ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thongprasert S.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Tongprasert S.
- Tungprasurt S.
- Thungprasert S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rerkasem K. 7
2 Kosachunhanun N. 7
3 Chewaskulyong B. 6
4 Fukuoka M. 6
5 Charoentum C. 6
6 Wu Y. 5
7 Saijo N. 5
8 Buranapin S. 4
9 Chaisrisawadisuk S. 4
10 Permsuwan U. 4
11 Chimplee K. 4
12 Khwanngern K. 4
13 Mok T. 4
14 Thongchai C. 4
15 Matanasarawoot A. 4
16 Yang J. 3
17 Sarakonsri T. 3
18 Sriuranpong V. 3
19 Lee J. 3
20 Chewasakulyong B. 3
21 Sorraritchingchai S. 2
22 Euathrongchit J. 2
23 Cheewakriangkrai R. 2
24 Rukazenkov Y. 2
25 Vilaithong T. 2
26 Buntragulpoontawee M. 2
27 Manklabruks A. 2
28 Lim H. 2
29 Moonprakan S. 2
30 Ruengorn C. 2
31 Mangklabruks A. 2
32 Mitsudomi T. 2
33 Klysubun W. 2
34 Nakagawa K. 2
35 Ohe Y. 2
36 Jiemsripong K. 2
37 Sunpaweravong P. 2
38 Chu D.-T. 2
39 Napapan S. 2
40 Wu Y.-L. 2
41 Chang J.W.-C. 2
42 Ichinose Y. 2
43 Thaikla K. 2
44 Tsai C.-M. 2
45 Mok T.S.K. 2
46 Shi Y. 2
47 Tsang K. 2
48 Guntawongwan K. 2
49 Tye L. 1
50 Deesomchok A. 1
51 Selaru P. 1
52 Portulas E.D. 1
53 Dechayonbancha N. 1
54 Intarapak S. 1
55 Saengsawang P. 1
56 Von Pawel J. 1
57 Tinmanee S. 1
58 Karaseva N. 1
59 Tunkasiri T. 1
60 Munprakan S. 1
61 Rapipong J. 1
62 Pothirat C. 1
63 Govindan R. 1
64 Yang J.C.H. 1
65 Yang J.-J. 1
66 Chao R.C. 1
67 Gopalakrishna P. 1
68 Makhson A. 1
69 Lim W.T. 1
70 Reck M. 1
71 Lee V. 1
72 Strausz J. 1
73 Apirattanawan T. 1
74 Szczesna A. 1
75 Spira A. 1
76 Reyderman L. 1
77 Wierzbicki R.F. 1
78 Miziara J.E.A. 1
79 Xu L. 1
80 Papai Z.S. 1
81 Garzon F. 1
82 Thomas M. 1
83 Wang B. 1
84 Albert I. 1
85 Reynolds C. 1
86 Chu D. 1
87 Park K. 1
88 Cheng A. 1
89 Rodríguez A. 1
90 Iannotti N. 1
91 Chao T. 1
92 Chou T. 1
93 Radzi A. 1
94 Leong S. 1
95 Kudo M. 1
96 Wu C. 1
97 Numata K. 1
98 Balsara B. 1
99 Poon R. 1
100 Pan H. 1
101 Kang Y. 1
102 Chao Y. 1
103 Chan S. 1
104 Ikeda M. 1
105 Au J. 1
106 Chang G. 1
107 Park Y. 1
108 Yi J. 1
109 Doval D. 1
110 Park S. 1
111 Rosell R. 1
112 Lee C. 1
113 Davies L. 1
114 Inoue A. 1
115 Park J. 1
116 Kang W. 1
117 Tsao M. 1
118 Shih J. 1
119 Lu S. 1
120 Salto-Tellez M. 1
121 Tan S. 1
122 Kim S. 1
123 Kang J. 1
124 Wattanapan P. 1
125 Wright E. 1
126 Sanguanmitra P. 1
127 Ladrera G. 1
128 Juthapan W. 1
129 Laohavinij S. 1
130 Srimuninnimit V. 1
131 Maoleekoonpairoj S. 1
132 Pattamapaspong N. 1
133 Thavichaigarn P. 1
134 Yu C. 1
135 Clinch J. 1
136 Shames D. 1
137 Bhoopat L. 1
138 Klughammer B. 1
139 Kasitanon N. 1
140 Fuerte F. 1
141 Sandoval-Tan J. 1
142 Louthrenoo W. 1
143 Haddad V. 1
144 Young H. 1
145 Yang J.C.-H. 1
146 Gralla R. 1
147 Gebski V. 1
148 Tu Y. 1
149 Marschner I. 1
150 Zhou C. 1
151 Duffield E. 1
152 Lord S. 1
153 Liao M. 1
154 Chen Y.-M. 1
155 Lam K.C. 1
156 Armour A. 1
157 Magill P. 1
158 Negoro S. 1
159 Margono B. 1
160 Han B. 1
161 Kuo H.-P. 1
162 Mahanuphab P. 1
163 Truman M. 1
164 Khoa M.T. 1
165 Heeroma K. 1
166 Chua D.T. 1
167 Thitiya S. 1
168 Chang G.-C. 1
169 Au J.S.-K. 1
170 Hsia T.-C. 1
171 Srinivasan S. 1
172 Cornelio G. 1
173 Moore N. 1
174 Mok T.S. 1
175 Scagliotti G.V. 1
176 Geater S.L. 1
177 Zhang K. 1
178 Smith D. 1
179 Yang P.-C. 1
180 Manegold C. 1
181 Walzer S. 1
182 Itoh Y. 1
183 Sukeepaisarnjaroen W. 1
184 Zhang Y. 1
185 Jiamsriponges K. 1
186 Atikachi B. 1
187 Wang Y. 1
188 Sanquanmitr P. 1
189 Perez-Moreno P. 1
190 Phromwas N. 1
191 Yang T. 1
192 Phothirat C. 1
193 Ahn M.-J. 1
194 Kang J.H. 1
195 Kim S.-W. 1
196 Kim H.T. 1
197 Kim J.-H. 1
198 Han G. 1
199 Atikachai B. 1
200 Krzakowski M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2557 3
4 2556 1
5 2555 4
6 2554 8
7 2553 2
8 2552 2
9 2551 2
10 2550 5
11 2549 1
12 2548 4
13 2547 2
14 2546 1
15 2545 2
16 2544 1
17 2543 3
18 2542 1
19 2541 3
20 2538 1
21 2537 1
22 2536 1
23 2535 1
24 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Gefitinib or Erlotinib vs Chemotherapy for EGFR Mutation-Positive Lung Cancer: Individual Patient Data Meta-Analysis of Overall Survival
2 Crizotinib treatment for advanced non-small-cell lung cancer patients: a budget impact analysis based in Thailand
3 Efficacy according to blind independent central review: Post-hoc analyses from the phase III, randomized, multicenter, IPASS study of first-line gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in Asian patients with EGFR mutation-positive advanced NSCLC
ปี พ.ศ. 2559
4 Multiple Neuromas Cause Painful "jumping Stump" in a Transfemoral Amputee
5 Tumor marker analyses from the phase III, placebo-controlled, FASTACT-2 study of intercalated erlotinib with gemcitabine/platinum in the first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer
6 Randomized, open-label phase 2 study comparing frontline dovitinib versus sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma
ปี พ.ศ. 2557
7 Randomized phase II study of two intercalated combinations of eribulin mesylate and erlotinib in patients with reviously treated advanced non-small-cell lung cancer
8 A prospective, molecular epidemiology study of EGFR mutations in Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer of adenocarcinoma histology (PIONEER)
9 The cross-cultural adaptation of the DASH questionnaire in Thai (DASH-TH)
ปี พ.ศ. 2556
10 Tumor response and health-related quality of life in clinically selected patients from Asia with advanced non-small-cell lung cancer treated with first-line gefitinib: Post hoc analyses from the IPASS study
ปี พ.ศ. 2555
11 Cost-utility and budget impact analyses of gefitinib in second-line treatment for advanced non-small cell lung cancer from Thai payer perspective
12 Sunitinib Plus Erlotinib Versus Placebo Plus Erlotinib in Patients With Previously Treated Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: A Phase III Trial
13 Diabetic Foot Problems in Tertiary Care Diabetic Clinic in Thailand
14 A phase II study of sunitinib as a second-line treatment in advanced biliary tract carcinoma: A multicentre, multinational study
ปี พ.ศ. 2554
15 Preparation of Pt-based ternary catalyst as cathode material for proton exchange membrane fuel cell by solution route method
16 Cost-effectiveness analysis of cisplatin plus etoposide and carboplatin plus paclitaxel in a phase III randomized trial for non-small cell lung cancer
17 Efficacy of bevacizumab with cisplatin and gemcitabine in Asian patients with advanced or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer who have not received prior chemotherapy: A substudy of the Avastin in Lung trial
18 An indirect comparison of bevacizumab plus cisplatin-gemcitabine and cisplatin plus pemetrexed treatment for patients with advanced first-line non-squamous non-small cell lung cancer in East Asia
19 Health-related quality-of-life in a randomized phase III first-line study of gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in clinically selected patients from Asia with advanced NSCLC (IPASS)
20 Cost-effectiveness analysis of cisplatin plus etoposide and carboplatin plus paclitaxel in a phase III randomized trial for non-small cell lung cancer
21 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
22 Biomarker analyses and final overall survival results from a phase III, randomized, open-label, first-line study of gefitinib versus carboplatin/paclitaxel in clinically selected patients with advanced non - small-cell lung cancer in Asia (IPASS)
ปี พ.ศ. 2553
23 Microwave-assisted Pt-Co-Cr/C ternary compound preparation applied as a cathode catalyst for PEMFC
24 Lung cancer working group report
ปี พ.ศ. 2552
25 A multidisciplinary diabetic foot protocol at chiang mai university hospital: Cost and quality of life
26 A multidisciplinary diabetic foot protocol at chiang mai university hospital: Cost and quality of life
ปี พ.ศ. 2551
27 Reducing lower extremity amputations due to diabetes: The application of diabetic-foot protocol in Chiang Mai University Hospital
28 Reducing lower extremity amputations due to diabetes: The application of diabetic-foot protocol in Chiang Mai University Hospital
ปี พ.ศ. 2550
29 The development and application of diabetic foot protocol in Chiang Mai University Hospital with an aim to reduce lower extremity amputation in Thai population: A preliminary communication
30 Phase II study of cisplatin combined to irinotecan administered alternatingly with docetaxel in advanced non-small cell lung cancer
31 The development and application of diabetic foot protocol in Chiang Mai University Hospital with an aim to reduce lower extremity amputation in Thai population: A preliminary communication
32 Aerobic capacity of fifth-year medical students at Chiang Mai University
33 Phase II study of 24-hour infusion of paclitaxel (Intaxel) with carboplatin in advanced non-small cell lung cancer.
ปี พ.ศ. 2549
34 Solution route synthesis of dendrite Cu6Sn5 powders, anode material for lithium-ion batteries
ปี พ.ศ. 2548
35 Phase II study of gemcitabine and cisplatin as first-line chemotherapy in inoperable biliary tract carcinoma
36 The role of chemotherapy in cholangiocarcinoma
37 Lung cancer in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: Comparison of the clinical manifestations between the young and old age groups
38 Reliability of the Thai-Modified Function Living Index Cancer questionnaire version 2 (T-FLIC 2) for the evaluation of quality of life in non-small cell lung cancer patients
ปี พ.ศ. 2547
39 Treatment of advanced non-small cell lung cancer with vinorelbine in elderly Thai patients
40 Study of cisplatin-vinblastine plus amifostine in patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer
ปี พ.ศ. 2546
41 Kaposi's sarcoma in rheumatic diseases
ปี พ.ศ. 2545
42 Paclitaxel and carboplatin plus megestrol acetate in the treatment of advanced non-small cell lung cancer
43 Docetaxel as second-line chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer
ปี พ.ศ. 2544
44 Combination of gemcitabine and cisplatin in advanced non-small cell lung cancer
ปี พ.ศ. 2543
45 Phase II study of ifosfamide, carboplatin, etoposide and GM-CSF in small cell lung cancer
46 Efficacy and tolerability of tropisetron in the prevention of cisplatin-induced nausea and vomiting in advanced non-small cell lung cancer
47 Efficacy of UFT plus oral leucovorin in advanced colorectal cancer: a multicenter study
ปี พ.ศ. 2542
48 Relationship between quality of life and clinical outcomes in advanced non-small cell lung cancer: best supportive care (BSC) versus BSC plus chemotherapy
ปี พ.ศ. 2541
49 Preliminary study of efficacy of intravenous cisplatin plus oral etoposide in small cell lung cancer
50 Phase II study of paclitaxel (Taxol) and ifosfamide (Holoxan) in inoperable non-small-cell lung cancer
51 Lung cancer and quality of life
ปี พ.ศ. 2538
52 Usefulness of the Thai modified functional living index--cancer (T-FLIC) and the Thai modified quality of life index (T-QLI) for advanced non-small cell lung cancer
ปี พ.ศ. 2537
53 Phase II study of three days' fractionated dosage of ifosfamide, epirubicin and cisplatin in small cell lung cancer
ปี พ.ศ. 2536
54 Ifosfamide, epirubicin and cisplatin (IEP): another active combination for small cell lung cancer (SCLC)
ปี พ.ศ. 2535
55 Analysis of the four combination chemotherapies in non-small cell lung cancer treated at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
ปี พ.ศ. 2534
56 Treatment of small cell lung cancer: experience at Maharaj Nakhon Chiang Mai Hospital