ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tay, Yee Yan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yooyen T.
- Yano T.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 9
2 Yan, Qingyu 6
3 Nganvongpanit K. 5
4 Moravec F. 5
5 Wongsawad C. 5
6 Ma, Jan 4
7 Yin, Zongyou 3
8 Huang, Wei 3
9 Chen, Hongyu 3
10 Zhao, Yang 3
11 Boey, Freddy Yin Chiang 3
12 Chen, Zhong 3
13 Sun, Peng-Ju 2
14 Zhang, Qichun 2
15 Mikhaylov, Alexey A. 2
16 Sladkevich, Sergey 2
17 Yi, Ming-Dong 2
18 Lev, Ovadia 2
19 Wang, Hong 2
20 Patchanee P. 2
21 Aili, Daniel 2
22 Bo, Liedberg 2
23 Xue, Can 2
24 Feng, Yuhua 2
25 Yu, Denis Yau Wai 2
26 Liu, Dayong 2
27 Xiao, Ni 2
28 Yu, Ting 2
29 Liang, Meng Heng 2
30 Gun, Jenny 2
31 Ye, Jun 2
32 Shi, Wenhui 2
33 Chen, Junze 2
34 Zhu, Jixin 2
35 Yamsakul P. 2
36 Lu, Ziyang 2
37 Prikhodchenko, Petr V. 2
38 Chaiyapo M. 2
39 Wiratsudakul A. 1
40 Buawiratlert T. 1
41 Tansiricharoenkul K. 1
42 Tadee P. 1
43 Jiang, Jian 1
44 Sathanawongs A. 1
45 Zhou, Weiwei 1
46 Jia, Xingtao 1
47 Angchokchatchawal K. 1
48 Chomdej S. 1
49 Tsakadze, Zviad 1
50 Huang, Yizhong 1
51 Shen, Yiqiang 1
52 Wijaya, Olivia 1
53 Boonsri B. 1
54 Chen, Jing 1
55 Srinivasan, Madhavi 1
56 Sharma, Yogesh Kumar 1
57 Balaraju, J. N. 1
58 Zhang, Xiaojun 1
59 Yang, Ying 1
60 Batabyal, Sudip Kumar 1
61 Saadat, Somaye 1
62 Huang, Xiao 1
63 Yao, Lin 1
64 Li, Shuzhou 1
65 Chen, Tao 1
66 Cao, Shao-Wen 1
67 Bosman, Michel 1
68 Gutkin, Vitaly 1
69 Zhu, J. X. 1
70 Martinsson, Erik 1
71 Ajayan, Pulickel M. 1
72 Wang, Yong 1
73 Qian, Yan 1
74 Siengdee P. 1
75 Xie, Linghai 1
76 Soontornvipart K. 1
77 Fan, Qu-Li 1
78 Lin, Zongqiong 1
79 Ruamrungsri N. 1
80 Shi, Nai-En 1
81 Tepsoontorn B. 1
82 Liang, Jing 1
83 Pradit W. 1
84 Zhou, Xin-Hui 1
85 Zhao, Weiyun 1
86 Fan, Shufen 1
87 Baltzer, Lars 1
88 Selegård, Robert 1
89 Yu, Cui 1
90 Zhao, Xinbing 1
91 Liu, Jinping 1
92 Guan, Cao 1
93 Li, Xianglin 1
94 Fan, Hong Jin 1
95 Wang, Yusong 1
96 He, Jiating 1
97 Yantara, Natalia 1
98 Tsakadze, Z. 1
99 Yang, D. 1
100 Novotortsev, V. M. 1
101 Yan, Hua 1
102 Jiang, Yueyue 1
103 Sun, Hang 1
104 Zhu, Liangfang 1
105 Pan, Jisheng 1
106 Li, Hongxing 1
107 Liang, Jin 1
108 Zeng, Zhiyuan 1
109 Dong, Xiaochen 1
110 Wong, Jen It 1
111 Zhang, Xiao 1
112 Yang, Hui Ying 1
113 Wu, Jumiati 1
114 Tang, Yuxin 1
115 Song, Li 1
116 Cai, Yongqing 1
117 Zheng, Bing 1
118 Chen, Rui 1
119 Hong, Xun 1
120 Norby, T. 1
121 Xia, Xian-Hai 1
122 Tan, T. T. 1
123 Peng, Kun 1
124 Du, Yaping 1
125 Sun, Handong 1
126 Xing, Guozhong 1
127 Wu, Tom 1
128 Fan, Zhanxi 1
129 Gong, Dangguo 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 2
4 2556 5
5 2555 13
6 2554 8
7 2553 2
8 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Gonadotropin-releasing hormone immunization and castration in male pigs: Effects on growth, hormonal levels, antibody titer response, testicular function, back fat, and consumers' sensory perceptions
ปี พ.ศ. 2559
2 Salmonella in pork retail outlets and dissemination of its pulsotypes through pig production chain in Chiang Mai and surrounding areas, Thailand
3 Prevalence of cartilage erosion in canine patellar luxation and gene expression in affected joints
4 Effects of swimming frequency on body weight and serum lipid profile in small-breed dogs during a four-month period
ปี พ.ศ. 2557
5 Preparation of MoS2-MoO3 hybrid nanomaterials for light-emitting diodes
6 Interface reaction between electroless Ni–Sn–P metallization and lead-free Sn–3.5Ag solder with suppressed Ni3P formation
ปี พ.ศ. 2556
7 Prevalence of swimming puppy syndrome in 2,443 puppies during the years 2006-2012 in Thailand
8 Spirocyclic aromatic hydrocarbon-based organic nanosheets for eco-friendly aqueous processed thin-film non-volatile memory devices
9 Periodic AuAg-Ag2S heterostructured nanowires
10 One-pot solvothermal synthesis of dual-phase titanate/titania nanoparticles and their adsorption and photocatalytic performances
11 Prevalence of swimming puppy syndrome in 2,443 puppies during the years 2006-2012 in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
12 Conversion of hydroperoxoantimonate coated graphenes to Sb2S3@Graphene for a superior lithium battery anode
13 Controlled growth of SnO2@Fe2O3 double-sided nanocombs as anodes for lithium-ion batteries
14 Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystals
15 Engineering “hot” nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering by embedding reporter molecules in metal layers
16 Gold coating of silver nanoprisms
17 Peroxide induced tin oxide coating of graphene oxide at room temperature and its application for lithium ion batteries
18 In situ growth of Si nanowires on graphene sheets for Li-ion storage
19 Copper diffusion barrier performance of amorphous Ta-Ni thin films
20 An unconventional role of ligand in continuously tuning of metal–metal interfacial strain
21 Specific functionalization of CTAB stabilized anisotropic gold nanoparticles with polypeptides for folding-mediated self-assembly
22 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
23 Composition-graded ZnxCd1–xSe@ZnO core–shell nanowire array electrodes for photoelectrochemical hydrogen generation
24 Side effects in 412 dogs from swimming in a chlorinated swimming pool
ปี พ.ศ. 2554
25 Observations on two nematode species parasitizing freshwater fishes in Thailand, including Spinitectus thaiensis sp. nov. (Cystidicolidae) from Pseudomystus siamensis (Bagridae)
26 Raphidascaris (Ichthyascaris) arii sp. n. (Nematoda: Anisakidae), a new ascaridoid nematode from marine catfishes in the Gulf of Thailand
27 Two new species of Rhabdochona (Nematoda: Rhabdochonidae) from freshwater fishes in Thailand
28 Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment
29 Controlled CVD growth of Cu–Sb alloy nanostructures
30 Achieving high specific charge capacitances in Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposites
31 Two New Sibling Species of Procamallanus (Spirocamallanus) (Nematoda: Camallanidae) from Marine Fishes in the Gulf of Thailand
32 Two new species of Cucullanus Müller, 1777 (Nematoda: Cucullanidae) from marine fishes off Thailand
ปี พ.ศ. 2553
33 Correlation between the characteristic green emissions and specific defects of ZnO
34 Investigation of structured green-band emission and electron−phonon interactions in vertically aligned ZnO nanowires
ปี พ.ศ. 2549
35 A new record of Clinostomum philippinensis (Valasquez, 1959) in Trichogaster microlepis (Gunther, 1861) from Bung Borapet, Nakhon Sawan, Thailand
36 A new record of Clinostomum philippinensis (Valasquez, 1959) in Trichogaster microlepis (Gunther, 1861) from Bung Borapet, Nakhon Sawan, Thailand.