ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Teera Woratanarat
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Thira Woratanarat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 สมรรถนะและบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว: การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2558
2 การเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการภายหลังการใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทาน : กรณีศึกษาเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2
3 การเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการภายหลังการใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุโครงการฟันเทียมพระราชทาน : กรณีศึกษาเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2
4 การประเมินระบบการบริหารจัดการเขตบริการสุขภาพไทย
5 การทบทวนสถานการณ์และกลไกการจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
6 การประเมินการบริหารจัดการเขตสุขภาพ
7 สถานการณ์การสร้างองค์ความรู้และ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ