ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thong M.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Mei, Ting
- Thanongsak Mamom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Dao Hua 5
2 Djie, Hery Susanto 4
3 Nie, Dong 3
4 Dong, Jian Rong 3
5 Xu, C. D. 3
6 Wang, Wenna 2
7 Zhang, Dawei 2
8 Ni, Zhengji 2
9 Chin, Mee Koy 2
10 Zhao, Qiuji 2
11 Kaplan J. 1
12 Pariwat Poolperm 1
13 Panuwat Yamsakul 1
14 Kalu N. 1
15 Sokunbi O. 1
16 Ganokon Urkasemsin 1
17 Abdul-Rahman O. 1
18 Kanlaya Chauchan 1
19 Belhassan K. 1
20 Jatesada Jiwakanon 1
21 Walasinee Moonarmart 1
22 Love A. 1
23 Vincent L. 1
24 Chuchart Kamollerd 1
25 Chaiyakorn Thitiyanaporn 1
26 พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ 1
27 พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์ 1
28 Tekendo-Ngongang C. 1
29 Leung G. 1
30 กนกอร เอื้อเกษมสิน 1
31 วลาสินี มูลอามาตย์ 1
32 Mok G. 1
33 อภิรดี อินทรพักตร์ 1
34 Uwineza A. 1
35 Honey E. 1
36 Suwicha Kasemsuwan 1
37 ทนงศักดิ์ มะมม 1
38 Muthukumarasamy P. 1
39 Ouldim K. 1
40 Ekure E. 1
41 Girisha K. 1
42 Smpokou P. 1
43 Kisling M. 1
44 Gill A. 1
45 Badoe E. 1
46 Skinner S. 1
47 Prijoles E. 1
48 Ferreira C. 1
49 Mutesa L. 1
50 Lwabi P. 1
51 Aliku T. 1
52 Okello E. 1
53 Kimball A. 1
54 Megarbane A. 1
55 Kline A. 1
56 Abarca-Barriga H. 1
57 Chávez Pastor M. 1
58 Medrano S. 1
59 Chaiwut Tangsomchai 1
60 Kriengyot Sajjarengpong 1
61 Shukla A. 1
62 El Bouchikhi I. 1
63 Pannigan Chaichanasak 1
64 Patil S. 1
65 Manad Khamkon 1
66 Klein-Zighelboim E. 1
67 Gallardo Jugo B. 1
68 Mishra R. 1
69 Paththinige C. 1
70 Sirisena N. 1
71 Dissanayake V. 1
72 Apiradee Intarapuk 1
73 Porras A. 1
74 Sinha R. 1
75 Tang, Xiao Hong 1
76 Unwin R. 1
77 Chua, Soo Jin 1
78 Bawazir W. 1
79 Ogle G. 1
80 Choo K. 1
81 Wang, Yixin 1
82 Ooi, Boon Siew 1
83 wrong O. 1
84 Vasuvattakul S. 1
85 Zhang, X. H. 1
86 Kingwatanakul P. 1
87 Sumboonnanonda A. 1
88 Walsh S. 1
89 Bruce L. 1
90 Stevenson R. 1
91 Summar M. 1
92 Wonkam A. 1
93 Richieri-Costa A. 1
94 Tenywa E. 1
95 Boonchooduang N. 1
96 Mandal K. 1
97 Phadke S. 1
98 Yenchitsomanus P. 1
99 Khositseth S. 1
100 Chartapisak W. 1
101 Muenke M. 1
102 Obregon M. 1
103 Linguraru M. 1
104 Sookdhis, Chrisada 1
105 ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย 1
106 Jones K. 1
107 มานัดถุ์ คำกอง 1
108 ชัยกร ฐิติญาณพร 1
109 Shotelersuk V. 1
110 Tanpaiboon P. 1
111 ชูชาติ กมลเลิศ 1
112 Chung B. 1
113 Sukolrat Boonyayatra 1
114 Pornchalit Assavacheep 1
115 Moresco A. 1
116 Addissie Y. 1
117 Pongsiwa Sotthibandhu 1
118 Kruszka P. 1
119 Siriporn Peansukmanee 1
120 อุตรา จามีกร 1
121 Sun, Haojie 1
122 ศิริพร เพียรสุขมณี 1
123 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
124 ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา 1
125 Zhang, Yanbing 1
126 ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล 1
127 กัลยา เจือจันทร์ 1
128 Zhuang, Songlin 1
129 ปริวรรต พูลเพิ่ม 1
130 Tao, Chuanxian 1
131 เจษฎา จิวากานนท์ 1
132 Uttra Jamikorn 1
133 Wang, Qi 1
134 สุวิชา เกษมสุวรรณ 1
135 พรชลิต อัศวชีพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2556 1
4 2555 5
5 2550 4
6 2549 3
7 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568
ปี พ.ศ. 2560
2 Noonan syndrome in diverse populations
ปี พ.ศ. 2556
3 The new way of controlling aluminum-doped zinc oxide films properties : ion beam post-treatment with cooling system
ปี พ.ศ. 2555
4 Elimination of spurious solutions from k·p theory with Fourier transform technique and Burt-Foreman operator ordering
5 Temporal coupled-mode theory of ring–bus–ring Mach–Zehnder interferometer
6 Fourier transform-based k·p method : an approach to meshless modeling of low-dimensional heterostructures
7 The substrate cooling effect of ion beam post treatment on ZAO films properties
8 Tropical distal renal tubular acidosis: Clinical and epidemiological studies in 78 patients
ปี พ.ศ. 2550
9 Determination of diffusion lengths for intermixed quaternary quantum well with polarized edge-emitting photoluminescence
10 Fourier transform-based k∙p method of semiconductor superlattice electronic structure
11 Built-in electric field enhancement/retardation on intermixing
12 Interpolation of quaternary III-V alloy parameters with surface bowing estimations
ปี พ.ศ. 2549
13 Halftoning band gap of InAs/InP quantum dots using inductively coupled argon plasma-enhanced intermixing
14 Argon plasma exposure enhanced intermixing in an undoped InGaAsP/InP quantum-well structure
15 Improving crystal quality of InGaAs/GaAs quantum dots by inductively coupled Ar plasma
ปี พ.ศ. 2548
16 Plasma-induced quantum well intermixing for monolithic photonic integration
17 Wavelength monitoring with low-contrast multimode interference waveguide