ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suzuki K.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ruamrungsri S. 11
2 Ohtake N. 11
3 Ohyama T. 11
4 Okonogi S. 7
5 Techapun C. 7
6 Seesuriyachan P. 5
7 Chaiyana W. 4
8 Sato T. 3
9 Poosaran N. 3
10 Ito S. 3
11 Otsuka Y. 3
12 Hawkes T.D. 2
13 Woollacott M.H. 2
14 Silsupadol P. 2
15 Kuntiya A. 2
16 Hennink W.E. 2
17 Yotsawimonwat S. 2
18 Watanabe M. 2
19 Khumalo-Sakutukwa,G.N. 2
20 Chariyalertsak,C. 2
21 Anuchapreeda S. 2
22 Chariyalertsak,S. 2
23 Nishioka M. 2
24 Fukushima D. 2
25 Komonjinda S. 2
26 Ende J.E.Nijs A.P.M.Krikke A.T. 2
27 Kubota M. 2
28 Yatini C. 2
29 Khuankaew T. 2
30 Inkham C. 2
31 Murayama A. 2
32 Komiyama S. 2
33 Promwong C. 1
34 Oya M. 1
35 Akaza H. 1
36 Ye D. 1
37 Hubben G.A.A. 1
38 Postma M.J. 1
39 Ogawa O. 1
40 Naito S. 1
41 Van Hulst M. 1
42 Nishimura K. 1
43 Zhu G. 1
44 Sibinga C.T.S. 1
45 Glynn D.M. 1
46 Ozono S. 1
47 Wu T. 1
48 Chaiyaso T. 1
49 Shinkawa H. 1
50 Chiong E. 1
51 Viernstein H. 1
52 Cooperberg M. 1
53 Carroll P. 1
54 Horie S. 1
55 Permpikul P. 1
56 Fongsatitkul L. 1
57 Hirao Y. 1
58 Hinotsu S. 1
59 Namiki M. 1
60 Yamakawa T. 1
61 Kevany,S. 1
62 Murima,O. 1
63 Sweat,M.D. 1
64 Visrutaratana,S. 1
65 Karladee D. 1
66 Letran J. 1
67 Chingono,A. 1
68 Modiba,P. 1
69 Mbwambo,J.K.K. 1
70 Paradza,E. 1
71 Mrumbi,K.M. 1
72 Van-Rooyen,H. 1
73 Gray,G.E. 1
74 Pancharoen,K. 1
75 Bhromsiri A. 1
76 Nakaya H. 1
77 Kunimatsu Y. 1
78 Pongsomboon S. 1
79 Sirisansaneeyakul S. 1
80 Pongpaibul Y. 1
81 Ratanasthien B. 1
82 Nishioka Y. 1
83 Hanta R. 1
84 Wichajarn,M. 1
85 Celentano,D.D. 1
86 Jintasakul P. 1
87 Srithanaviboonchai,K. 1
88 Tsukamoto T. 1
89 Lojanapiwat B. 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
91 Sony Sulaksono Wibowo 1
92 Saksith Chalermpong 1
93 Askander, Kamarulzaman 1
94 Dollah, Mohd. Zain 1
95 Beach, Daryl 1
96 Komolmis T. 1
97 Apavatjrut P. 1
98 Chidburee A. 1
99 Nozawa S. 1
100 Oyama S. 1
101 Suwanthada C. 1
102 Nakamura Y. 1
103 Sunsanee Rajchagool 1
104 Prasad, N.V. 1
105 Morin,S.F. 1
106 Tsugawa T. 1
107 Fritz,K.E. 1
108 Curran,K. 1
109 Mulawa,M.I. 1
110 Nagatsuma T. 1
111 Sopajaree,K. 1
112 Nordin, Mohammed Zin 1
113 Mansuang Wongsapai 1
114 Siriwan Suebnukarn 1
115 Balraj, Shanthi 1
116 Tsai,Y.I. 1
117 Bundhitaya W. 1
118 Komonjida S. 1
119 Murai M. 1
120 Kim C. 1
121 Lee J. 1
122 Bundithya W. 1
123 Chen C. 1
124 Kaneta H. 1
125 Chung B. 1
126 Sinsuwongwat S. 1
127 Umbas R. 1
128 Hakim L. 1
129 Fai N. 1
130 Okubo H.Miller W.B.Chastagner G.A. 1
131 Potapohn N. 1
132 Kim W. 1
133 Meriwether J. 1
134 Ikarashi T. 1
135 Yuile C. 1
136 Tanabe S. 1
137 Neudegg D. 1
138 Shinagawa H. 1
139 Hongpakdee P. 1
140 Anuwong C. 1
141 Murphy D. 1
142 Yokoyama T. 1
143 Siritrakulsak P. 1
144 Jin H. 1
145 Ong T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 3
5 2555 4
6 2554 9
7 2553 4
8 2552 4
9 2551 2
10 2550 2
11 2549 1
12 2548 1
13 2546 2
14 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Measurement of thermospheric temperatures using OMTI Fabry-Perot interferometers with 70-mm etalon
2 Geomagnetically conjugate observations of ionospheric and thermospheric variations accompanied by a midnight brightness wave at low latitudes 2. Aeronomy
3 Uptake and translocation of nitrogen in patumma (Curcuma alismatifolia) by leaves or root
ปี พ.ศ. 2559
4 Asia prostate cancer study (A-CaP Study) launch symposium
5 Development of the model to predict the growth of Salmonella amsterdam and Salmonella bangkok in stirred fried rice with crab meat
6 Two large rodents from the Middle Miocene of Chiang Muan, northern Thailand
ปี พ.ศ. 2558
7 Geomagnetically conjugate observation of plasma bubbles and thermospheric neutral winds at low latitudes
8 Emission identification and health risk potential of allergy-causing fragrant substances in PM2.5 from incense burning
ปี พ.ศ. 2557
9 Health-oriented electronic oral health record : development and evaluation
10 Why does older adults' balance become less stable when walking and performing a secondary task? Examination of attentional switching abilities
11 Why does older adults'' balance become less stable when walking and performing a secondary task? Examination of attentional switching abilities
ปี พ.ศ. 2555
12 NIMH project accept (HPTN 043) HIV/AIDS community mobilization (CM) to promote mobile HIV voluntary counseling and testing (MVCT) in rural communities in northern thailand: Modifications by experience
13 Health diplomacy the adaptation of global health interventions to local needs in sub-Saharan Africa and Thailand: Evaluating findings from Project Accept (HPTN 043)
14 Environmental applications of lactobacillus for protein recovery and biodegradation of recalcitrant chemical compounds
15 Effects of endophytic actinomycetes and bradyrhizobium japonicum strains on growth, nodulation, nitrogen fixation and seed weight of different soybean varieties
ปี พ.ศ. 2554
16 Development of microemulsion of a potent anti-tyrosinase essential oil of an edible plant
17 Antityrosinase and antioxidant activities of essential oils of edible Thai plants
18 Nitrogen and carbon translocation and distribution in curcuma alismatifolia gagnep. by labelling experiment with 15N and 13C
19 Effect of NPK levels on growth and bulb quality of some geophytes in substrate culture
20 Effects of temperature and nitrogen sources on growth and nitrogen assimilation of Curcuma alismatifolia Gagnep
21 Critical nitrogen level determination in curcuma alismatifolia gagnep
22 Erratum: Characterization of potent anticholinesterase plant oil based microemulsion (International Journal of Pharmaceutics (2010) 401 (32-40))
23 Antityrosinase and antioxidant activities of essential oils of edible Thai plants
24 Development of microemulsion of a potent antityrosinase essential oil of an edible plant
ปี พ.ศ. 2553
25 Assimilation and translocation of nitrogen and carbon in Curcuma alismatifolia Gagnep
26 Characterization of potent anticholinesterase plant oil based microemulsion
27 Solid state fermentation for extracellular polysaccharide production by lactobacillus confusus with coconut water and sugar cane juice as renewable wastes
28 Changes in endogenous abscisic acid, trans-zeatin riboside, indole-3-acetic acid levels and the photosynthetic rate during the growth cycle of Curcuma alismatifolia gagnep. in different production seasons
ปี พ.ศ. 2552
29 Comparative study on methyl orange removal by growing cells and washed cell suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500
30 Biocoagulation of dairy wastewater by Lactobacillus casei TISTR 1500 for protein recovery using micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR)
31 Web interface-supported transmission risk assessment and cost-effectiveness analysis of postdonation screening: A global model applied to Ghana, Thailand, and the Netherlands
32 Influence of food colorant and initial COD concentration on the efficiencies of micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) for casein recovery under non-sterile condition by Lactobacillus casei TISTR 1500
ปี พ.ศ. 2551
33 Changes of carbohydrate contents in curcuma alismatifolia Gagnep. Affected by red light
34 Integrating Video in Project-Based Education, Training and Community Development
ปี พ.ศ. 2550
35 Factors influencing drug dissolution characteristic from hydrophilic polymer matrix tablet
36 Evaluation of accessibility to mass transit systems in Bangkok and Manila
ปี พ.ศ. 2549
37 Effect of nitrogen supply on nitrogen and carbohydrate constituent accumulation in rhizomes and storage roots of Curcuma alismatifolia Gagnep.
ปี พ.ศ. 2548
38 Characteristics of α-amylase in bulb scales of tulip (tulipa gesneriana L.)
ปี พ.ศ. 2546
39 Site of nitrogen accumulation in tulip (Tulipa gesneriana L.) roots during winter
40 Thermostable and alkaline-tolerant microbial cellulase-free xylanases produced from agricultural wastes and the properties required for use in pulp bleaching bioprocesses: A review
ปี พ.ศ. 2545
41 Production of cellulase-free xylanase by a thermotolerant Streptomyces sp. grown on agricultural waste and media optimization using mixture design and Plackett-Burman experimental design methods