ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tan C.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Chew, Tian Wei
- To-Anun C.
- To-anan C.
- Chow , Tan Wei
- Tian C.
- Tham C.
- Tiyayon C.
- Toanun C.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Hyde K. 9
2 Cheewangkoon R. 7
3 Hyde K.D. 5
4 Fangfuk W. 5
5 Crous P.W. 5
6 Jones E. 5
7 Tokumasu S. 4
8 Meeboon J. 4
9 Hidayat I. 4
10 Takamatsu S. 4
11 Masuya H. 3
12 Chung W.-H. 3
13 Groenewald J.Z. 3
14 Yamaoka Y. 3
15 Goto H. 3
16 Limkaisang S. 3
17 Nakashima C. 3
18 Crous P. 3
19 Groenewald J. 3
20 Sato Y. 3
21 Wulandari N.F. 2
22 Wingfield M.J. 2
23 Zhou X. 2
24 Petchang R. 2
25 Hirose D. 2
26 Salleh B. 2
27 Yamada A. 2
28 Fukuda M. 2
29 Jones G. 2
30 Tan S. 2
31 Hansapinyo L. 2
32 Bhat D. 2
33 Dayarathne M. 2
34 Lombard L. 2
35 Baig N. 2
36 Phookamsak R. 2
37 Kom-un S. 2
38 Kakishima M. 2
39 Dissanayake A. 1
40 Fryar S. 1
41 Maharachchikumbura S. 1
42 Zelski S. 1
43 Al-Sadi A. 1
44 Summerell B. 1
45 Sotome K. 1
46 Motohashi K. 1
47 Gryzenhout M. 1
48 Verkley G. 1
49 Wingfield M. 1
50 Doilom M. 1
51 Manawasinghe I. 1
52 Wui L.K. 1
53 Cunnington J.H. 1
54 Denman S. 1
55 Divarangkoon R. 1
56 Chukeatirote E. 1
57 Zhao Q. 1
58 Ekanayaka A. 1
59 Jeewon R. 1
60 Taylor J. 1
61 Jayasiri S. 1
62 Simsiriwong P. 1
63 Tan N. 1
64 Youngchim S. 1
65 Hagiwara Y. 1
66 Osono T. 1
67 Ratanabanangkoon K. 1
68 Suetrong S. 1
69 Chantrathonkul B. 1
70 Eursakun S. 1
71 Tan K. 1
72 Pruksaphon K. 1
73 Okada K. 1
74 Abd-Elsalam K.A. 1
75 Braun U. 1
76 Maekawa N. 1
77 Ota Y. 1
78 Shirouzu T. 1
79 Summerell B.A. 1
80 Duong L.M. 1
81 Cai L. 1
82 Shivas R.G. 1
83 Meffert J.P. 1
84 De Gruyter J. 1
85 Hattori T. 1
86 Wong H. 1
87 Lim, Hong Hwa 1
88 Yu, Haojie 1
89 Konta S. 1
90 Sathiyanathan, Padmapriya 1
91 Tjokro, Natalia O. 1
92 Natarajan, Suchitra 1
93 Goodman, Steven D. 1
94 Wei S. 1
95 Klonisch, Thomas 1
96 Jhanji V. 1
97 Wanasinghe D. 1
98 Dröge, Peter 1
99 Bezerra J. 1
100 Barreto R. 1
101 Fan X. 1
102 Wongwadhunyoo W. 1
103 Pereira O. 1
104 Mostert L. 1
105 Tang L. 1
106 Dai D. 1
107 Lin C. 1
108 Monkhung S. 1
109 Yu M. 1
110 Surana, Uttam 1
111 Chetiyanukornkul T. 1
112 Ono Y. 1
113 Pankasemsuk T. 1
114 Wong S. 1
115 Praphutphitthaya P. 1
116 Sunawan A. 1
117 Boonyuen N. 1
118 Daranagama D. 1
119 Stadler M. 1
120 Liu X. 1
121 Visarathanonth N. 1
122 Koh L. 1
123 Sam I. 1
124 Chan Y. 1
125 Trakunyingcharoen T. 1
126 Lee V. 1
127 Van Niekerk J.M. 1
128 Nguanhom J. 1
129 Chatasiri S. 1
130 McGovern R. 1
131 Engkhaninun J. 1
132 Wongsopa K. 1
133 Bolay A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2559 8
3 2558 1
4 2557 2
5 2555 2
6 2554 1
7 2553 5
8 2552 2
9 2551 5
10 2550 4
11 2549 3
12 2548 2
13 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A novel in vitro potency assay of antisera against Thai Naja kaouthia based on nicotinic acetylcholine receptor binding
2 Phylogeny and taxonomy of the scab and spot anthracnose fungus Elsinoë (Myriangiales, Dothideomycetes)
3 Molecular phylogenetic and morphological analysis of a powdery mildew found on Dalbergia lanceolaria in Thailand
4 Subsessila turbinata gen. et. sp. nov. (Beltraniaceae), a Beltrania-like fungus from Thailand
5 Saprobic dothideomycetes in Thailand: Neoaquastroma gen. nov. (parabambusicolaceae) introduced based on morphological and molecular data
6 Comparison of self-measured diurnal intraocular pressure profiles using rebound tonometry between primary angle closure glaucoma and primary open angle glaucoma patients
7 Agreement of patient-measured intraocular pressure using rebound tonometry with Goldmann applanation tonometry (GAT) in glaucoma patients
8 VP1 residues around the five-fold axis of enterovirus A71 mediate heparan sulfate interaction
9 New species Pseudocercospora and new records from Thailand
ปี พ.ศ. 2559
10 Reduced incidence of tomato yellow leaf curl virus and leafminer in a tomato cultivar in northern Thailand
11 Effect of brassin-like substance on the quality of early germinated arabica coffee bean (Coffea arabica L.)
12 Mycosphere essays 13 - Do xylariaceous macromycetes make up most of the Xylariomycetidae?
13 Mycosphere Essays 12. Progress in the classification of the water-cooling tower ascomycete Savoryella and a tribute to John Savory: A review
14 Halodiatrype, a novel diatrypaceous genus from mangroves with H. salinicola and H. avicenniae spp. nov.
15 Checklist of fungi on teak
16 Aplosporella thailandica; a novel species revealing the sexual-asexual connection in Aplosporellaceae (Botryosphaeriales)
17 Morpho-molecular characterization and epitypification of Annulatascus velatisporus
ปี พ.ศ. 2558
18 Study On The Involvement Of Wif-1 In Oral Carcinogenesis Via Egfr And Wnt Signaling Pathways
ปี พ.ศ. 2557
19 Chaperoning HMGA2 protein protects stalled replication forks in stem and cancer cells
20 Botryosphaeriaceae associated with diseases of mango (Mangifera indica)
ปี พ.ศ. 2555
21 Phylogeny and taxonomy of the genus Cylindrocladiella
22 Chocolate spot disease of Eucalyptus
ปี พ.ศ. 2554
23 Decomposition of wood, petiole and leaf litter by Xylaria species from northern Thailand
ปี พ.ศ. 2553
24 In vitro mycorrhization of edible Astraeus mushrooms and their morphological characterization
25 Guignardia/Phyllosticta species on banana
26 Identification of Japanese Astraeus, based on morphological and phylogenetic analyses
27 Re-evaluation of Cryptosporiopsis eucalypti and Cryptosporiopsis-like species occurring on Eucalyptus leaves
28 Host affinity and phylogenetic position of a new anamorphic fungus Beltraniella botryospora from living and fallen leaves of evergreen oaks
ปี พ.ศ. 2552
29 Myrtaceae, a cache of fungal biodiversity
30 Phyllosticta citriasiana sp. nov., the cause of Citrus tan spot of Citrus maxima in Asia
ปี พ.ศ. 2551
31 The teleomorph of Leptographium yunnanense, discovered in crosses among isolates from Thailand, China, and Japan
32 Phylogenetic relationships of Polyporus and morphologically allied genera
33 Species of Mycosphaerella and related anamorphs on Eucalyptus leaves from Thailand
34 The teleomorph of Leptographium yunnanense, discovered in crosses among isolates from Thailand, China, and Japan (Mycoscience (2008) 49, (233-240) DOI: 10.1007/s10267-008-0412-x)
35 Cercosporoid fungi from Thailand II. New species of Cercospora and Passalora
ปี พ.ศ. 2550
36 Studies on Cercospora and allied genera in northern Thailand
37 Cercospora habenariicola sp. nov. and some new records of cercosporold fungi from Thailand
38 Two species of Leptographium isolated from blue-stained sapwood of Pinus khasya and bark beetles in Thailand
39 Anthostomella and Fasciatispora species (Xylariaceae) from palms including F. ujungkulonensis sp. nov
ปี พ.ศ. 2549
40 Molecular phylogenetic analyses reveal a close relationship between powdery mildew fungi on some tropical trees and Erysiphe alphitoides, an oak powdery mildew
41 The genus Oxydothis: New palmicolous taxa and phylogenetic relationships within the Xylariales
42 Identity of a powdery mildew fungus occurring on Paeonia and its relationship with Erysiphe hypophylla on oak
ปี พ.ศ. 2548
43 A new subgenus, Microidium, of Oidium (Erysiphaceae) on Phyllanthus spp.
44 New geographical distribution and host records of rust fungi from northern Thailand
ปี พ.ศ. 2546
45 A new species of Brasiliomyces (Erysiphaceae) on Dalbergia cultrata var. cultrata from Thailand