ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Takeuchi, O.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Akira, Shizuo 1
2 Huang, M. 1
3 Huo, J. 1
4 Kang, Z.-H. 1
5 Xu, S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
ผลงานวิจัย