ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supon Limwattanonon
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Supon Limwatananon
- Supon Limwattananon
- Suphon Limwatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 15
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 12
3 Chulaporn Limwattananon 11
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 9
5 Viroj Tangcharoensathien 9
6 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
7 Kanjana Tisayaticom 5
8 กัญจนา ติษยาธิคม 5
9 Walaiporn Patcharanarumol 5
10 วลัยพร พัชรนฤมล 5
11 Thananan Rattanachotphanit 4
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
14 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
15 Onanong Waleekhachonloet 3
16 International Health Policy Program 2
17 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
18 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
19 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
20 Thananan Rattanachodpanich 2
21 Pornpit Silkavute 2
22 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
24 Samrit Srithamrongsawat 2
25 Suratchada Chanasopon 2
26 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
27 พัชนี ธรรมวันนา 2
28 สุรัชดา ชนโสภณ 2
29 Patchanee Thamwanna 2
30 Noppakun Thammatacharee 2
31 No information provided 1
32 Yot Teerawattananon 1
33 Kunakorn Ieawsuwan 1
34 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
35 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
36 Sripen Tantivess 1
37 Thitikorn Topothai 1
38 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
39 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
40 Amonrat Manawatthanawong 1
41 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
42 Jutatip Thungthong 1
43 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
44 Chompoonut Topothai 1
45 Nucharapon Liangruenrom 1
46 Naiyana Praditsitthikorn 1
47 ภูษิต ประคองสาย 1
48 Viroj Tangcharoensatien 1
49 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
50 Phusit Prakongsait 1
51 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
53 Areewan Cheawchanwattana 1
54 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
55 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
56 Radom Chaugwon 1
57 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
58 Phusit Prakongsai 1
59 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
60 Kunakorn Aewsuwan 1
61 ประสิทธิ บุญเกิด 1
62 Lampang Hospital 1
63 Viroj Thangcharoensathien 1
64 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
65 Kitti Pitaknitinan 1
66 พัฒนาวิไล อินใหม 1
67 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
68 Phanpit Suwanakul 1
69 Chulaphorn Limwatananon 1
70 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
71 International Health Policy Program –Thailand 1
72 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
73 โรงพยาบาลลำปาง 1
74 Rungtiwa Hmuenpha 1
75 Phatthanawilai Inmai 1
76 Prasit Boonkerd 1
77 ชาฮีดา วิริยาทร 1
78 Kornkaew Chantapasa 1
79 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
80 Yaowaluk Wanwong 1
81 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
82 Shaheda Viriyathorn 1
83 Panumas Phumas 1
84 Rangsan Sripirom 1
85 สุมนต์ สกลไชย 1
86 กรแก้ว จันทภาษา 1
87 Sumon Sakolchai 1
88 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
89 ภานุมาศ ภูมาศ 1
90 Surasak Chaiyasong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2551 1
3 2533 1
4 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
8 Private-public mix in woman and child health in low-income countries: an analysis of demographic and health surveys
ปี พ.ศ. 2533
9 The Decision to Use Health Care Services in Khon-Kaen Hospital