ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suttichai Assabumrungrat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Worapon Kiatkittipong 10
2 Navadol Laosiripojana 8
3 Sumittra Charojrochkul 7
4 Piyasan Praserthdam 5
5 Woranee Paengjuntuek 4
6 Bunjerd Jongsomjit 4
7 Suwimol Wongsakulphasatch 4
8 Watcharapong Khaodee 4
9 Wasana Jamsak 4
10 Wisitsree Wiyaratn 4
11 Varong Pavarajarn 4
12 Yaneeporn Patcharavorachot 3
13 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 3
14 Rapeepong Suwanwarangkul 3
15 Supawat Vivanpatarakij 3
16 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 3
17 Pakorn Piroonlerkgul 3
18 Rafiqul Gani 2
19 Piya Pecharaumporn 2
20 Pichayapan Kongpanna 2
21 Agachon Phuluanglue 2
22 Kanokwan Ngaosuwan 2
23 นวดล เหล่าศิริพจน์ 2
24 Akkarapon Cheevataranakorn 2
25 Janewit Phromprasit 2
26 Pongsatorn Jantharak 2
27 Kreangkrai Maneeintr 1
28 Weerinda Appamana 1
29 Pattara Boonpipattanapong 1
30 Croiset, E. 1
31 Bamrung Sungnoen 1
32 Hattachai Aeowjaroenlap 1
33 Paripat Kraisornkachit 1
34 Darin Wongwattanasat 1
35 Chulalongkorn University. Faculty Engineering 1
36 Alirio E. Rodrigues 1
37 Naruewan Chanburanasiri 1
38 Tomohiko Tagawa 1
39 Apichaya Yahom 1
40 Shigeo Goto 1
41 Trirat Udomchoke 1
42 Suthida Authayanun 1
43 Narisara Rodboon 1
44 Croiset, Eric B 1
45 Wiboon Sangtongkitcharoen 1
46 Chayanoot Kositanont 1
47 Onkanok Boonthamtirawuti 1
48 Jitkarun Phongpatthanapanich 1
49 Boonrat Pholjaroen 1
50 Kittipong Koomsup 1
51 จารุวัตร เจริญสุข 1
52 สมประสงค์ ศรีชัย 1
53 Piyaporn Thipsunet 1
54 Tavorn Rienchalanusarn 1
55 Tanes Khambanonda 1
56 Pudjakom Choungchaisukasam 1
57 Nattawat Petchsoongsakul 1
58 Piyanuch Kachasakul, 1978- 1
59 Thirasak Pairojpiriyakul 1
60 Eakkapon Promaros 1
61 Kittipong Chernwattanachai 1
62 Chanita Wattanasomboon 1
63 Brandon, Nigel P. 1
64 Nicha Tangchupong 1
65 อีริค ครอเซ 1
66 ปีเตอร์ ดักลาส 1
67 วาสนา แจ๋มศักดิ์ 1
68 Waraporn Nualpang 1
69 Uthaiwan Injarean 1
70 Nattaphol Ruangrassamee 1
71 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 1
72 Pipat Pichestapong 1
73 E. Croiset 1
74 P.L. Douglas 1
75 ภาวดี อังค์วัฒนะ 1
76 Somprasong Srichai 1
77 Pavadee Aungkavattana 1
78 วีระเชษฐ์ ขันเงิน 1
79 Jaruwat Charoensuk 1
80 Khamron Yoothongkham 1
81 Werachet Khan-ngern 1
82 Pornnipa Sonthisanga 1
83 Pichchapa Khongjarern 1
84 Siriwimol Thanajirawat 1
85 Salamah Manundawee 1
86 Sarinee Charoenseri 1
87 Sirima Suwanmanee 1
88 Faculty of Engineering 1
89 Chulalongkorn University, Faculty of Engineering 1
90 Vayenas, Constantinos G. 1
91 Saranya Peng-ont 1
92 Kridsada Khammona 1
93 Kampol Silpasup 1
94 Siriporn Boonkrue 1
95 Issara Choedkiatsakul 1
96 Anchan Paethanom 1
97 Vorachatra Sukwattanajaroon 1
98 Narisra Triphob 1
99 Noppon Lertlukkanasuk 1
100 Daranee Rulerk 1
101 Sompong Putivisutisak 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 7
3 2557 2
4 2556 4
5 2555 10
6 2554 7
7 2553 6
8 2552 7
9 2551 4
10 2550 7
11 2549 5
12 2548 4
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 1
17 2543 3
18 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 HYDROGEN PRODUCTION FROM SORPTION ENHANCED STEAM REFORMING OF BIOGAS VIA NICKEL OVER MODIFIED CaO SORBENT
2 Development of nickel oxide electrode for application in dopamine detection
ปี พ.ศ. 2558
3 SIMULATION AND PROCESS DESIGN FOR HYDROGEN PRODUCTION USING SORPTION-ENHANCED CHEMICAL LOOPING REFORMING OF METHANE
4 HYDROGEN PRODUCTION VIA SORPTION-ENHANCED STEAM METHANE REFORMING USING HYBRID CATALYTIC ADSORBENT
5 DESIGN AND EVALUATION OF DIMETHYL CARBONATE PRODUCTION FROM CARBON DIOXIDE
6 DESIGN AND EVALUATION OF DIMETHYL CARBONATE PRODUCTION FROM CARBON DIOXIDE
7 HYDROGEN PRODUCTION VIA SORPTION-ENHANCED STEAM METHANE REFORMING USING HYBRID CATALYTIC ADSORBENT
8 SIMULATION AND PROCESS DESIGN FOR HYDROGEN PRODUCTION USING SORPTION-ENHANCED CHEMICAL LOOPING REFORMING OF METHANE
9 PROCESS SIMULATION OF CONTINUOUS BIODIESEL PRODUCTION IN A REACTIVE DISTILLATION VIA TRANSESTERIFICATION AND ESTERIFICATION OF WASTE COOKING OIL
ปี พ.ศ. 2557
10 DESIGN AND SIMULATION OF COMBINED BIODIESEL PRODUCTION, GLYCEROL REFROMING AND GREEN DIESEL PRODUCTION
11 PERFORMANCE EVALUATION OF COMBINED PROCESS OF CHARCOAL GASIFICATION AND REFORMER OPERATED WITH RECYCLED CO2
ปี พ.ศ. 2556
12 SIMULATION OF SORPTION ENHANCED CHEMICAL-LOOPING PROCESS FOR HYDROGEN PRODUCTION FROM BIOMASS
13 DESIGN AND DEVELOPMENT OF ETHYLENE CARBONATE PRODUCTION PROCESS FROM BIOMASS
14 COGENERATION OF C2 HYDROCARBONS AND ELECTRICAL POWER FROM METHANE USING SOLID OXIDE FUEL CELL TYPE REACTOR
15 SOLUBILITY STUDY OF CARBON DIOXIDE IN AQUEOUS 2-(DIETHYLAMINO)ETHANOL (DEAE) SOLUTION
ปี พ.ศ. 2555
16 Effect of tungsten loading on NiMo/A1₂O₃ and CoMo/A1₂O₃ catalysts for hydroprocessing of biodiesel production
17 Design of membrane reactor for steam methane reforming based on non-uniform catalyst and membrane distribution
18 Electropromoted propane oxidation on sputter-deposited Pd, Ir, Ru, and Cu catalyst-electrodes on YSZ and modification of Pd catalyst with MnxOy interlayer for further improvement
19 Flow pattern of liquid multiphase flow in microreactor with different guideline structures and surface modification
20 Adsorption enhanced reaction process for hydrogen production from steam reforming of methane
21 Thermodynamic analysis of hydrogen production from decomposition of methane for different fuel cells
22 Hydrogen production via chemical looping reforming on NiO/CeO₂
23 Biodiesel production from different palm-oil feedstocks with hydroprocessing process over Ni-Mo/Al₂O₃and Co-Mo/Al₂O₃ catalysts
24 Design of membrane reactor for steam methane reforming based on non-uniform catalyst and membrane distribution
25 Effect of tungsten loading on NiMo/A1₂O₃ and CoMo/A1₂O₃ catalysts for hydroprocessing of biodiesel production
ปี พ.ศ. 2554
26 Removal of tar from biomass gasification process by steam reforming over nickel catalysts
27 Reactive distillation for synthesis of glycerol carbonate via glycerolysis of urea
28 Hydrogen production via sorption enhanced biogas steam reforming using nickel-based catalysts
29 Development of Mn-Na₂WO₄ catalyst on La₂O₃, Y₂O₃ and YSZ supports for oxidative coupling of methane reaction in fixed bed and solid oxide fuel cell reactors
30 Modeling study in two-dimensional mathematical model of oxidative coupling of methane in fixed bed and membrane reactor
31 Simultaneous production of hydrogen and nanosized zinc oxide by hydrolysis of zinc vapor
32 Hydrogen production from reforming of glycerol in supercritical water
ปี พ.ศ. 2553
33 Erratum to "Performance evaluation of combined solid oxide fuel cells with different electrolytes" [International journal of hydrogen energy 35 (2010) 9] (DOI:10.1016/j.ijhydene.2010.02.057)
34 Thermodynamic study of hydrogen production from crude glycerol autothermal reforming for fuel cell applications
35 Performance evaluation of combined solid oxide fuel cells with different electrolytes
36 Analysis of planar solid oxide fuel cells based on proton-conducting electrolyte
37 Performance improvement of bioethanol-fuelled solid oxide fuel cell system with pervaporation
38 Performance comparison between methane steam reforming and decomposition for solid oxide fuel cell system with carbon capture
ปี พ.ศ. 2552
39 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
40 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
41 Combustion Synthesis of Ce0.9Gd0.1O1.95 for Use as an Electrolyte for SOFCs
42 Reduction of benzene in reformate by ethylene alkylation with benzene
43 Reactive distillation of amyl alcohol with acetic acid over amberlyst 15, dowex and zeolite-Hβ
44 Electrical efficiency of ethanol fuelled solid oxide fuel cell system : comparison between distillation and pervaporation for bioethanol purification
45 Design of hydrogen processor for proton exchange membrane fuel cell system fuelled by methanol
ปี พ.ศ. 2551
46 Direct synthesis of isobutene from CO hydrogenation with zirconium dioxide catalysts
47 Sorption-enhanced carbon dioxide reforming and partial oxidation of biogas
48 Performance analysis of solid oxide fuel cell system fed by biogas
49 Etherification of gasoline from fluidized catalytic cracking with glycerol
ปี พ.ศ. 2550
50 Thermodynamic assessment of solid oxide fuel cell system integrated with bioethanol purification unit
51 Direct synthesis of Isobutene from CO Hydrogenation with ZrO [subscript 2] catalysts
52 Thermodynamic study of etherification reactions between gasoline from fluidized catalytic cracking and ethanol
53 Simulation of solid oxide fuel cell system fuelled by ethanol
54 Catalytic performance of sulfated zirconia cataylsts in isobutene synthesis from synthesis gas
55 Combined carbon dioxide reforming and partial oxidation of methane under periodic operation
56 Performance improvement of solid oxide fuel cell system fed by methane
ปี พ.ศ. 2549
57 Characterization of deposited coke on Ni/SiO[subscript 2].MgO catalyst from carbon dioxide reforming of methane under periodic operation
58 Application of reactive distillation for production of n-butyl acetate from n-butanol and dilute acetic acid
59 Improvement of fuel oil from fluidized catalytic cracking unit with ethanol by etherification reaction
60 การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
61 Improvement of solid oxide fuel cell performance using serially connected stacks
ปี พ.ศ. 2548
62 Carbon dioxide reforming of methane under periodic operation
63 Application of reactive distillation for production of tertiary amyl ethyl ether from ethanol and tertiary amyl alcohol
64 Performance analysis of solid oxide fuel cell system fueled by methanol
65 Catalytic performance of zirconia and mixed oxide zirconia catalysts in isobutene synthesis from synthesis gas
ปี พ.ศ. 2547
66 Simulation of the synthesis of tertiary amyl ethyl ether from tertiary amyl alcohol and ethanol in reactive distillation by using aspen plus program
67 Co-generation of C2 hydrocarbons and electric power from methane in a sold oxide fuel cell type reactor
ปี พ.ศ. 2546
68 Mathematical modeling of pervaporation membrane reactor for comparison of the performances between continuously-stirred and plug flow modes for esterification reactions
69 Effect of metal compositions of Sm2-xAlxO3 catalyst for oxidative coupling of methane on performance of solid oxide fuel cell reactor
ปี พ.ศ. 2545
70 Application of reactive distillation for production of ethyl tertiary butyl ether from ethanol and tertiary butanol
ปี พ.ศ. 2544
71 Synthesis of ethyl tertiary butyl ether from ethanol and tertiary butanol using beta zeolite catalyst in a pervaporative membrane reactor
ปี พ.ศ. 2543
72 Extractive reaction for epoxidation of cyclohexene to cyclohexene oxide using dioxiranes in the ketone/oxone system
73 Treatment of wastewater from natural gas wells by a filtration process
74 Mathematical modeling for investigating the effect of operating parameters and radial diffusion on oxidative dehydrogenation of normal butane in the fixed bed reactor and the inert membrane reactor
ปี พ.ศ. 2542
75 Role of alkali metal and co-promoter on coke reduction on an active site of the Pt/r-Al2O3 catalyst