from color skin images based on image mapping for forensics analysis.
28 Double-skinned forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly—FO performance and fouling behavior
29 Factors affecting flux performance of forward osmosis systems
30 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
31 Membrane biofouling and scaling in forward osmosis membrane bioreactor
32 Osmotic power production from salinity gradient resource by pressure retarded osmosis : effects of operating conditions and reverse solute diffusion
33 Recent developments in forward osmosis : opportunities and challenges.
34 Synthesis of robust and high-performance aquaporin-based biomimetic membranes by interfacial polymerization-membrane preparation and RO performance characterization
35 Degradation of polyamide nanofiltration and reverse osmosis membranes by hypochlorite.
36 Effects of chlorine exposure conditions on physiochemical properties and performance of a polyamide membrane : mechanisms and implications.
37 Microscopic characterization of FO/PRO membranes : a comparative study of CLSM, TEM and SEM
38 Improved performance of 1.3-μm multilayer P-doped InAs/InGaAs quantum dot lasers using rapid thermal annealing
39 Thermo/chemo-responsive shape memory effect in polymers : a sketch of working mechanisms, fundamentals and optimization
40 Large size self-assembled quantum rings : quantum size effect and modulation on the surface diffusion
41 Uncovering vein patterns from color skin images for personal identification in forensic investigation.
ปี พ.ศ. 2554
42 1.3-μm In(Ga)As quantum-dot VCSELs fabricated by dielectric-free approach with surface-relief process
43 High performance flat sheet forward osmosis membrane with an NF-like selective layer on a woven fabric embedded substrate
44 Adsorption of perfluorinated compounds on thin-film composite polyamide membranes.
45 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
46 Removal of boron and arsenic by forward osmosis membrane : influence of membrane orientation and organic fouling
47 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
48 Stimulus-responsive shape memory materials : a review
49 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
50 Pulse electroplating of copper film : a study of process and microstructure
ปี พ.ศ. 2550
51 Charge trapping and retention behaviors of Ge nanocrystals distributed in the gate oxide near the gate synthesized by low-energy ion implantation
52 Photon-induced conduction modulation in SiO2 thin films embedded with Ge nanocrystals
53 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
ปี พ.ศ. 2549
54 Dielectric functions of densely stacked Si nanocrystal layer embedded in SiO2 thin films
55 Role of low temperature rapid thermal annealing in post-laser-annealed p-channel metal-oxide-semiconductor field effect transistor
56 Pulsed laser induced silicidation on TiN-capped Co/Si bilayers
57 Multiple-pulse laser thermal annealing for the formation of Co-silicided junction
58 Pyramidal structural defects in erbium silicide thin films
ปี พ.ศ. 2547
59 Silicide formation from laser thermal processing of Ti/Co bilayers