ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supot Hannongbua
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Hannongbua, Supot
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thanyada Rungrotmongkol 7
2 Vudhichai Parasuk 6
3 Pornthep Sompornpisut 5
4 Apinan Soottitantawat 4
5 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 3
6 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
7 Siriporn Promsri 3
8 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 3
9 Mulholland, Adrian 3
10 Krisana Siraleartmukul 3
11 Tawun Remsungnen 3
12 Chularat Iamsamai 2
13 Chittima Laohpongspaisan 2
14 สุพจน์ หาญหนองบัว 2
15 Kitiyaporn Wittayanarakul 2
16 Oraphan Saengsawang 2
17 Sornthep Vannarat 2
18 Uthumporn Arsawang 2
19 Thanh N. Truong 2
20 Rungroj Chanajaree 2
21 Nongnuj Muangsin 2
22 Nopporn Kaiyawet 2
23 Atchara Wijitkosoom 2
24 Tatiya Chokbunpiam 2
25 Kristsana Siritaedmukul 2
26 Prayong Doungdee 1
27 Sirirat Kokpol 1
28 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Faculty of Science 1
29 Haberlandt, Reinhold 1
30 Wanna Wirojdanthai 1
31 Chuenchit Bussai 1
32 Nichayaporn Sangrawee 1
33 Tawan Sooknoi 1
34 Phuong Thuy Vo 1
35 Sareyaporn Udomsub 1
36 Pranee Rattanawaleedirojn 1
37 Jiraporn Tengrang 1
38 Werasak Udomkichdecha 1
39 Pitiporn Chimsook 1
40 Nuanphun Chantarasiri 1
41 Malee Prajuabsook 1
42 Ekawat Pasomsub 1
43 Supa Hannongbua 1
44 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
45 อุทุมพร อาสว่าง 1
46 Radkloa Thutivoranath 1
47 Wasun Chantratita 1
48 Vannajan Sanghiran Lee 1
49 Patchreenart Saparpakorn 1
50 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
51 Arthit Vongachariya 1
52 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
53 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
54 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 1
55 Suwalee Chandrkrachang 1
56 Pranee Lertsutthiwong 1
57 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 1
58 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
59 Maturos Malaisree 1
60 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
61 Fritzsche, Siegfried 1
62 Arthorn Loisruangsin 1
63 Songwut Suramitr 1
64 W. Meeto 1
65 Ullmann, Matthias 1
66 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
67 Stephan Thierry Dubas 1
68 Chularat Iamsamai 1
69 Chak Sangma 1
70 Pornthep Sompompisut 1
71 Piyaut Srichaikul 1
72 Witcha Treesuwan 1
73 Daungmanee Chuakheaw 1
74 Ornjira Aruksakulwong 1
75 Rode, Bernd Michael 1
76 Purinchaya Sornmee 1
77 Nongnuj Jaiboon 1
78 Arthitaya Meeprasert 1
79 Chompoonut Rungnim 1
80 Somphob Thompho 1
81 Kijtisak Yos-In 1
82 Songtham Ruangchaithaweesuk 1
83 Thammarat Aree 1
84 Michael Feig 1
85 Tongraar, Anan 1
86 Chularat Iamsamai 1
87 Tawan Remsungnen 1
88 Nattaya Selphusit 1
89 Yuttana Suwannachot 1
90 Suntharee Phuangjumpee 1
91 Bernd Michael Rode 1
92 Teerakiat Kerdcharoen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 4
9 2549 4
10 2547 5
11 2546 2
12 2545 4
13 2544 2
14 2543 1
15 2542 1
16 2539 1
17 2538 2
18 2537 1
19 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ADSORPTION AND DIFFUSION OF GUEST MOLECULES IN ZEOLITIC IMIDAZOLATE FRAMEWORK-90 BY COMPUTER SIMULATIONS
ปี พ.ศ. 2556
2 BINDING AND DYNAMICS OF HEPATITIS C VIRUS NS3/4A SERINE PROTEASE AND INFLUENZA A NEURAMINIDASE IN COMPLEXATION WITH INHIBITORS BY MM AND QM/MM SIMULATIONS
3 COMPUTATIONAL CHEMISTRY CALCULATIONS OF STRUCTURE EFFECTS AND DIFFUSION OF ETHANE AND NITROGEN IN ZEOLITIC IMIDAZOLATE FRAMEWORK-8
4 MOLECULAR AND ELECTRONIC STRUCTURES OF DEFORMED SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES AND THE ADSORPTION OF DIVALENT METAL IONS ON GRAPHENE OXIDE SHEET
ปี พ.ศ. 2555
5 Effects of substituents on the 5-position of deoxyuridinemonophosphate on the thiolate addition in thymidylate synthase using QM/MM technique
6 Effects of substituents on the 5-position of deoxyuridinemonophosphate on the thiolate addition in thymidylate synthase using QM/MM technique
7 Theoretical study on the use of carbon nanotube as carrier for targeted drug delivery system
ปี พ.ศ. 2554
8 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
9 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
10 Investigating adsorption and selectivity of CO₂ on zeolitic imidazolate framework-78 using molecular dynamic simulation
11 Oseltamivir efficiency toward neuraminidase of mutant strains of influenza b virus using molecular dynamics simulations
ปี พ.ศ. 2553
12 Modified carbon nanotubes for drug delivery applications
13 Binding and dynamics of neuraminidase subtype N1 complexed with inhibitors and with substrate by molecular dynamics and QM/MM MD simulations
ปี พ.ศ. 2552
14 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
15 Structural property and interaction between single-walled carbon nanotube and doxorubicin using molecular dynamics simulations
16 Molecular dynamics simulations and quantum chemical calculations of GEMZAR in surface-modified carbon nanotube
ปี พ.ศ. 2551
17 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
18 Recognition of hemagglutinin in avian influenza virus to human sialic-galactose using in silico technique
ปี พ.ศ. 2550
19 Molecular dynamics of M2 channel protein of influenza virus
20 Molecular simulations of membrane fusion structure of HIV GP41 n-terminal peptide
21 Adsorption of methane in metal organic framework as studied by quantum chemical calculations
22 Solvation Structure and Dynamics of Ammonium (NH4+) in Liquid Ammonnia Studied by HF/MM and B3LYP/MM Molecular Dynamics Simulations
ปี พ.ศ. 2549
23 Diffusion of pentane isomers in silicalite-1 by molecular dynamic simulation
24 Structure, dynamics and binding of drug resistance HIV-1 protease with major mutations
25 Adsorptions of methane and ethane molecules on silanol covered silicalite-1 (010) surface : AB initio fitted potential
26 Structure dynamics and solvation of HIV-1 protease wildtype complexed with inhibitors by molecular dynamic simulations
ปี พ.ศ. 2547
27 Structures and interactions of guest molecules with the silanol groups on the (010) surface of silicalite-1 : quantum chemical calculations
28 Structure determination of diclofenac in a diclofenac-containing chitosan matrix using conventional X-ray powder diffraction data
29 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
30 Structure and dynamic of HIV-1 Integrase : molecular modeling and molecular dynamics simulations
31 Structure and dynamic of HIV-1 Integrase : molecular modeling and molecular dynamics simulations
ปี พ.ศ. 2546
32 Effects of degree of deacetylation and molecular weight of chitosan and bead preparation on the controlled drug release
33 Structure and Dynamics of SARS Coronavirus Proteinase: The Primary Key to the Designing and Screening for Anti-SARS Drugs.
ปี พ.ศ. 2545
34 Crystal structure of a unique sodium distorted linkage in diclofenac sodium pentahydrate
35 Geometric structures and electronic properties of HIV-1 proteinase inhibitor : C60 derivatives
36 Study of diffusion of guest molecules through zeolite pores using methods of quantum chemistry, computer simulations, and pulse field gradient-nuclear magnetic resonance experiments
37 Preferential binding sites of waters in the HIV-1 protease pocket by quantum chemical calculations
ปี พ.ศ. 2544
38 New orthorhombic form of 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid (diclofenac acid)
39 Fortran programming for curve fitting and improving quality of intermolecular pair potential function
ปี พ.ศ. 2543
40 Three-body effect in Monte Carlo simulation for metal ion-ammonia solution
ปี พ.ศ. 2542
41 Molecular dynamics simulation of concentrated lithium-liquid ammonia solutions using a pseudopotential
ปี พ.ศ. 2539
42 Studies of optimized and electronic structures of endohedral and exohedral lithium-buckminsterfullerene complexes by quantum chemical calculations
ปี พ.ศ. 2538
43 Study of structural and dynamical properties of potassium iodide in liquid ammonia by molecular dynamics simulation
44 Study of preferential solvation of lithium chloride in hydroxylamine-water mixtures by Monte Carlo simulation
ปี พ.ศ. 2537
45 A Monte Carlo study on the influence of macrocyclic compound on the structure of water and ammonia mixture
ปี พ.ศ. 2530
46 A study of the influence of Na[superscript +] on the conformation of glycine zwitterion in aqueous solution