ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suwanasson P.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sotomi Y. 14
2 Serruys P. 14
3 Onuma Y. 14
4 Chattipakorn S. 13
5 Chattipakorn N. 13
6 De Winter R. 11
7 Pratchayasakul W. 8
8 Wykrzykowska J. 8
9 Cavalcante R. 7
10 Tanajak P. 7
11 Tenekecioglu E. 7
12 Zeng Y. 6
13 Tateishi H. 6
14 Collet C. 5
15 Jiang C. 4
16 Asano T. 4
17 Liang G. 4
18 Wang X. 4
19 Punvittayagul C. 4
20 Sivasinprasasn S. 4
21 Wongpoomchai R. 4
22 Li X. 4
23 Kerdphoo S. 3
24 Abdelghani M. 3
25 Tijssen J. 3
26 Miyazaki Y. 3
27 Chaiyasut C. 3
28 Sringam K. 3
29 Dijkstra J. 3
30 Singjai P. 2
31 Ishibashi Y. 2
32 Kumfu S. 2
33 Kumpika T. 2
34 Sroila W. 2
35 Pongkan W. 2
36 Panthawan A. 2
37 Kantarak E. 2
38 Thongsuwan W. 2
39 Zheng Y. 2
40 Von Birgelen C. 2
41 Ormiston J. 2
42 Kimura T. 2
43 Windecker S. 2
44 Foin N. 2
45 Pintana H. 2
46 Satjaritanun P. 2
47 Poovorawan Y. 2
48 Bartorelli A. 1
49 Egred M. 1
50 Gershlick A. 1
51 Kornowski R. 1
52 Tadakaluru S. 1
53 van Geuns R. 1
54 Macaya C. 1
55 Phrommintikul A. 1
56 Jaiwongkam T. 1
57 Lang I. 1
58 Hill J. 1
59 Albuquerque F. 1
60 Cho Y. 1
61 Grudpan K. 1
62 Bo X. 1
63 Hofma S. 1
64 Wangkarn S. 1
65 Wongcharoen W. 1
66 Rayanakorn M. 1
67 Gao R. 1
68 Grundeken M. 1
69 Smits P. 1
70 Nakatani S. 1
71 García-García H. 1
72 Ramingwong S. 1
73 Barragan P. 1
74 Katagiri Y. 1
75 Sirisanthana V. 1
76 Hansudewechakul R. 1
77 Puthanakit T. 1
78 Tawinvisan R. 1
79 Proctor C. 1
80 Bunupuradah T. 1
81 Tummala K. 1
82 Taeprasert P. 1
83 Kolasaraksa P. 1
84 Lumbiganon P. 1
85 Gach O. 1
86 Aurpibul L. 1
87 Van Gameren M. 1
88 Farooq V. 1
89 Chevalier B. 1
90 Boonnayhun S. 1
91 Pinyosamosorn K. 1
92 Lesiak M. 1
93 Gunaparn S. 1
94 Liu S. 1
95 Thonghong T. 1
96 Kraak R. 1
97 Morel M. 1
98 Taya S. 1
99 Apaijai N. 1
100 Eggermont J. 1
101 Fajadet J. 1
102 Promwong C. 1
103 Case D.T. 1
104 Waksman R. 1
105 Duangto P. 1
106 Krishnamra N. 1
107 Ruengdit S. 1
108 Settakorn J. 1
109 Lipinski M. 1
110 Nieman K. 1
111 Arpornchayanon O. 1
112 Lekawanvijit S. 1
113 Kistlaar P. 1
114 Rangdaeng S. 1
115 Charoenphandhu N. 1
116 Praneatpolgrang S. 1
117 Roffi M. 1
118 Buzzi S. 1
119 Kurz D. 1
120 Corti R. 1
121 Chen Koon J. 1
122 Zucker A. 1
123 Daemen J. 1
124 Suntornsaratoon P. 1
125 Mahakkanukrauh P. 1
126 Alfonso F. 1
127 Räber L. 1
128 Ittichaicharoen J. 1
129 Thorner P.S. 1
130 Oota S. 1
131 Kozuma K. 1
132 Popma J. 1
133 Theamboonlert A. 1
134 Stone G. 1
135 Puapairoj C. 1
136 Tanabe K. 1
137 Sanguansermsri J. 1
138 Benit E. 1
139 Zhang Y. 1
140 Richards R.M.E. 1
141 Weber B. 1
142 Krasae S. 1
143 Koon J. 1
144 Louisirirotchanakul S. 1
145 Leelarphat L. 1
146 Chunchai T. 1
147 Fongsatitkul L. 1
148 Nattayapornapaijai A. 1
149 Olinger C.M. 1
150 Shlofmitz R. 1
151 Thongme C. 1
152 Jonker H. 1
153 Kanoksinsombat C. 1
154 Arunkaewchaemsri P. 1
155 Teerasut C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 14
2 2559 15
3 2558 2
4 2557 2
5 2556 3
6 2555 2
7 2550 1
8 2548 1
9 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 SGLT2-inhibitor and DPP-4 inhibitor improve brain function via attenuating mitochondrial dysfunction, insulin resistance, inflammation, and apoptosis in HFD-induced obese rats
2 Highly stretchable and sensitive strain sensors using nano-graphene coated natural rubber
3 Vascular access site complication in transfemoral coronary angiography between uninterrupted warfarin and heparin bridging
4 Comparisons of cardioprotective efficacy between fibroblast growth factor 21 and dipeptidyl peptidase-4 inhibitor in prediabetic rats
5 Estrogen and DPP-4 inhibitor share similar efficacy in reducing brain pathology caused by cardiac ischemia-reperfusion injury in both lean and obese estrogen-deprived rats
6 Single or dual antiplatelet therapy after PCI
7 Change in lumen eccentricity and asymmetry after treatment with Absorb bioresorbable vascular scaffolds in the ABSORB cohort B trial: A five-year serial optical coherence tomography imaging study
8 First-in-man six-month results of a surface-modified coronary stent system in native coronary stenosis
9 Fabrication and composition control of porous ZnO-TiO2 binary oxide thin films via a sparking method
10 Fibroblast growth factor-21 restores insulin sensitivity but induces aberrant bone microstructure in obese insulin-resistant rats
11 Does acute coronary syndrome impact on the incidence of thrombosis after the implantation of an Absorb bioresorbable vascular scaffold?
12 Accuracy of coronary computed tomography angiography for bioresorbable scaffold luminal investigation: a comparison with optical coherence tomography
13 Possible mechanical causes of scaffold thrombosis: Insights from case reports with intracoronary imaging
14 Impaired mitochondria and intracellular calcium transients in the salivary glands of obese rats
ปี พ.ศ. 2559
15 Energy restriction combined with dipeptidyl peptidase-4 inhibitor exerts neuroprotection in obese male rats
16 Quantification by optical coherence tomography imaging of the ablation volume obtained with the Orbital Atherectomy System in calcified coronary lesions
17 Is quantitative coronary angiography reliable in assessing the lumen gain after treatment with the everolimus-eluting bioresorbable polylactide scaffold?
18 FGF21 improves cognition by restored synaptic plasticity, dendritic spine density, brain mitochondrial function and cell apoptosis in obese-insulin resistant male rats
19 Fibroblast growth factor 21 (FGF21) therapy attenuates left ventricular dysfunction and metabolic disturbance by improving FGF21 sensitivity, cardiac mitochondrial redox homoeostasis and structural changes in pre-diabetic rats
20 Evaluation of vascular healing of polymer-free sirolimuseluting stents in native coronary artery stenosis: A serial follow-up at three and six months with optical coherence tomography imaging
21 Estrogen and DPP4 inhibitor, but not metformin, exert cardioprotection via attenuating cardiac mitochondrial dysfunction in obese insulin-resistant and estrogen-deprived female rats
22 Acute Gain in Minimal Lumen Area Following Implantation of Everolimus-Eluting ABSORB Biodegradable Vascular Scaffolds or Xience Metallic Stents: Intravascular Ultrasound Assessment From the ABSORB II Trial
23 The Impact of Post-Procedural Asymmetry, Expansion, and Eccentricity of Bioresorbable Everolimus-Eluting Scaffold and Metallic Everolimus-Eluting Stent on Clinical Outcomes in the ABSORB II Trial
24 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
25 Anticlastogenicity and Anticarcinogenicity of Purple Rice Extract in Rats
26 Bioresorbable drug-eluting scaffolds for treatment of vascular disease
27 Tools and techniques - Clinical: SYNTAX score II calculator
28 Potential roles of fibroblast growth factor 21 in the brain
29 Testosterone deprivation has neither additive nor synergistic effects with obesity on the cognitive impairment in orchiectomized and/or obese male rats
ปี พ.ศ. 2558
30 Obese-insulin resistance accelerates and aggravates cardiometabolic disorders and cardiac mitochondrial dysfunction in estrogen-deprived female rats
31 Obese-insulin resistance accelerates and aggravates cardiometabolic disorders and cardiac mitochondrial dysfunction in estrogen-deprived female rats
ปี พ.ศ. 2557
32 Sex estimation from the talus in a Thai population
33 Top twenty risks in software projects: A content analysis and Delphi study
ปี พ.ศ. 2556
34 Antimutagenicity and anticlastogenicity of glutinous purple rice hull using in vitro and in vivo testing systems
35 Antimutagenicity and anticlastogenicity of glutinous purple rice hull using in vitro and in vivo testing systems
36 Antimutagenicity and anticlastogenicity of glutinous purple rice hull using in vitro and in vivo testing systems
ปี พ.ศ. 2555
37 The distribution of hepatitis B virus genotypes in Thailand
38 HIV and hepatitis B coinfection among perinatally HIV-infected thai adolescents
ปี พ.ศ. 2550
39 Epidemiologic study of 112 osteosarcomas in Chiang Mai University Hospital, Thailand
ปี พ.ศ. 2548
40 Determination of linear alkylbenzene sulfonates in water samples by liquid chromatography-UV detection and confirmation by liquid chromatography-mass spectrometry
ปี พ.ศ. 2547
41 Pharmacist involvement in primary care improves hypertensive patient clinical outcomes