ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suzuki, Mitsuharu
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Jiangxin 1
2 Hu, Benlin 1
3 Zou, Binghua 1
4 Yamada, Hiroko 1
5 Xiong, Wei-Wei 1
6 Aratani, Naoki 1
7 Zhang, Qichun 1
8 Huo, Fengwei 1
9 Gao, Junkuo 1
10 Lee, Pooi See 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
ผลงานวิจัย