ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tang, Yuxin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Zhong 27
2 Dong, Zhili 14
3 Gong, Dangguo 13
4 Chen, Xiaodong 8
5 Zhang, Yanyan 7
6 Deng, Jiyang 5
7 Jiang, Zhelong 5
8 Lin, Changjian 5
9 Lim, Teik-Thye 5
10 Tay, Qiuling 4
11 Kanhere, Pushkar D. 4
12 Wang, Xiaoping 2
13 Yang, Xuyong 2
14 Zhou, Huanfu 2
15 Sum, Tze Chien 2
16 Demir, Hilmi Volkan 2
17 Zheng, Jianwei 2
18 Chi, Lifeng 2
19 Goh, Kok Hui 2
20 Wei, Jiaqi 2
21 Tan, Swee Tiam 2
22 Li, Shuzhou 2
23 Huang, Jianying 2
24 Subramaniam, Vishnu-Priya 2
25 Sun, Lan 2
26 Malyi, Oleksandr I. 1
27 Lim, Tuti Mariana 1
28 Rui, Xianhong 1
29 Pathak, Biswarup 1
30 Ahuja, Rajeev 1
31 Yan, Qingyu 1
32 Nisar, Jawad 1
33 Wang, Danping 1
34 Schreyer, Martin K. 1
35 Ho, Weng Chye Jeffrey 1
36 Zhao, Dewei 1
37 Wee, Peixin 1
38 Highfield, James George 1
39 Highfield, James 1
40 Pichat, Pierre 1
41 Pehkonen, Simo Olavi 1
42 Gong, Jiaojiao 1
43 Xiong, Sijing 1
44 Leck, Kheng Swee 1
45 Zhao, Xinxin 1
46 Ng, Kee Woei 1
47 Ng, Huiyun Sheena 1
48 Huang, Jian-Ying 1
49 Zhang, Ke-Qin 1
50 Pan, Fei 1
51 Chen, Jianzhong 1
52 Hu, Xiaolin 1
53 Jia, Lina 1
54 Zhuang, Naifeng 1
55 Wang, Penghua 1
56 Wei, Lin 1
57 Cai, Jindi 1
58 Zhang, Yongfan 1
59 Guo, Yonglang 1
60 Liu, Xinfeng 1
61 Huang, Yizhong 1
62 Zhao, Yongbiao 1
63 Mutlugun, Evren 1
64 Dev, Kapil 1
65 Liu, Shuwei 1
66 Dang, Cuong 1
67 Yin, Shengyan 1
68 Sun, Xiao Wei 1
69 Chandran, Bevita Kallupalathinkal 1
70 Tam, Hong Le 1
71 Li, Anran 1
72 Xing, Guichuan 1
73 Fuchs, Harald 1
74 Jiang, Lin 1
75 Jiang, Yueyue 1
76 Wu, Jinsong 1
77 Dravid, Vinayak P. 1
78 Yazami, Rachid 1
79 Qi, Dianpeng 1
80 Joo, Ivor Tan Kian 1
81 Tay, Han Teng 1
82 Sundar, Latha 1
83 Lau, Teck Hua 1
84 Zhuang, Huifang 1
85 Sun, Xiaowei 1
86 Xie, Kunpeng 1
87 Lim, Linda Ying Wen 1
88 Binks, Bernard P. 1
89 Wijaya, Olivia 1
90 Shen, Yiqiang 1
91 Tay, Yee Yan 1
92 Zhang, Zheng 1
93 Ho, Jeffrey Weng Chye 1
94 Tao, Jie 1
95 Zhang, Keqin 1
96 Zhao, Jun Liang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 11
3 2555 7
4 2554 2
5 2553 6
6 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Mechanical force-driven growth of elongated bending TiO 2 -based nanotubular materials for ultrafast rechargeable lithium ion batteries
2 Light extraction efficiency enhancement of colloidal quantum dot light-emitting diodes using large-scale nanopillar arrays
3 Unravelling the correlation between the aspect ratio of nanotubular structures and their electrochemical performance to achieve high-rate and long-life lithium-ion batteries
4 Multifunctional TiO2 -based particles : the effect of fluorination degree and liquid surface tension on wetting behavior
ปี พ.ศ. 2556
5 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
6 Understanding the role of nanostructures for efficient hydrogen generation on immobilized photocatalysts
7 Three-dimensional CdS-titanate composite nanomaterials for enhanced visible-light-driven hydrogen evolution
8 Ag–AgBr/TiO2/RGO nanocomposite for visible-light photocatalytic degradation of penicillin G
9 Clean unzipping by steam etching to synthesize graphene nanoribbons
10 Specific surface area of titanium dioxide (TiO2) particles influences cyto- and photo-toxicity
11 Synthesis, photophysical properties, and photocatalytic applications of Bi doped NaTaO3 and Bi doped Na2Ta2O6 nanoparticles
12 Bioinspired TiO2 nanostructure films with special wettability and adhesion for droplets manipulation and patterning
13 Efficient Ag@AgCl cubic cage photocatalysts profit from ultrafast plasmon-induced electron transfer processes
14 Synthesis of fivefold stellate polyhedral gold nanoparticles with {110}-facets via a seed-mediated growth method
15 One-pot solvothermal synthesis of dual-phase titanate/titania nanoparticles and their adsorption and photocatalytic performances
ปี พ.ศ. 2555
16 Full visible range covering InP/ZnS nanocrystals with high photometric performance and their application to white quantum dot light-emitting diodes
17 Visible-light plasmonic photocatalyst anchored on titanate nanotubes : a novel nanohybrid with synergistic effects of adsorption and degradation
18 Nitrogen-sensitized dual phase titanate/titania for visible-light driven phenol degradation
19 Transparent superhydrophobic/superhydrophilic TiO2-based coatings for self-cleaning and anti-fogging
20 Highly stable heterostructured Ag–AgBr/TiO2 composite : a bifunctional visible-light active photocatalyst for destruction of ibuprofen and bacteria
21 Electronic structure, optical properties, and photocatalytic activities of LaFeO3–NaTaO3 solid solution
22 Hierarchical TiO2 nanoflakes and nanoparticles hybrid structure for improved photocatalytic activity
ปี พ.ศ. 2554
23 Synthesis of nanostructured silver/silver halides on titanate surfaces and their visible-light photocatalytic performance
24 Silver decorated titanate/titania nanostructures for efficient solar driven photocatalysis
ปี พ.ศ. 2553
25 Ultrafast synthesis of layered titanate micro-spherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
26 Ultrafast synthesis of layered titanate microspherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
27 Hierarchical layered titanate microspherulite : formation by electrochemical spark discharge spallation and application in aqueous pollutant treatment
28 Morphology, crystal structure and adsorption performance of hydrothermally synthesized titania and titanate nanostructures
29 Nitrogen-doped TiO2 nanotube array films with enhanced photocatalytic activity under various light sources
30 Fabrication of uniform Ag/TiO2 nanotube array structures with enhanced photoelectrochemical performance
ปี พ.ศ. 2552
31 Electrophoretic deposition of titanate nanotube films with extremely large wetting contrast