ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tay, Yee Yan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yooyen T.
- Yano T.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 9
2 Yan, Qingyu 6
3 Nganvongpanit K. 5
4 Moravec F. 5
5 Wongsawad C. 5
6 Ma, Jan 4
7 Boey, Freddy Yin Chiang 3
8 Chen, Zhong 3
9 Zhao, Yang 3
10 Chen, Hongyu 3
11 Yin, Zongyou 3
12 Huang, Wei 3
13 Xue, Can 2
14 Wang, Hong 2
15 Sun, Peng-Ju 2
16 Zhang, Qichun 2
17 Bo, Liedberg 2
18 Yi, Ming-Dong 2
19 Ye, Jun 2
20 Yu, Denis Yau Wai 2
21 Yu, Ting 2
22 Chen, Junze 2
23 Liang, Meng Heng 2
24 Aili, Daniel 2
25 Feng, Yuhua 2
26 Chaiyapo M. 2
27 Lu, Ziyang 2
28 Zhu, Jixin 2
29 Xiao, Ni 2
30 Lev, Ovadia 2
31 Liu, Dayong 2
32 Prikhodchenko, Petr V. 2
33 Shi, Wenhui 2
34 Yamsakul P. 2
35 Mikhaylov, Alexey A. 2
36 Patchanee P. 2
37 Sladkevich, Sergey 2
38 Gun, Jenny 2
39 Selegård, Robert 1
40 Wang, Yusong 1
41 He, Jiating 1
42 Sun, Hang 1
43 Baltzer, Lars 1
44 Zhu, Liangfang 1
45 Zhao, Weiyun 1
46 Zhao, Xinbing 1
47 Fan, Shufen 1
48 Yu, Cui 1
49 Novotortsev, V. M. 1
50 Zhu, J. X. 1
51 Martinsson, Erik 1
52 Saadat, Somaye 1
53 Fan, Hong Jin 1
54 Gutkin, Vitaly 1
55 Yang, D. 1
56 Jiang, Yueyue 1
57 Yan, Hua 1
58 Yantara, Natalia 1
59 Tsakadze, Z. 1
60 Pan, Jisheng 1
61 Wong, Jen It 1
62 Hong, Xun 1
63 Xing, Guozhong 1
64 Wu, Tom 1
65 Fan, Zhanxi 1
66 Chen, Rui 1
67 Zhang, Xiao 1
68 Yang, Hui Ying 1
69 Zeng, Zhiyuan 1
70 Dong, Xiaochen 1
71 Bosman, Michel 1
72 Sun, Handong 1
73 Du, Yaping 1
74 Liang, Jin 1
75 Li, Hongxing 1
76 Liu, Jinping 1
77 Guan, Cao 1
78 Peng, Kun 1
79 Tan, T. T. 1
80 Norby, T. 1
81 Zhou, Xin-Hui 1
82 Xia, Xian-Hai 1
83 Li, Xianglin 1
84 Chomdej S. 1
85 Zhang, Xiaojun 1
86 Yang, Ying 1
87 Srinivasan, Madhavi 1
88 Tsakadze, Zviad 1
89 Balaraju, J. N. 1
90 Sharma, Yogesh Kumar 1
91 Tansiricharoenkul K. 1
92 Tadee P. 1
93 Sathanawongs A. 1
94 Batabyal, Sudip Kumar 1
95 Chen, Jing 1
96 Huang, Yizhong 1
97 Song, Li 1
98 Cai, Yongqing 1
99 Zheng, Bing 1
100 Wu, Jumiati 1
101 Tang, Yuxin 1
102 Gong, Dangguo 1
103 Shen, Yiqiang 1
104 Wijaya, Olivia 1
105 Ajayan, Pulickel M. 1
106 Buawiratlert T. 1
107 Wiratsudakul A. 1
108 Shi, Nai-En 1
109 Tepsoontorn B. 1
110 Liang, Jing 1
111 Ruamrungsri N. 1
112 Qian, Yan 1
113 Wang, Yong 1
114 Huang, Xiao 1
115 Yao, Lin 1
116 Li, Shuzhou 1
117 Chen, Tao 1
118 Lin, Zongqiong 1
119 Siengdee P. 1
120 Jia, Xingtao 1
121 Zhou, Weiwei 1
122 Angchokchatchawal K. 1
123 Jiang, Jian 1
124 Boonsri B. 1
125 Pradit W. 1
126 Xie, Linghai 1
127 Soontornvipart K. 1
128 Fan, Qu-Li 1
129 Cao, Shao-Wen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 2
4 2556 5
5 2555 13
6 2554 8
7 2553 2
8 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Gonadotropin-releasing hormone immunization and castration in male pigs: Effects on growth, hormonal levels, antibody titer response, testicular function, back fat, and consumers' sensory perceptions
ปี พ.ศ. 2559
2 Salmonella in pork retail outlets and dissemination of its pulsotypes through pig production chain in Chiang Mai and surrounding areas, Thailand
3 Prevalence of cartilage erosion in canine patellar luxation and gene expression in affected joints
4 Effects of swimming frequency on body weight and serum lipid profile in small-breed dogs during a four-month period
ปี พ.ศ. 2557
5 Preparation of MoS2-MoO3 hybrid nanomaterials for light-emitting diodes
6 Interface reaction between electroless Ni–Sn–P metallization and lead-free Sn–3.5Ag solder with suppressed Ni3P formation
ปี พ.ศ. 2556
7 Prevalence of swimming puppy syndrome in 2,443 puppies during the years 2006-2012 in Thailand
8 Spirocyclic aromatic hydrocarbon-based organic nanosheets for eco-friendly aqueous processed thin-film non-volatile memory devices
9 Periodic AuAg-Ag2S heterostructured nanowires
10 One-pot solvothermal synthesis of dual-phase titanate/titania nanoparticles and their adsorption and photocatalytic performances
11 Prevalence of swimming puppy syndrome in 2,443 puppies during the years 2006-2012 in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
12 Conversion of hydroperoxoantimonate coated graphenes to Sb2S3@Graphene for a superior lithium battery anode
13 Controlled growth of SnO2@Fe2O3 double-sided nanocombs as anodes for lithium-ion batteries
14 Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystals
15 Engineering “hot” nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering by embedding reporter molecules in metal layers
16 Gold coating of silver nanoprisms
17 Peroxide induced tin oxide coating of graphene oxide at room temperature and its application for lithium ion batteries
18 In situ growth of Si nanowires on graphene sheets for Li-ion storage
19 Copper diffusion barrier performance of amorphous Ta-Ni thin films
20 An unconventional role of ligand in continuously tuning of metal–metal interfacial strain
21 Specific functionalization of CTAB stabilized anisotropic gold nanoparticles with polypeptides for folding-mediated self-assembly
22 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
23 Composition-graded ZnxCd1–xSe@ZnO core–shell nanowire array electrodes for photoelectrochemical hydrogen generation
24 Side effects in 412 dogs from swimming in a chlorinated swimming pool
ปี พ.ศ. 2554
25 Observations on two nematode species parasitizing freshwater fishes in Thailand, including Spinitectus thaiensis sp. nov. (Cystidicolidae) from Pseudomystus siamensis (Bagridae)
26 Raphidascaris (Ichthyascaris) arii sp. n. (Nematoda: Anisakidae), a new ascaridoid nematode from marine catfishes in the Gulf of Thailand
27 Two new species of Rhabdochona (Nematoda: Rhabdochonidae) from freshwater fishes in Thailand
28 Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment
29 Controlled CVD growth of Cu–Sb alloy nanostructures
30 Achieving high specific charge capacitances in Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposites
31 Two New Sibling Species of Procamallanus (Spirocamallanus) (Nematoda: Camallanidae) from Marine Fishes in the Gulf of Thailand
32 Two new species of Cucullanus Müller, 1777 (Nematoda: Cucullanidae) from marine fishes off Thailand
ปี พ.ศ. 2553
33 Correlation between the characteristic green emissions and specific defects of ZnO
34 Investigation of structured green-band emission and electron−phonon interactions in vertically aligned ZnO nanowires
ปี พ.ศ. 2549
35 A new record of Clinostomum philippinensis (Valasquez, 1959) in Trichogaster microlepis (Gunther, 1861) from Bung Borapet, Nakhon Sawan, Thailand
36 A new record of Clinostomum philippinensis (Valasquez, 1959) in Trichogaster microlepis (Gunther, 1861) from Bung Borapet, Nakhon Sawan, Thailand.