ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tey, Ju Nie
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Qi Jie 8
2 Meng, Bo 4
3 Hu, Bin 4
4 Wei, Jun 3
5 Zhang, Ying 3
6 Yu, Xuechao 2
7 Pavasant P. 2
8 Liang, Guozhen 2
9 Wattanachira S. 2
10 He, Xiao Yong 2
11 Cheng, Chek Kweng 2
12 Ho, Xinning 2
13 Liu, Wenjun 2
14 Wang E. 1
15 Tokunaga K. 1
16 Villamor L.P. 1
17 Byrne, Louise 1
18 Tabbada K.A. 1
19 Tocharus C. 1
20 Suzuki Y. 1
21 Duggan, Ravani 1
22 Murray, Sean 1
23 Tan A. 1
24 Ekthuwapranee K. 1
25 Xu S. 1
26 Govitrapong P. 1
27 Yang J.O. 1
28 Heslop, Karen 1
29 Xiao H. 1
30 Puriboriboon Y. 1
31 Wu J.-Y. 1
32 Tocharus J. 1
33 Wang H. 1
34 Sinha A. 1
35 Zhang, Yongzhe 1
36 Sandraling Y. 1
37 Shen, Youde 1
38 Salvador J.M. 1
39 Liu, Tao 1
40 Png E. 1
41 Huang, Xu Guang 1
42 Sakaki Y. 1
43 Scaria V. 1
44 School of Nursing and Midwifery (2013-) 1
45 Wynaden, Dianne 1
46 Sugano S. 1
47 Al Omari, Omar 1
48 Sudoyo H. 1
49 McAllister, Margaret, RN 1
50 Sidek M.R. 1
51 Happell, Brenda 1
52 Assawamakin A. 1
53 Suryadi H. 1
54 Zhao G. 1
55 Ahmed I. 1
56 Sanit Sudjai 1
57 Bhak J. 1
58 Prasitchai Mangjit 1
59 Nunta Sirima 1
60 Abdulla M.A. 1
61 Seksun Sampsornsuk 1
62 Lee S. 1
63 Supot Jitsanguansuk 1
64 Brahmachari S.K. 1
65 Kim, Deok Ryun 1
66 Ali, Mohammad 1
67 Chen Y.-T. 1
68 Clemens, John 1
69 Chen C.-H. 1
70 Hyejon, Lee 1
71 Calacal G.C. 1
72 Wheeler, Jeremy G. 1
73 Chaurasia A. 1
74 Chen J. 1
75 Pornthip Chompook 1
76 Lao, Jieer 1
77 Jung J. 1
78 Zilfalil B.A. 1
79 Niikawa N. 1
80 Yuan W. 1
81 Tongsima S. 1
82 Yoo H.-S. 1
83 Fuchareon S. 1
84 Srikummool M. 1
85 Wang Y. 1
86 Palittapongarnpim P. 1
87 Pramuan Tapchaisri 1
88 Seielstad M. 1
89 Von Seidlein, Lorenz 1
90 Jin L. 1
91 Kim S. 1
92 Kampuansai J. 1
93 Kangwanpong D. 1
94 Shugart Y.Y. 1
95 Dubrovkin, Alexander 1
96 Liang, Guo Zhen 1
97 Huang W. 1
98 Inoko H. 1
99 Jha P. 1
100 Hoh B.P. 1
101 Ho S.-F. 1
102 Ghang H. 1
103 Gojobori T. 1
104 Han J. 1
105 Chan, Siew Hwa 1
106 Kennedy G.C. 1
107 Kim K. 1
108 Wu, Renbing 1
109 Kim W.-Y. 1
110 Wang, Xu 1
111 Kim H.-L. 1
112 Zhou, Kun 1
113 Khurana P. 1
114 Li, Lin 1
115 Zhu, Jian-Xin 1
116 Edo J. 1
117 Khadsiri P. 1
118 Saekho S. 1
119 Lai, Ching Ming 1
120 Tharavichitkul E. 1
121 Chawapun N. 1
122 Ching-Ming, Lai 1
123 Yu-Huei, Cheng 1
124 Yuan-Chih, Lin 1
125 Cheng, Yu Huei 1
126 Lin, Yuan Chih 1
127 Taylor, Antoinette J. 1
128 Delfin F.C. 1
129 Prasankumar, Rohit P. 1
130 De Ungria M.C.A. 1
131 Chia, Elbert E. M. 1
132 Chu J. 1
133 Wanpen Chaicupma 1
134 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
135 Wang, Liuying 1
136 Kimm K. 1
137 Nishida N. 1
138 Ball, Kathryn 1
139 Oh B. 1
140 Vojtesek, Borek 1
141 Ruckova, Eva 1
142 Ngamphiw C. 1
143 Nicholson, Jude 1
144 Naritomi K. 1
145 Sharma, Carrie-Anne 1
146 Oh S. 1
147 Hupp, Ted R. 1
148 Zeng, Yong Quan 1
149 Perdigon H.B. 1
150 Wu, Sheng 1
151 Padilla C.D. 1
152 Li, Xiao Hui 1
153 Ohashi J. 1
154 Oka A. 1
155 Ong R. 1
156 Mukerji M. 1
157 Man, Petr 1
158 Lu, Haijing 1
159 Lai P.S. 1
160 Kok, Eugene 1
161 Kumar V. 1
162 Kulawonganunchai S. 1
163 Li, Baosheng 1
164 Kimura R. 1
165 Koike T. 1
166 Lee J.-Y. 1
167 Chong, Yidong 1
168 Marzuki S. 1
169 Hernychova, Lenka 1
170 Mitchell W. 1
171 Verma, Chandra 1
172 Mandapati K.K. 1
173 Liu E.T. 1
174 Majumder P.P. 1
175 Liang, Hou Kun 1
176 Phipps M.E. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2557 6
3 2556 7
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 2
8 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A New Combined Boost Converter with Improved Voltage Gain as a Battery-Powered Front-End Interface for Automotive Audio Amplifiers
2 Isobio software: Biological dose distribution and biological dose volume histogram from physical dose conversion using linear-quadratic-linear model
3 A New Combined Boost Converter with Improved Voltage Gain as a Battery-Powered Front-End Interface for Automotive Audio Amplifiers
ปี พ.ศ. 2557
4 Graphene-based tunable plasmonic Bragg reflector with a broad bandwidth
5 Tunable single-mode slot waveguide quantum cascade lasers
6 Tunable graphene-based plasmonic waveguides: nano modulators and nano attenuators
7 A metal–dielectric–graphene sandwich for surface enhanced raman spectroscopy
8 The silence of mental health issues within university environments: a quantitative study
9 Melatonin enhances adult rat hippocampal progenitor cell proliferation via ERK signaling pathway through melatonin receptor
ปี พ.ศ. 2556
10 Tunable subwavelength terahertz plasmonic stub waveguide filters
11 Analysis of graphene TE surface plasmons in the terahertz regime
12 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
13 Biaxially stretchable silver nanowire transparent conductors
14 Electrical and optical properties of hybrid transparent electrodes that use metal grids and graphene films
15 Electrically pumped mid-infrared random lasers
16 Identification of a second Nutlin-3 responsive interaction site in the N-terminal domain of MDM2 using hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry
ปี พ.ศ. 2555
17 Theory of ultrafast quasiparticle dynamics in high-temperature superconductors : the dependence on pump fluence
18 An all-optical plasmonic limiter based on a nonlinear slow light waveguide
19 Mid-infrared Bessel beams generation by subwavelength structure on quantum cascade laser
ปี พ.ศ. 2554
20 Profiling and monitoring of DOM in brewery wastewater and treated wastewater
ปี พ.ศ. 2553
21 Detection of biomolecules by using liquid-gate carbon nanotubes based field effect transistors.
ปี พ.ศ. 2552
22 Mapping human genetic diversity in Asia
23 Characterization of brewery wastewater with spectrofluorometry analysis
ปี พ.ศ. 2548
24 Estimating the burden of shigellosis in Thailand : 36-month population-based surveillance study