ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tawatchai Charinpanitkul
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Tawatchai Charinpanikul
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wiwut Tanthapanichakoon 33
2 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 19
3 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 16
4 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 10
5 Apinan Soottitantawat 8
6 Noriaki Sano 5
7 Kajornsak Faungnawakij 5
8 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 5
9 พรศิริ ทองเปรม 4
10 Pilasinee Limsuwan 4
11 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 4
12 Pornsiri Tongprem 4
13 ประธาน วงศ์ศริเวช 4
14 Hathaichanok Vanisri 4
15 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 4
16 Nawin Viriya-empikul 4
17 Pratarn Wongsarivej 4
18 พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ 3
19 Takeyuki Kikuchi 3
20 Varong Pavarajarn 3
21 Thanit Swasdisevi 2
22 Supasita Yingyong 2
23 Sukhum Cheaysiri 2
24 Nataporn Sowasod 2
25 Nawin Viriya-enpikul 2
26 Kyuya Nakagawa 2
27 สุขุม เฉยศิริ 2
28 Apinan Sootitantawat 2
29 Nawapon Chariyaprasertsin 2
30 Mana Sriyudthsak 2
31 Jintawat Chaichanawong 2
32 Chantamanee Poonjarernsilp 2
33 Panu Danwanichakul 2
34 Chulalongkorn University. Graduate School 2
35 Kreangkrai Maneeintr 2
36 Siriporn Monchayapisut 2
37 Pimporn Ponpesh 2
38 Nattaporn Leelaviwat 2
39 Kanokwan Sowichai 1
40 Achariya Suriyawong 1
41 Eakarach Bumrungthaichaichan 1
42 Kyo-Seon Kim 1
43 Sitthisuntorn Supothina 1
44 ศิริพร มนชยาพิสุทธิ์ 1
45 Yutaka Tsuji 1
46 ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ 1
47 เนาวรัตน์ พึ่งชื่น 1
48 Wattana Ratismith 1
49 ณัฐพร ลีลาวิวัฒน์ 1
50 Kanokwan Wangno 1
51 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
52 Pornthep Sittisak 1
53 Ratikorn Chareonpanich 1
54 Deacha Chatsiriwech 1
55 Geravat sinthuvanichsaid 1
56 Pat Nartpochananon 1
57 Malin Mungmart 1
58 Napaporn Ratanapoka 1
59 อรัญญา ทองเขียว 1
60 เมธี สุภาวิตา 1
61 Adisorn Areephant 1
62 Thornchaya Satitpitakun 1
63 Anongnat Somwangthanaroj 1
64 Chatree Asayatamanon 1
65 Somsak Saesoo 1
66 Issara Sramala 1
67 Akkarat Wongkaew 1
68 Ployprapai Mongkolsamai 1
69 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
70 Nuchaporn Chewasatn 1
71 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 1
72 อิศรา สระมาลา 1
73 Sareeya Bureekaew 1
74 อภืนันท์ สุทธิธารธวัช 1
75 โชติกา ชะโลธร 1
76 Takuji Yamamoto 1
77 C. Chalotorn 1
78 Chutinan Promdej 1
79 Uracha Ruktanonchai 1
80 Passaporn Mahaphonsirigul 1
81 ธนิต สวัสดิ์เสวี 1
82 เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ 1
83 พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ 1
84 Hathaichanok Duriyabunleng 1
85 Thanaphat Luemunkong 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
87 Parichat Thipayang 1
88 Thanakorn Wasanapiarnpong 1
89 Orrapan Jai-ut 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
91 Garnpimol C. Ritthidej 1
92 หทัยชนก ดุริยะบรรเลง 1
93 Kittisak Phuengsomboonying 1
94 Poonlasak Muthakarn 1
95 Jiraporn Klanwan 1
96 Adi Ilcham 1
97 Pramote Puengjinda 1
98 Chalida Klaysom 1
99 Thanonchai Boonnathee 1
100 Nattapol Akrapattangkul 1
101 Suttichai Assabumrungrat 1
102 Surat Areerat 1
103 Chrisda Perin 1
104 Chawalit Sommaneewat 1
105 Grehan, Gerard 1
106 Walaiporn Suthabanditpong 1
107 Porntip Wongsuchoto 1
108 Sawitree Saengkaew 1
109 Napawon Thongprachan 1
110 ธันยกร เมืองนาโพธิ์ 1
111 Shin-Ichi Yusa 1
112 Tanyakorn Muangnapoh 1
113 Sano, Nariaki 1
114 Sukhum Chaeysiri 1
115 Prasert Pavasant 1
116 Thachanan Samanmulya 1
117 Sakhon Ratchahat 1
118 Tsutsumi, Atsushi 1
119 Benjapol Kongsombut 1
120 Narisra Triphob 1
121 Kompanart Kaewplang 1
122 Aparat Mahakhant 1
123 Jerapan Laksameearunotai 1
124 Witsarut Jintaworn 1
125 Apiluck Iad-Uea 1
126 Nantamas Dhattavorn 1
127 Piradee Soontornsatid 1
128 Mathee Suphawita 1
129 Juthamas Kamrak 1
130 Pattama Poommarin 1
131 Phacharakamol Petchpradab 1
132 Naito, Makio 1
133 Nara Suankaew 1
134 Kanokwan Kanno 1
135 Ranisorn Tuanpusa 1
136 Yuwadee Phoonphetmongkon 1
137 Piyapong Lerkprasertkun 1
138 Tanyakorn Muangnapoh 1
139 Poj Kulvanich 1
140 Pawit Tongrod 1
141 Sira Srinives 1
142 Kajornsak Faungnavakij 1
143 Narisara Suksamai 1
144 Yoshii, Hidefumi 1
145 Daranee Srina 1
146 Pailin Penbunditkul 1
147 Kittiyakorn Srisawan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 10
3 2554 10
4 2553 10
5 2552 11
6 2551 8
7 2550 5
8 2549 3
9 2548 4
10 2547 9
11 2546 3
12 2545 3
13 2544 3
14 2543 4
15 2542 1
16 2540 1
17 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 THREE-DIMENSIONAL CFD SIMULATION OF ZINC OXIDE SYNTHESIS BY GAS-PHASE REACTION
2 CARBON DIOXIDE ABSORPTION IN AQUEOUS SOLUTION OF DIMETHYLAMINOETHANOL
3 Rapid surface modification of single-walled carbon nanohorns with copper compound by microwave irradiation
4 Turnable fabrication of nanofibers polyvinylpyrrolydone – zinc oxide using electrospining method
5 Treatment of wastewater contaminated with antibiotics using magnetic carbon nanoparticles
ปี พ.ศ. 2555
6 Microwave-induced fabrication of copper nanoparticle/carbon nanotubes hybrid material
7 Synthesis of hydrophobic CaCO₃ nanoparticles using stearic acid as surface modifier
8 Conversion of secondary pulp and paper sludge to glucose by hydrothermal treatment
9 Development of encapsulation technique for nano-biomaterials using chitosan-based cryogel
10 Computational fluid dynamics study on effect of pulse injection on zinc oxide synthesis by thermal oxidation
11 Application of Fe-filled multi-walled carbon nanotubes for removal of antibiotics from aqueous solution
12 Synthesis of nano-sized zinc sulfide and its application in solar concentrator
13 Development of encapsulation technique for nano-biomaterials using chitosan-based cryogel
14 Conversion of secondary pulp and paper sludge to glucose by hydrothermal treatment
15 Synthesis of hydrophobic CaCO₃ nanoparticles using stearic acid as surface modifier
ปี พ.ศ. 2554
16 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล
17 Adsorption and Ozonation Kinetic Model for Phenolic Wastewater Treatment
18 Application of plasma-modified single-walled carbon nanohorns for PVPI slow release
19 Synthesis of carbon nanotube-tungsten oxide composite for carbon dioxide sensing application
20 Loss mechanism of multi-flavor compounds in microencapsulation process by spray drying
21 Hydrothermal treatment of water hyacinth leaves for glucose production
22 Encapsulation of menthol with PEG6000 by rapid expandsion of supercritical carbon dioxide
23 Preparation of carbon nanotubes decorated with copper nanoparticles by microwave treatment
24 Fuel gas production from steamed rice by hydrothermal treatment in subcritical water
25 Functionalized multi-walled carbon nanotube-DNA complex for gene delivery
ปี พ.ศ. 2553
26 Sequential deposition of polydisperse particles with double layer interactions : an integral-equation theory
27 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
28 Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor
29 Hydrothermal synthesis of titanate nanostructures with high UV absorption characteristics
30 Synthesis of carbon microspheres by hydrothermal process of native starch
31 Deposition of nano-scaled zinc oxide on polyelectrolyte film by layer-by-layer technique
32 Synthesis of particulate composite of zinc oxide and carbon nanoparticles by gas phase reaction
33 Removal of dye pollutants using multi-walled carbon nanotubes with magnetic characteristics
34 Performance comparison between methane steam reforming and decomposition for solid oxide fuel cell system with carbon capture
35 Preparation of 5-HMF by hydrothermal treatment of palm kernel shell residues
ปี พ.ศ. 2552
36 การพัฒนาอัญมณีจากผลึกอะลูมินาระดับนาโนเมตรที่เติมแต่งสี
37 การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิวกระจกโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระจกที่มีสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้
38 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
39 Oxidation of Phenol by a Laboratory Scale Three-Phase Fluidized Bed Reactor with a Fe on Activated Carbon Catalyst and/or Ozone
40 Facile strategy for stability control of gold nanoparticles synthesized by aqueous reduction method
41 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
42 Synthsis of carbon nanohorns hybridized with palladium nanoparticles by gas-injected arc discharge technique
43 Preparation of activated carbons doped with iron oxide for removing phenol within pilot-scaled three-phase fluidized bed
44 Polymer coating of fine particles using supercritical carbon dioxide technology with ethanol cosolvent
45 Gasification of cotton and jatropha residue using supercritical water
46 Utilization of multiwalled carbon nanotube/poly(p-phenylene) composite for gas detection
ปี พ.ศ. 2551
47 Review of Recent Researches on Nanoparticle Production in Thailand
48 Investigation of catalytic decomposition of phenol in a lab scale three-phase fluidized bed reactor using Fe on activated carbon support
49 Development and characterization of highly macroporous carbon nanotube foams by freeze-drying method
50 Effects of operating conditions for zinc oxide synthesis via french process toward production of nanoparticles
51 Preparation of Fe catalyst coated on activated carbon for decomposition of aqueous phenol in three-phase fluidized bed reactor
52 Hydrothermal pretreatment of rubber wood residue for glucose production
53 Synthesis of zinc oxide/alumina and titania/ alumina thin film using sol-gel method
54 GAS - phase synthesis of zinc oxide nanoparticles for photoluminescent polymeric file application
ปี พ.ศ. 2550
55 Random sequential adsorption of polydisperse spherical particles : an integral-equation theory
56 Hydrothermal synthesis of titanate nanoroll from micron-sized titania power using sonication pretreatment
57 Synthesis of gold nanoparticles using pH control and ultrasonication
58 Controlled synthesises of ZnO nanoparticles using gas phase reaction
59 Transparent alumina ceramic with complicated shape prepared by slip casting
ปี พ.ศ. 2549
60 Development of lanthanum strontium manganite based solid oxide fuel cell electrode by advanced mechanochemical process
61 Characterization of mixture of palm oil and diesel atomized by a two-fluid nozzle using phase doppler anemometer
62 Investigation and comparison of catalytic decomposition rates of aqueous phenol in three-phase fluidized bed reactor
ปี พ.ศ. 2548
63 Development of rice mill dust collection system using rice husk bed
64 Simulation and analysis of pressure drop in high temperature twin-candle ceramic filter system
65 Effect of dust deposition on collection performance of ceramic candle filter system
66 Development of novel global rainbow technique for characterizing spray generated by ultrasonic nozzle
ปี พ.ศ. 2547
67 Degradation of organic compounds using nanosized titania
68 Preparation, characterization and continuous process design of activated carbon from waste tires
69 Synthesis of carbon nanoparticles using pyrolysis of ferrocene-naphthalene mixture
70 Production of carbon nanoparticles using ARC discharge in water method
71 Development of pedagogical phase doppler anemometer for measuring velocity and size distribution of water droplets
72 Development of microcellular PVC foam production
73 Simulation of single particle motion along 3-dimensional turbulent flow in air cyclone with blowdown
74 Particle coating in fluidized bed coater enhanced with electrostaticity
75 Removal of dilute binary and tertiary gas mixture of acetaldehyde, ammonia and trimethyl amine in nitrogen using electron-attachment reactor at high temperature
ปี พ.ศ. 2546
76 การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน
77 Microalgae cell disruption using three-phase fluidized bed with agitator
78 Discrete particle simulation of spouted bed with heat transfer
ปี พ.ศ. 2545
79 Removal of acetaldehyde, ammonia and trimethylamine gases using electron attachment reaction at high temperature
80 Bubble characteristics and liquid circulation in internal loop airlift contactors
81 Two dimensional simulation of rapid expansion of supercritical carbon dioxide
ปี พ.ศ. 2544
82 Development of a fluidized-bed coater for pharmaceutical application
83 Dissolution of sulphur powder in cutting oil within batch mixing tank using shear mixer
84 Measurement of solid and gas holdups in two-dimensional Three-Phase Fluidized Bed using ultrasound and imaging techniques
ปี พ.ศ. 2543
85 Factors affecting the smoothness of flow rate of a screw feeder and a rotary table feeder
86 Microorganism cell disruption using a three-phase fluidized bed with agitator
87 Stochastic simulation of agglomerative deposition of aerosol on an electret fiber
88 Effect of temperature on removal of toluene vapor using the electron attachment reaction
ปี พ.ศ. 2542
89 การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
ปี พ.ศ. 2540
90 Development of quantitative indices for evaluating the degree of dispersion of additives in compounded materials using computer experiments
ปี พ.ศ. 2539
91 Modified atmospheric-oceanic model for simulation of climatic temperature change
92 Development of a computer-aided learning system for unit operation
93 Patameter estimation of a simplified model for predicting aerosol collection efficiency on a dust-loaded fiber