ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thitaram C.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Titaram C.
- Thorne C.
- Tierney C.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Brown J. 10
2 Buddhachat K. 9
3 Nganvongpanit K. 9
4 Colenbrander B. 8
5 Brown J.L. 7
6 Mahasawangkul S. 7
7 Rojanasthien S. 7
8 Punyapornwithaya V. 6
9 Klinhom S. 6
10 Sripiboon S. 5
11 Pongsopawijit P. 5
12 Thongtip N. 4
13 Tipkantha W. 4
14 Thumasanukul D. 4
15 Kongphoemphun A. 4
16 Siriaroonrat B. 4
17 van Eerdenburg F.J.C.M. 3
18 Mahakkanukrauh P. 3
19 van der Weijden G.C. 3
20 Wongkalasin W. 3
21 Siengdee P. 2
22 Pongpiachan P. 2
23 Nomsiri R. 2
24 Pinyopummin A. 2
25 Homkong P. 2
26 Ngo-Giang-Huong N. 2
27 Boonprasert K. 2
28 Angkavanich T. 2
29 Aunsusin A. 2
30 Lenstra J.A. 2
31 Stout T. 2
32 Kalmapijit A. 2
33 Daram P. 2
34 Noguera-Julian A. 1
35 Goetghebuer T. 1
36 Giacquinto C. 1
37 Duiculescu D. 1
38 Brichard B. 1
39 Valerius N. 1
40 Judd A. 1
41 Klimkait T. 1
42 Ramos J. 1
43 Saenphet S. 1
44 Kriangwanich W. 1
45 Loythong J. 1
46 Janyamethakul T. 1
47 Songsasen N. 1
48 Chailangkarn S. 1
49 Saenphet K. 1
50 Lallemant M. 1
51 Buncharoen W. 1
52 Teira R. 1
53 Wittkop L. 1
54 Kornkaewrat K. 1
55 Jourdain G. 1
56 Suthanmapinanth P. 1
57 Warren K. 1
58 Letwatcharasarakul P. 1
59 Sumretprasong J. 1
60 Sirirungsi W. 1
61 Khamduang W. 1
62 Puthanakit T. 1
63 Jansittiwate S. 1
64 Imrat P. 1
65 Robertson I. 1
66 Campbell M. 1
67 Schwimmer C. 1
68 Gibb D. 1
69 de Wit S. 1
70 Pillay D. 1
71 Rosenfeldt V. 1
72 Holyoake C. 1
73 Ditcham W. 1
74 Dabis F. 1
75 Obel N. 1
76 Ouitavon K. 1
77 Prachsilpchai W. 1
78 Harrison L. 1
79 Murphy T. 1
80 Chansittivej S. 1
81 Cressey T. 1
82 Clausen B. 1
83 Siberry G. 1
84 Boonthong P. 1
85 Salvadori N. 1
86 Thongsawat S. 1
87 Decker L. 1
88 Achalapong J. 1
89 Holt W.V. 1
90 Bowonwatanuwong C. 1
91 Klinbuayaem V. 1
92 Stout T.A.E. 1
93 Chotivanich N. 1
94 Suwankong N. 1
95 Traisathit P. 1
96 Hongsiriwon S. 1
97 Nimtrakul K. 1
98 Watts D. 1
99 Soponteerakul R. 1
100 Pitakarnnop T. 1
101 Lungka G. 1
102 van Steenbeek F.G. 1
103 Kaewkumpai P. 1
104 Chawangwongsanukun R. 1
105 Vongchan P. 1
106 Cherdsukjai P. 1
107 Euppayo T. 1
108 Van Steenbeek F. 1
109 Van Boxtel D.C.J. 1
110 Siritepsongklod S. 1
111 Pol S. 1
112 Niponkit C. 1
113 Mahasavankul S. 1
114 Sriaksorn K. 1
115 Vorawattanatham N. 1
116 Kornmatitsuk S. 1
117 Kornmatitsuk B. 1
118 Sawada T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2559 11
3 2557 5
4 2556 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Anatomy, histology and elemental profile of long bones and ribs of the Asian elephant (Elephas maximus)
2 Osteoarthritis in two marine mammals and 22 land mammals: learning from skeletal remains
3 Elemental classification of the tusks of dugong (Dugong dugong) by HH-XRF analysis and comparison with other species
4 Evaluation of an In-house indirect ELISA for detection of antibody against haemorrhagic septicemia in Asian elephants
5 Non-invasive endocrine monitoring indicates seasonal variations in gonadal hormone metabolites in dholes (cuon alpinus)
6 Distinguishing real from fake ivory products by elemental analyses: A Bayesian hybrid classification method
7 Hematologic and biochemical reference intervals for captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand
8 Reproductive control in elephant: A tool for population and aggression management
9 Telomeric attrition with increasing age in short- (Chihuahua dog) and long- (Asian elephant) life span animals
ปี พ.ศ. 2559
10 Uvaria rufa Blume attenuates benign prostatic hyperplasia via inhibiting 5α-reductase and enhancing antioxidant status
11 Prevalence and effect of pre-treatment drug resistance on the virological response to antiretroviral treatment initiated in HIV-infected children - a EuroCoord-CHAIN-EPPICC joint project
12 Molecular characterisation and genetic variation of Elephant Endotheliotropic Herpesvirus infection in captive young Asian elephants in Thailand
13 Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A phase III, placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate in women with hepatitis B virus
14 Determining comparative elemental profile using handheld X-ray fluorescence in humans, elephants, dogs, and dolphins: Preliminary study for species identification
15 Elemental analysis of bone, teeth, horn and antler in different animal species using non-invasive handheld X-ray fluorescence
16 Use of handheld X-ray fluorescence as a non-invasive method to distinguish between Asian and African elephant tusks
17 Differential testosterone response to GnRH-induced LH release before and after musth in adult Asian elephant (Elephas maximus) bulls
18 Elemental Analysis of Asian Elephant (Elephas maximus) Teeth Using X-ray Fluorescence and a Comparison to Other Species
19 Assessment of faecal glucocorticoid metabolite excretion in captive female fishing cats (Prionailurus viverinus) in Thailand
20 Potential of a gonadotropin-releasing hormone vaccine to suppress musth in captive male Asian elephants (Elephas maximus)
ปี พ.ศ. 2557
21 Gender, season and management affect fecal glucocorticoid metabolite concentrations in captive goral (naemorhedus griseus) in Thailand
22 Effect of alternate day collection on semen quality of Asian elephants (Elephas maximus) with poor initial fresh semen quality
23 Seasonality of fecal androgen and glucocorticoid metabolite excretion in male goral (Naemorhedus griseus) in Thailand
24 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
25 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
ปี พ.ศ. 2556
26 The occurrence of elephant endotheliotropic her-pesvirus in captive asian elephants (elephas maximus): First case of eehv4 in asia
ปี พ.ศ. 2553
27 Genetic assessment of captive elephant (Elephas maximus) populations in Thailand
ปี พ.ศ. 2552
28 Induction of the ovulatory LH surge in Asian elephants (Elephas maximus): A novel aid in captive breeding management of an endangered species
29 Use of genital inspection and female urine tests to detect oestrus in captive Asian elephants
ปี พ.ศ. 2551
30 Evaluation and selection of microsatellite markers for an identification and parentage test of Asian elephants (Elephas maximus)
31 Seasonal effects on the endocrine pattern of semi-captive female Asian elephants (Elephas maximus): Timing of the anovulatory luteinizing hormone surge determines the length of the estrous cycle
ปี พ.ศ. 2550
32 Measurement of faecal progesterone metabolites and its application for early screening of open cows post-insemination
ปี พ.ศ. 2549
33 Dystocia following prolonged retention of a dead fetus in an Asian elephant (Elephas maximus)