ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Surapich Loykulnant
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Surapich Loykulanat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 24
2 Chaveewan Kongkaew 10
3 ฉวีวรรณ คงแก้ว 10
4 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 8
5 Oraphin Chaikumpollert 8
6 Panu Danwanichakul 4
7 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 4
8 ตะวัน สุขน้อย 4
9 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 4
10 Tawan Sooknoi 4
11 อรวรรณ สุธรรมน้อย 3
12 Orrawan Suthamnoi 3
13 Asira Fuongfuchat 3
14 Piyawit Koombhongse 3
15 Pawadee Methacanon 2
16 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
17 ดวงพร ศิริกิตติกุล 2
18 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 2
19 ภาณุ ด่านวาณิชกุล 2
20 Waravut Pattaropong 2
21 Nantina Moonprasith 2
22 นันทินา มูลประสิทธิ์ 2
23 Doungporn Sirikittikul 2
24 Saovaree Tanpantree 2
25 Pakorn Opaprakasit 2
26 ภาณุ ด่านวานิชกุล 2
27 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 2
28 Wiyong Kangwansupamonkon 2
29 Pramuan Tangboriboonrat 2
30 อ้อยใจ ทองเฌอ 2
31 Oychai Tongcher 2
32 Arisa Fuongfuchat 1
33 Warintorn Booncharoen 1
34 Piyawit Koombhongs 1
35 Chonlada Ritvirulh 1
36 Jitladda Sakdapipanich 1
37 จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ 1
38 Suchitra Apisittinet 1
39 ชัยพร พรหมชัยธวัช 1
40 Chaiyaporn Pomchaitaward 1
41 Duangkamol Na-Ranong 1
42 ดวงกมล ณ ระนอง 1
43 ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 1
44 Paweena Uppanan 1
45 ชัยวุฒิ สายแสงธรรม 1
46 C. Saisangthum 1
47 วรินทร บุญเจริญ 1
48 สุจิตรา อภิสิทธิเนตร 1
49 Chonlada Rutvirulh 1
50 พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ 1
51 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 1
52 Jurairat Nitayapat 1
53 P. Varanuspakul 1
54 รมิดา วีรธีรโชติ 1
55 Ramida Werathirachot 1
56 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 1
57 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 1
58 Promsak Sa-Nguanthammarong 1
59 จุไรรัตน์ นิตยพัฒน์ 1
60 กฤษฎา สุชีวะ 1
61 Vanee Chonhenchob 1
62 วาณี ชนเห็นชอบ 1
63 วรรณี ฉินศิริกุล 1
64 Wannee Chinsirikul 1
65 Suthima Padunggun 1
66 Krisda Suchiva 1
67 สุธิมา ผดุงกัน 1
68 ปวีณา อุปนันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 3
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 4
6 2548 1
7 2547 3
8 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Nanocapsules embedded in natural rubber latex gloves
2 Nanocapsules Embedded in Natural Rubber Latex Gloves
ปี พ.ศ. 2552
3 Developing of a continuous process for recovery of creaming agent used in the production of concentrated latex from skim latex
4 คุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ไฮดรอกซีเมทิลเซลลูโลส
5 Creaming of Skim Natural Rubber Latex with Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2551
6 สารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย
7 Use of Hydroxypropylmethylcellulose as Thermo-responsive Flocculant
8 Effect of Surfactant on Gelation of Hydroxypropylmethyl Cellulose in Skim Natural Rubber Latex Serum
9 Water Soluble Chitosan as an Environment-Friendly Coagulant in Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex
10 Electrospinning of Chito-Oligosaccharide/Poly(vinyl alcohol) Dissolved in Water
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง
13 การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร
14 Electrospun Nanofibers of Quaternary Ammonium Salt of Chitosan
15 Electrospinning of Chito-oligosaccharide Nanofibers from Aqueous Solution
16 Structure and Gas Selectivity of PE/Zeolite Composite Film
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
18 การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ
19 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น
20 การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก
ปี พ.ศ. 2547
22 การครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ N,O-Carboxymethy1 Chitosan
23 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์
24 An Investigation of the Effect of Zeolite Structure on Adsorption of Gases in Postharvest Environment
ปี พ.ศ. 2546
25 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไคโตซานเพื่อเป็นสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ