ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Surang SaGuanwonge
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2545 2
6 2538 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รูปแบบนาฏกรรมการฟ้อนแคนไทยทรงดำ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2556
2 แนวทางการจัดทำระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2555
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาซิมวาสแตตินโดยใช้ฐานข้อมูลเภสัชกรรมและระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
4 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for public relation of the office of the attorney general / สอางค์ ชนะวงศ์
ปี พ.ศ. 2545
5 ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานภาคเหนือ ของประเทศไทย / สุรางค์ เสมอใจ
6 ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานภาคเหนือ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 Production of monoclonal antibody against hepatitis B surface antigen