ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Teh, Jiashen
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Qi Jie 8
2 Meng, Bo 4
3 Hu, Bin 4
4 Wei, Jun 3
5 Zhang, Ying 3
6 Yu, Xuechao 2
7 Pavasant P. 2
8 Liang, Guozhen 2
9 Wattanachira S. 2
10 He, Xiao Yong 2
11 Cheng, Chek Kweng 2
12 Ho, Xinning 2
13 Liu, Wenjun 2
14 Yang J.O. 1
15 Xu S. 1
16 Govitrapong P. 1
17 Ekthuwapranee K. 1
18 Wu J.-Y. 1
19 Assawamakin A. 1
20 Wang H. 1
21 Puriboriboon Y. 1
22 Tocharus J. 1
23 Xiao H. 1
24 Niikawa N. 1
25 Zhao G. 1
26 Jung J. 1
27 Zilfalil B.A. 1
28 Tocharus C. 1
29 Yuan W. 1
30 Tongsima S. 1
31 Yoo H.-S. 1
32 Fuchareon S. 1
33 Shugart Y.Y. 1
34 Tabbada K.A. 1
35 Wynaden, Dianne 1
36 Sugano S. 1
37 Al Omari, Omar 1
38 Sudoyo H. 1
39 McAllister, Margaret, RN 1
40 Sidek M.R. 1
41 Happell, Brenda 1
42 Sinha A. 1
43 Suryadi H. 1
44 Heslop, Karen 1
45 Byrne, Louise 1
46 Tokunaga K. 1
47 Villamor L.P. 1
48 Tan A. 1
49 Murray, Sean 1
50 Suzuki Y. 1
51 Duggan, Ravani 1
52 Srikummool M. 1
53 Wang E. 1
54 Palittapongarnpim P. 1
55 Chen C.-H. 1
56 Ali, Mohammad 1
57 Chen Y.-T. 1
58 Clemens, John 1
59 Hyejon, Lee 1
60 Chaurasia A. 1
61 Kim, Deok Ryun 1
62 Calacal G.C. 1
63 Wheeler, Jeremy G. 1
64 Ching-Ming, Lai 1
65 Yu-Huei, Cheng 1
66 Lai, Ching Ming 1
67 Cheng, Yu Huei 1
68 Lin, Yuan Chih 1
69 Saekho S. 1
70 Khadsiri P. 1
71 Yuan-Chih, Lin 1
72 Chawapun N. 1
73 Tharavichitkul E. 1
74 Brahmachari S.K. 1
75 Prasitchai Mangjit 1
76 School of Nursing and Midwifery (2013-) 1
77 Pramuan Tapchaisri 1
78 Seielstad M. 1
79 Von Seidlein, Lorenz 1
80 Jin L. 1
81 Kim S. 1
82 Kampuansai J. 1
83 Kangwanpong D. 1
84 Pornthip Chompook 1
85 Chen J. 1
86 Ahmed I. 1
87 Sanit Sudjai 1
88 Bhak J. 1
89 Nunta Sirima 1
90 Abdulla M.A. 1
91 Seksun Sampsornsuk 1
92 Lee S. 1
93 Supot Jitsanguansuk 1
94 Wang Y. 1
95 Huang, Xu Guang 1
96 Wang, Xu 1
97 Kim K. 1
98 Wu, Renbing 1
99 Kim W.-Y. 1
100 Kim H.-L. 1
101 Li, Lin 1
102 Kennedy G.C. 1
103 Zhou, Kun 1
104 Khurana P. 1
105 Wang, Liuying 1
106 Kimm K. 1
107 Lu, Haijing 1
108 Lai P.S. 1
109 Kok, Eugene 1
110 Kumar V. 1
111 Kulawonganunchai S. 1
112 Li, Baosheng 1
113 Kimura R. 1
114 Koike T. 1
115 Chan, Siew Hwa 1
116 Jha P. 1
117 Taylor, Antoinette J. 1
118 Delfin F.C. 1
119 Prasankumar, Rohit P. 1
120 De Ungria M.C.A. 1
121 Chia, Elbert E. M. 1
122 Chu J. 1
123 Wanpen Chaicupma 1
124 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
125 Edo J. 1
126 Zhu, Jian-Xin 1
127 Liang, Guo Zhen 1
128 Huang W. 1
129 Inoko H. 1
130 Hoh B.P. 1
131 Ho S.-F. 1
132 Ghang H. 1
133 Gojobori T. 1
134 Han J. 1
135 Lee J.-Y. 1
136 Chong, Yidong 1
137 Li, Xiao Hui 1
138 Padilla C.D. 1
139 Zeng, Yong Quan 1
140 Perdigon H.B. 1
141 Ong R. 1
142 Dubrovkin, Alexander 1
143 Hupp, Ted R. 1
144 Ohashi J. 1
145 Oka A. 1
146 Wu, Sheng 1
147 Phipps M.E. 1
148 Zhang, Yongzhe 1
149 Sandraling Y. 1
150 Shen, Youde 1
151 Salvador J.M. 1
152 Liu, Tao 1
153 Lao, Jieer 1
154 Png E. 1
155 Sakaki Y. 1
156 Oh S. 1
157 Vojtesek, Borek 1
158 Marzuki S. 1
159 Hernychova, Lenka 1
160 Mitchell W. 1
161 Verma, Chandra 1
162 Mandapati K.K. 1
163 Liu E.T. 1
164 Majumder P.P. 1
165 Liang, Hou Kun 1
166 Man, Petr 1
167 Mukerji M. 1
168 Nishida N. 1
169 Ball, Kathryn 1
170 Oh B. 1
171 Ruckova, Eva 1
172 Ngamphiw C. 1
173 Nicholson, Jude 1
174 Naritomi K. 1
175 Sharma, Carrie-Anne 1
176 Scaria V. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2557 6
3 2556 7
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 2
8 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A New Combined Boost Converter with Improved Voltage Gain as a Battery-Powered Front-End Interface for Automotive Audio Amplifiers
2 Isobio software: Biological dose distribution and biological dose volume histogram from physical dose conversion using linear-quadratic-linear model
3 A New Combined Boost Converter with Improved Voltage Gain as a Battery-Powered Front-End Interface for Automotive Audio Amplifiers
ปี พ.ศ. 2557
4 Graphene-based tunable plasmonic Bragg reflector with a broad bandwidth
5 Tunable single-mode slot waveguide quantum cascade lasers
6 Tunable graphene-based plasmonic waveguides: nano modulators and nano attenuators
7 A metal–dielectric–graphene sandwich for surface enhanced raman spectroscopy
8 The silence of mental health issues within university environments: a quantitative study
9 Melatonin enhances adult rat hippocampal progenitor cell proliferation via ERK signaling pathway through melatonin receptor
ปี พ.ศ. 2556
10 Tunable subwavelength terahertz plasmonic stub waveguide filters
11 Analysis of graphene TE surface plasmons in the terahertz regime
12 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
13 Biaxially stretchable silver nanowire transparent conductors
14 Electrical and optical properties of hybrid transparent electrodes that use metal grids and graphene films
15 Electrically pumped mid-infrared random lasers
16 Identification of a second Nutlin-3 responsive interaction site in the N-terminal domain of MDM2 using hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry
ปี พ.ศ. 2555
17 Theory of ultrafast quasiparticle dynamics in high-temperature superconductors : the dependence on pump fluence
18 An all-optical plasmonic limiter based on a nonlinear slow light waveguide
19 Mid-infrared Bessel beams generation by subwavelength structure on quantum cascade laser
ปี พ.ศ. 2554
20 Profiling and monitoring of DOM in brewery wastewater and treated wastewater
ปี พ.ศ. 2553
21 Detection of biomolecules by using liquid-gate carbon nanotubes based field effect transistors.
ปี พ.ศ. 2552
22 Mapping human genetic diversity in Asia
23 Characterization of brewery wastewater with spectrofluorometry analysis
ปี พ.ศ. 2548
24 Estimating the burden of shigellosis in Thailand : 36-month population-based surveillance study