ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tao, Jie
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Gong, Dangguo 1
2 Huang, Yizhong 1
3 Zhang, Yanyan 1
4 Tang, Yuxin 1
5 Lin, Changjian 1
6 Dong, Zhili 1
7 Shen, Yiqiang 1
8 Chen, Zhong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1