ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tiyanon W.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Wu, Tom
- Tian W.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Junling 11
2 Xing, Guozhong 9
3 Peng, Haiyang 8
4 Chen, Lang 6
5 Lin, Weinan 6
6 You, Lu 5
7 Li, Yongfeng 5
8 Ding, Junfeng 4
9 Chen, Hongyu 4
10 Prellier, Wilfrid 4
11 Tian, Yufeng 4
12 Lin, W. N. 3
13 Chen, Zuhuang 3
14 Wu, Shuxiang 3
15 Wang, Shijie 3
16 Zhang, Zhou 3
17 He, Mi 3
18 Wang, Dandan 3
19 Guo, Dong Lai 3
20 Qi, Yajun 3
21 Li, Gong Ping 3
22 Yao, Bin 3
23 Yan, Qingyu 3
24 Bakaul, Saidur Rahman 3
25 Zhang, Hua 3
26 Deng, Rui 3
27 Xing, Guichuan 3
28 Li, Mingjie 3
29 Sum, Tze Chien 3
30 Chia, Elbert E. M. 2
31 Wong, Lai Mun 2
32 Panagopoulos, Christos 2
33 Ranjith, R. 2
34 Sritharan, Thirumany 2
35 Hu, W. J. 2
36 Yi, Jiabao 2
37 Gao, Chen 2
38 You, L. 2
39 Chu, Ying-Hao 2
40 Juo, Deng-Ming 2
41 Chen, Yi-Chun 2
42 Huang, Chuanwei 2
43 Hu, Wei Jin 2
44 David, Adrian 2
45 Wu, Jianchun 2
46 Lourembam, James 2
47 Feng, Yuan Ping 2
48 Wang, J. 2
49 Zhang, Qichun 2
50 Huo, Fengwei 2
51 Zhang, Xinhai 2
52 Wang, Huatao 2
53 Dong, Zhili 2
54 Tian, Y. F. 2
55 Sun, Handong 2
56 Chen, Rui 2
57 Wee, Andrew T. S. 2
58 Turner, Stuart 2
59 Ding, J. F. 2
60 Yang, Ping 2
61 Chen, Wei 2
62 Huan, Alfred Cheng Hon 2
63 Luo, Zhenlin 2
64 Lin, Aigu L. 2
65 He, M. 2
66 Jin, K. X. 2
67 Huang, Xiao 1
68 Zou, Xi 1
69 Ding, Hui 1
70 Wu, Di 1
71 Soci, C. 1
72 Zhao, Y. G. 1
73 Chen, Weigang 1
74 Cheah, Jun Wei 1
75 Gao, Junkuo 1
76 Cao, Wenfang 1
77 Jin, K. J. 1
78 Lee, Zhi Yi 1
79 Xiong, Wei-Wei 1
80 Ye, Kaiqi 1
81 Pan, Hui 1
82 Liu, Xiaogang 1
83 Wang, Yue 1
84 Du, Yuanmin 1
85 Zhou, X. 1
86 Nair, Saritha K. 1
87 Lee, Dongwook 1
88 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
89 Chen, L. 1
90 Cheong, Siew Ann 1
91 Chen, Jing 1
92 Wang, Yu Zhan 1
93 Wang, Y. 1
94 Zou, Xingquan 1
95 Springer, Daniel 1
96 Zhang, Zhen 1
97 Wang, Z. L. 1
98 Jin, Y. L. 1
99 Li, Y. F. 1
100 Liu, J. M. 1
101 Talbayev, D. 1
102 Sun, Xiaowei 1
103 Kyaw, Aung Ko Ko 1
104 Xie, B. T. 1
105 Boonyaratavej S. 1
106 Lin, Zhipeng 1
107 Wang T. 1
108 Pipitpojanakarn V. 1
109 Lu, You 1
110 Sritharan, T. 1
111 Luo, Z. L. 1
112 Prosandeev, S. 1
113 Kornev, I. A. 1
114 Han G. 1
115 Phrommintikul A. 1
116 Wongvipaporn C. 1
117 Dinchuthai P. 1
118 Kunjara-Na-Ayudhya R. 1
119 Krittayaphong R. 1
120 Sritara P. 1
121 Wongcharoen W. 1
122 Tatsanavivat P. 1
123 Lin, Wei Nan 1
124 Gao, C. 1
125 Bellaiche, L. 1
126 Van Tendeloo, Gustaaf 1
127 Park, Jihwey 1
128 Soh, Yeong-Ah 1
129 Wang, Biao 1
130 Luo, Xin 1
131 Yin, Wanjian 1
132 Tan, Li Huey 1
133 Wei, Zhi Peng 1
134 Aeppli, Gabriel 1
135 Bera, Ashok 1
136 Yang, P. 1
137 Huang, C. W. 1
138 Ren, Wei 1
139 Ariando 1
140 Su, Chenliang 1
141 Loh, Kian Ping 1
142 Liu, Zhiqi 1
143 Wei, Su-Huai 1
144 Hu, Chuansheng 1
145 Wang, Xin Jiao 1
146 Wei, Fengxia 1
147 Kloc, Christian 1
148 Liu, Yi 1
149 Ong, Hock Guan 1
150 Hng, Huey Hoon 1
151 Shen, Yiqiang 1
152 Wu, Jian-Chun 1
153 Qune, Lloyd Foong Nien Ah 1
154 Tan, Melvin Wei Jun 1
155 Zeng, Yi 1
156 Zheng, Lianxi 1
157 Sun, Hang 1
158 Sun, Gengzhi 1
159 Pan, Ming 1
160 Huang, Yinxi 1
161 Xing, Shuangxi 1
162 Chen, Peng 1
163 Ma, Jan 1
164 Tendeloo, Gustaaf van 1
165 Chen, Qian 1
166 Yang, Pan 1
167 Wang, Jinlan 1
168 Lu, Cheng-Liang 1
169 Ding, Jun 1
170 Pan, Jisheng 1
171 Wee, Andrew Thye Shen 1
172 Yao, Kui 1
173 Han, Guchan 1
174 Gao, Jing 1
175 Ye, Jun 1
176 Boullay, Philippe 1
177 Tay, Yee Yan 1
178 Lu, Yun Hao 1
179 Zhao, Yang 1
180 Luders, Ulrike 1
181 Lebedev, Oleg I. 1
182 Zhan, Zhaoyao 1
183 Lim, Jun Wei 1
184 Chen, C. L. 1
185 Sie, Edbert Jarvis 1
186 Hu, W. 1
187 Wang, J. Y. 1
188 Luo, B. C. 1
189 Li, H. 1
190 Venkatraman, Subbu S. 1
191 Yang, S. H. 1
192 Kimura, T. 1
193 Sulistio, Arief 1
194 Dong, Wen 1
195 Zheng, Fengang 1
196 Shen, Mingrong 1
197 Fang, Liang 1
198 Zhao, Long 1
199 Wu, Bo 1
200 Ye, Quan Lin 1
201 Boey, Freddy Yin Chiang 1
202 Ogale, Satishchandra B. 1
203 Rana, Abhimanyu 1
204 Game, Onkar 1
205 Anil Kumar, P. 1
206 Thakare, Vishal 1
207 Chen, Z. H. 1
208 Zhang, Yani 1
209 David, A. 1
210 Pang, John Hock Lye 1
211 Li, Hai 1
212 Banpurkar, Arun 1
213 Lu, Gang 1
214 Sarma, D. D. 1
215 Yin, Zongyou 1
216 Ghosh, Kartik 1
217 Zhuo, Xiaozhu 1
218 Zhang, Juan 1
219 Kolekar, Yesappa 1
220 Gao, Xing Yu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 7
5 2556 9
6 2555 16
7 2554 7
8 2553 6
9 2552 1
10 2551 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 EM estimation for multivariate skew slash distribution
ปี พ.ศ. 2559
2 Management and risk factor control of coronary artery disease in elderly versus nonelderly: A multicenter registry
ปี พ.ศ. 2558
3 Piezoelectricity in two-dimensional materials
ปี พ.ศ. 2557
4 Electric field tuning of phase separation in manganite thin films
5 Influence of oxygen pressure and aging on LaAlO3 films grown by pulsed laser deposition on SrTiO3 substrates
6 Asymmetric electroresistance of cluster glass state in manganites
7 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
8 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
9 Room temperature magnetic graphene oxide- iron oxide nanocomposite based magnetoresistive random access memory devices via spin-dependent trapping of electrons
10 Anisotropic imprint of amorphization and phase separation in manganite thin films via laser interference irradiation
ปี พ.ศ. 2556
11 Origin of green emission and charge trapping dynamics in ZnO nanowires
12 Effect of charge compensation on the photoelectrochemical properties of Ho-doped SrTiO3 films
13 Exchange coupling and coercivity enhancement in cuprate/manganite bilayers
14 Electrostatic tuning of Kondo effect in a rare-earth-doped wide-band-gap oxide
15 Anomalous exchange bias at collinear/noncollinear spin interface
16 Room temperature positive magnetoresistance via charge trapping in polyaniline-iron oxide nanoparticle composites
17 Tuning metal–carboxylate coordination in crystalline metal–organic frameworks through surfactant media
18 Density-controlled synthesis of uniform ZnO nanowires : wide-range tunability and growth regime transition
19 Nonvolatile resistive switching in Pt/LaAlO3/SrTiO3 heterostructures
ปี พ.ศ. 2555
20 Tailoring the charge carrier dynamics in ZnO nanowires : the role of surface hole/electron traps
21 Role of donor-acceptor complexes and impurity band in stabilizing ferromagnetic order in Cu-doped SnO2 thin films
22 High sensitivity low field magnetically gated resistive switching in CoFe2O4/La0.66Sr0.34MnO3 heterostructure
23 Anisotropic magnetoresistance and weak spin-orbital coupling in doped ZnO thin films
24 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
25 Intrinsic domain-wall resistivity in half-metallic manganite thin films
26 A general lithography-free method of micro/nanoscale fabrication and patterning on Si and Ge surfaces
27 Deterministic conversion between memory and threshold resistive switching via tuning the strong electron correlation
28 Effect of annealing on the temperature-dependent dielectric properties of LaAlO3 at terahertz frequencies
29 Tunable photovoltaic effect and solar cell performance of self-doped perovskite SrTiO3
30 Mechanism of polarization fatigue in BiFeO3
31 Symmetrical negative differential resistance behavior of a resistive switching device
32 Robust room-temperature ferromagnetism with giant anisotropy in Nd-doped ZnO nanowire arrays
33 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
34 Seeded growth of two-dimensional dendritic gold nanostructures
35 Realizing a SnO2-based ultraviolet light-emitting diode via breaking the dipole-forbidden rule
ปี พ.ศ. 2554
36 Charge transfer dynamics in Cu-doped ZnO nanowires
37 Concurrent nonvolatile resistance and capacitance switching in LaAlO3
38 Metal-layer-assisted coalescence of Au nanoparticles and its effect on diameter control in vapor-liquid-solid growth of oxide nanowires
39 Ultra-sensitive and wide-dynamic-range sensors based on dense arrays of carbon nanotube tips
40 Low-symmetry monoclinic phases and polarization rotation path mediated by epitaxial strain in multiferroic BiFeO3 thin films
41 Phase selection enabled formation of abrupt axial heterojunctions in branched oxide nanowires
42 Coexistence of ferroelectric triclinic phases in highly strained BiFeO3 films
ปี พ.ศ. 2553
43 Low symmetry monoclinic MC phase in epitaxial BiFeO3 thin films on LaSrAlO4 substrates
44 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
45 Enhanced low field magnetoresistance in nanocrystalline La0.7Sr0.3MnO3 synthesized on MgO nanowires
46 Uniaxial magnetic anisotropy in La0.7Sr0.3MnO3 thin films induced by multiferroic BiFeO3 with striped ferroelectric domains
47 Investigation of structured green-band emission and electron−phonon interactions in vertically aligned ZnO nanowires
48 CrSi2 hexagonal nanowebs
ปี พ.ศ. 2552
49 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
ปี พ.ศ. 2551
50 Dc leakage behavior and conduction mechanism in (BiFeO3)m(SrTiO3)m superlattices
51 Self-assembled shape- and orientation-controlled synthesis of nanoscale Cu3Si triangles, squares, and wires