ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tanom Lomas
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Adisorn Tuantranont 23
2 อดิสร เตือนตรานนท์ 21
3 ถนอม โลมาศ 19
4 Anurat Wisitsoraat 16
5 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 16
6 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 6
7 Viyapol Patthanasettakul 6
8 คทา จารุวงศ์รังสี 5
9 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 4
10 Thitima Maturos 4
11 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 4
12 Assawapong Sappat 4
13 ธิติมา มธุรส 4
14 สากล ระหงษ์ 3
15 Wattanasit Pimpao 3
16 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 2
17 Chakrit Sriprachuabwong 2
18 Wansika Kiatpathomchai 2
19 Chanpen Karuwan 2
20 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 2
21 Sakol Rahong 2
22 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 2
23 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
24 Pikul Wanichapichart 1
25 พรพิมล ศรีทองคำ 1
26 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
27 Disayut Phokharatkul 1
28 Apichai Jomphoak 1
29 Wanida Laiwattanapaisal 1
30 Pornpimol Sritongkham 1
31 Temsiri Songjaroen 1
32 Pongpan Chindaudom 1
33 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
34 อภิชัย จอมเผือก 1
35 Atis Atiset 1
36 Surapa Thiemjarus 1
37 Ralph Paetzold 1
38 Patiya Pasakon 1
39 D.W. Bodhale 1
40 Rungsemund Chunvichit 1
41 Wiebke Sarfert 1
42 Michael Vieth 1
43 Ditsayu Phokharatkul 1
44 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 1
45 Chavis Srichan 1
46 Manfred Ruehrig 1
47 Anurat Wisitsorrat 1
48 Sastra Chaotheing 1
49 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
50 Teeranart Puthawibool 1
51 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
52 E.Comini 1
53 G.. SBERVEGLIERI 1
54 Wansadaj Jaroenram 1
55 ศุภนิจ พรธีระภัทร 1
56 สุริยะ โม่งปราณีต 1
57 Suriya Mongpraneet 1
58 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
59 Surasak Boonkla 1
60 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
61 Kiattimant Rodaree 1
62 Amporn Poyai 1
63 M. W. Ashraf 1
64 S. Tayyaba 1
65 A. Nisar 1
66 อัมพร โพธิ์ใย 1
67 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
68 Tawee Pogfay 1
69 Nattida Suwanakitti 1
70 Chayapat Wongsombat 1
71 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
72 N. Afzulpurkar 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 6
6 2551 4
7 2550 5
8 2549 1
9 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The development of graphene-based flex sensors using printed electronics for physical rehabilitation and assistive applications
ปี พ.ศ. 2555
2 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
3 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
4 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
6 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
ปี พ.ศ. 2552
7 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
8 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
9 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
10 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
11 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
12 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
ปี พ.ศ. 2551
13 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
14 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
15 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
16 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
18 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
19 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
20 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
21 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
ปี พ.ศ. 2549
22 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
ปี พ.ศ. 2548
23 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring