ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Tan, Shiow Jin
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kumar, Raju Suresh 2
2 Ali, Mohamed Ashraf 2
3 Beevi, Farzana 2
4 สุวรรณา ต่อมยิ้ม 2
5 Osman, Hasnah 2
6 Lim, Kok Hwa 2
7 เยาวลักษณ์ เมืองทอง 2
8 Yaowalak Mueangthong 2
9 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2
10 Ismail, Rusli 2
11 Phoprathapchang Hospital, Proprathabchang District, Phichit Province 2
12 Tay, Chor Yong 1
13 Loo, Say Chye Joachim 1
14 Leong, David Tai Wei 1
15 Chong, Han Chung 1
16 Yan, Yaw Kai 1
17 Setyawati, M. I. 1
18 Lee, Peter Peng Foo 1
19 Sk, Mahasin Alam 1
20 Xi, Hong Wei 1
21 Bedoura, Sultana 1
22 Xie, J. P. 1
23 Tan, N. S. 1
24 Pumera, Martin 1
25 Sofer, Zdeněk 1
26 Seow, Chee Kiat 1
27 Ong, C. N. 1
28 Cai, Shuting 1
29 Goh, S. L. 1
30 Fang, W. 1
31 Neo, M. J. 1
32 Ng, K. W. 1
33 Chia, S. L. 1
34 สุนิศา โสภโณวงศ์ 1
35 Ooi , Hean Beng 1
36 Yeong, Keng Yoon 1
37 Ang, Chee Wei 1
38 Othuman Mydin, Md Azree 1
39 Choong, Kok Keong 1
40 Chen, Yifan 1
41 Chen, S. W. 1
42 Borsic, Andrea 1
43 Kosmas, Panagiotis 1
44 Almansour, Abdulrahman I. 1
45 Shirazi, Amir Nasrolahi 1
46 ชัยสิทธิ์ เล่าเรียนดี 1
47 Lee, Michael. 1
48 Vedachalam, Seenuvasan 1
49 Liu, Xue-Wei 1
50 สมยศ จรัสปรีดาลาภ 1
51 Parang, Keykavous 1
52 Brian, Sullivan 1
53 Kellen, McCaffrey 1
54 Nahhas, Alaa 1
55 Teo, Hui Ping 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 2
7 2551 4
8 2549 1
9 2546 2
10 2545 3
11 2542 1
12 2538 1
13 2525 1
14 2524 1
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 The Effect Of Closed-Loop Supply Chain On Environmental Performance: An Insight From Germany And Malaysia Manufacturing Companies
ปี พ.ศ. 2557
2 Electromagnetics in biomedical applications
3 Facile, Regio- and Diastereoselective Synthesis of Spiro-Pyrrolidine and Pyrrolizine Derivatives and Evaluation of Their Antiproliferative Activities
ปี พ.ศ. 2556
4 Titanium dioxide nanomaterials cause endothelial cell leakiness by disrupting the homophilic interaction of VE–cadherin
5 Biomarkers detection on hydrogenated graphene surfaces : towards applications of graphane in biosensing
6 Single reference mobile localisation in multipath environment
7 Antituberculosis: Synthesis and Antimycobacterial Activity of Novel Benzimidazole Derivatives
8 Distinctive Structural and Non-Structural Building Defects and Failures in Educational Buildings
9 Preparation And Characterization Of Epoxidized Soybean Oil Based Thermoset, Blends And Nanocomposites
ปี พ.ศ. 2555
10 Structural requirements of salicylaldehyde benzoylhydrazones and their Cu(II) complexes for anticancer activity
ปี พ.ศ. 2554
11 N-heterocyclic carbene catalyzed C-glycosylation : a concise approach from Stetter reaction
12 DFT study of salicylaldehyde semicarbazone derivatives interaction with copper and the effect of aminic substituent
13 Dynamics Of Japanese Foreign Direct Investment (JFDI) In Electronic And Electrical (E&E) Manufacturing Sector In Malaysia
14 Dynamics of Japanese Foreign Direct Investment (JFDI) in Electronic and Electrical (E&E) Manufacturing Sector in Malaysia
ปี พ.ศ. 2553
15 Factors Influencing The Green Purchase Behavior Of Environmental Related Volunteers In Penang
16 Factors Influencing The Green Purchase Behavior Of Environmental Related Volunteers In Penang
ปี พ.ศ. 2551
17 การปรับด้านจิตสังคมของสตรีวัยใกล้หมดระดู โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
18 Development of human embryonic stem cell technologies : genetic manipulation and stem cell selection.
19 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการเรือนแรม ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน= Tourist satisfaction towards services of guest houses in Pai district, Mae Hong Son province / เสาวณีย์ ตนหมั้น;"Tourist satisfaction towards services of guest houses in Pai
20 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อการใช้บริการเรือนแรม ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2549
21 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากรโรงพยาบาลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
22 การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
23 การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2545
24 หมวกช่วยหายใจ
25 A Study about Characteristics of Vector and Matrix Norms in Shape Optimization Analysis
26 The Culture Of Teaching And Learning In Successful Sixth Form Physics Classroom
ปี พ.ศ. 2542
27 Singapore gays go to West Hollywood : on doing research on minority representation in Singapore.
ปี พ.ศ. 2538
28 The Process of Internal supervision in Primary Schools Under the Office of Angthong Provincial Primary Education
ปี พ.ศ. 2525
29 Active sites for adsorption of B-carotene
ปี พ.ศ. 2524
30 Private Vocational Schools in Selangor - Its Student and Its Role