ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tang, Chuyang Y.
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Fane, Anthony Gordon 13
2 Wang, Rong 13
3 She, Qianhong 6
4 Pey, Kin Leong 5
5 Lee, Pooi See 5
6 Yoon, Soon Fatt 5
7 Zhao, Yang 4
8 Zhang, Jinsong 4
9 Lay, Winson Chee Loong 4
10 Torres, Jaume 4
11 Huang, Wei Min 4
12 Leckie, James O. 4
13 Wei, Jing 4
14 Wang, X. C. 4
15 Jin, Xue 4
16 Yang, Ming 3
17 Wong, Jen It 3
18 Liu, Yang 3
19 Fung, Stevenson Hon Yuen 3
20 Ding, Liang 3
21 Purnawali, Hendra 3
22 Chen, Tupei 3
23 Liu, Yu 3
24 Wang, Chang Chun 3
25 Trigg, Alastair David 3
26 Reinhard, Martin. 3
27 Lim, G. C. 3
28 Qiu, Changquan 3
29 Tang, L. J. 3
30 Chou, Shuren 3
31 Chow, F. L. 3
32 Qi, Saren 3
33 Ding, Zheng 3
34 Li, Xuesong 3
35 Hélix-Nielsen, Claus 3
36 Do, Van Thanh. 3
37 Verliefde, Arne R. D. 2
38 Krantz, William B. 2
39 Vararattanavech, Ardcharaporn 2
40 Shan, Junhong 2
41 Fan, Weijun 2
42 Lee, Jian-Yuan 2
43 Craft, Noah 2
44 Zhang, Hengyi 2
45 Ng, Chi Yung 2
46 Ma, Ning 2
47 Chong, Y. F. 2
48 Huo, Fengwei 2
49 Zhao, Y. 2
50 Li, Weiyi 2
51 Zhang, Jiliang 2
52 Wang, R. 2
53 Wicaksana, Filicia 2
54 Liu, Xin 2
55 Li, Ye 1
56 Zeng, Y. G. 1
57 Wang, L. J. 1
58 Yang, Y. 1
59 Shan, X. N. 1
60 Zhao, H. X. 1
61 Wang, Lijun 1
62 Su, Haibin 1
63 จตุภูมิ จิตต์ประเสริฐ 1
64 Mu, Yuguang 1
65 Zhang, Minmin 1
66 Arkhangelsky, Elizabeth 1
67 Li, D. S. 1
68 Cheah, Weng Kwong 1
69 Li, Guibai. 1
70 Loke, Wan Khai 1
71 Zhang, Yan. 1
72 Dang, Y. X. 1
73 Liu, W. 1
74 Al-Rabiah, Abdulrahman A. 1
75 Wu, Xuelian 1
76 Zhao, Yong 1
77 Xin, Lin 1
78 Ma, B. S. 1
79 Al-Zahrani, Saeed M. 1
80 Jensen, Mogens H. 1
81 Zhang, Qiaoyun 1
82 Ding, Y. 1
83 McDougald, Diane 1
84 Xu, D. W. 1
85 Liu, Yu Chan 1
86 Chong, Tzyy Haur 1
87 Sim, Victor S. T. 1
88 Wang, H. 1
89 Kwon, Young-Nam. 1
90 Kong, A. W. 1
91 Zhao, L. J. 1
92 Yu, Siu Fung 1
93 Tan, M. C. 1
94 Li, Weiyi. 1
95 Yde, Lars 1
96 Johnson, Carl J. 1
97 Gruber, Mathias F. 1
98 Cornelissen, Emile, R. 1
99 Post, Jan W. 1
100 Zhu, Fu Rong 1
101 Li, Chang Ming 1
102 Kong, Adams Wai-Kin 1
103 Wang, Can 1
104 Setiawan, Laurentia 1
105 Tu, K. N. 1
106 Shi, Lei 1
107 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
108 Zhang, X. 1
109 Shen, Wenming 1
110 Srolovitz, David J. 1
111 Wang, Yi-Ning 1
112 Chen, Z. 1
113 Liu, Chongyang 1
114 Cao, Qi 1
115 Wong, Chee C. 1
116 Pacheco, Federico 1
117 Hu, Xiao 1
118 Bouville, Mathieu 1
119 Wee, A. T. S. 1
120 Chin, Ting Wei 1
121 Ong, K. K. 1
122 Xiao, Dezhong 1
123 Shih, Kaimin. 1
124 Zhao, Shuaifei. 1
125 Zou, Linda. 1
126 Ang, Xueli 1
127 Chi, Dong Zhi 1
128 Mulcahy, Dennis. 1
129 Tan, Eu Jin 1
130 Tan, Y. K. 1
131 Ngo, Chun Yong 1
132 Guo, Wenjiang 1
133 Ng, Chun Kiat 1
134 Yang, Liang 1
135 Chen, I-Ming 1
136 Song, Hao 1
137 Zhao, Liping 1
138 Sivakumar, Krishnakumar 1
139 Zhang, Dao Hua 1
140 Ji, Lianghui 1
141 Madhaiyan, Munusamy 1
142 Joshi, Sunil Chandrakant 1
143 Kjelleberg, Staffan 1
144 Yang, X. 1
145 Childress, Amy E. 1
146 Cheng, C. K. 1
147 Blandin, Gaetan 1
148 Li, X. M. 1
149 Le-Clech, Pierre 1
150 Liao, Rihong 1
151 Wenten, I. G. 1
152 Cao, Bin 1
153 Yang, Xing 1
154 Sun, L. 1
155 Li, Qinghua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 7
3 2555 31
4 2554 8
5 2551 1
6 2550 3
7 2549 5
8 2547 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
2 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
3 Gypsum scaling during forward osmosis process : a direct microscopic observation study
ปี พ.ศ. 2556
4 Membrane module design and dynamic shear-induced techniques to enhance liquid separation by hollow fiber modules : a review
5 Adaptive centroid-finding algorithm for freeform surface measurements
6 Strategic co-location in a hybrid process involving desalination and Pressure Retarded Osmosis (PRO)
7 Validation of assisted forward osmosis (AFO) process : impact of hydraulic pressure
8 Preparation of high performance nanofiltration (NF) membranes incorporated with aquaporin Z
9 Influence of outer membrane c-type cytochromes on particle size and activity of extracellular nanoparticles produced by Shewanella oneidensis
10 Mechanisms of the shape memory effect in polymeric materials
ปี พ.ศ. 2555
11 Zeolite-polyamide thin film nanocomposite membranes : towards enhanced performance for forward osmosis
12 Membrane distillation and forward osmosis : advances in membranes, modules, and applications
13 Relating reverse and forward solute diffusion to membrane fouling in osmotically driven membrane processes
14 The role of hydrodynamic conditions and pH on algal-rich water fouling of ultrafiltration.
15 Effects of hypochlorous acid exposure on the rejection of salt, polyethylene glycols, boron and arsenic(V) by nanofiltration and reverse osmosis membranes.
16 Combined organic–inorganic fouling of forward osmosis hollow fiber membranes
17 High power single-sided Bragg reflection waveguide lasers with dual-lobed far field
18 Population shift between the open and closed states changes the water permeability of an aquaporin Z mutant
19 Preparation of supported lipid membranes for aquaporin Z incorporation
20 Validation and analysis of forward osmosis CFD model in complex 3D geometries
21 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
22 Rejection of pharmaceuticals by forward osmosis membranes
23 Matching vein patterns from color images for forensic investigation.
24 The triple-shape memory effect in NiTi shape memory alloys
25 Analysis of salt accumulation in a forward osmosis system
26 Effect of pharmaceuticals on the performance of a novel osmotic membrane bioreactor (OMBR)
27 Visualizing vein patterns from color skin images based on image mapping for forensics analysis.
28 Double-skinned forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly—FO performance and fouling behavior
29 Factors affecting flux performance of forward osmosis systems
30 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
31 Membrane biofouling and scaling in forward osmosis membrane bioreactor
32 Osmotic power production from salinity gradient resource by pressure retarded osmosis : effects of operating conditions and reverse solute diffusion
33 Recent developments in forward osmosis : opportunities and challenges.
34 Synthesis of robust and high-performance aquaporin-based biomimetic membranes by interfacial polymerization-membrane preparation and RO performance characterization
35 Degradation of polyamide nanofiltration and reverse osmosis membranes by hypochlorite.
36 Effects of chlorine exposure conditions on physiochemical properties and performance of a polyamide membrane : mechanisms and implications.
37 Microscopic characterization of FO/PRO membranes : a comparative study of CLSM, TEM and SEM
38 Improved performance of 1.3-μm multilayer P-doped InAs/InGaAs quantum dot lasers using rapid thermal annealing
39 Thermo/chemo-responsive shape memory effect in polymers : a sketch of working mechanisms, fundamentals and optimization
40 Large size self-assembled quantum rings : quantum size effect and modulation on the surface diffusion
41 Uncovering vein patterns from color skin images for personal identification in forensic investigation.
ปี พ.ศ. 2554
42 1.3-μm In(Ga)As quantum-dot VCSELs fabricated by dielectric-free approach with surface-relief process
43 High performance flat sheet forward osmosis membrane with an NF-like selective layer on a woven fabric embedded substrate
44 Adsorption of perfluorinated compounds on thin-film composite polyamide membranes.
45 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
46 Removal of boron and arsenic by forward osmosis membrane : influence of membrane orientation and organic fouling
47 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
48 Stimulus-responsive shape memory materials : a review
49 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
50 Pulse electroplating of copper film : a study of process and microstructure
ปี พ.ศ. 2550
51 Charge trapping and retention behaviors of Ge nanocrystals distributed in the gate oxide near the gate synthesized by low-energy ion implantation
52 Photon-induced conduction modulation in SiO2 thin films embedded with Ge nanocrystals
53 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
ปี พ.ศ. 2549
54 Dielectric functions of densely stacked Si nanocrystal layer embedded in SiO2 thin films
55 Role of low temperature rapid thermal annealing in post-laser-annealed p-channel metal-oxide-semiconductor field effect transistor
56 Pulsed laser induced silicidation on TiN-capped Co/Si bilayers
57 Multiple-pulse laser thermal annealing for the formation of Co-silicided junction
58 Pyramidal structural defects in erbium silicide thin films
ปี พ.ศ. 2547
59 Silicide formation from laser thermal processing of Ti/Co bilayers