ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suphon Limwatananon
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Supon Limwatananon
- Supon Limwattananon
- Supon Limwattanonon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 15
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 12
3 Chulaporn Limwattananon 11
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 9
5 Viroj Tangcharoensathien 9
6 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
7 Kanjana Tisayaticom 5
8 กัญจนา ติษยาธิคม 5
9 Walaiporn Patcharanarumol 5
10 วลัยพร พัชรนฤมล 5
11 Thananan Rattanachotphanit 4
12 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
13 Onanong Waleekhachonloet 3
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
16 Thananan Rattanachodpanich 2
17 Suratchada Chanasopon 2
18 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
19 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
20 สุรัชดา ชนโสภณ 2
21 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
22 International Health Policy Program 2
23 Pornpit Silkavute 2
24 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
25 Patchanee Thamwanna 2
26 พัชนี ธรรมวันนา 2
27 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
28 Noppakun Thammatacharee 2
29 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
30 Samrit Srithamrongsawat 2
31 Nucharapon Liangruenrom 1
32 No information provided 1
33 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
34 Kunakorn Ieawsuwan 1
35 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
36 Yot Teerawattananon 1
37 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
38 Amonrat Manawatthanawong 1
39 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
40 Surasak Chaiyasong 1
41 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
42 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
43 Thitikorn Topothai 1
44 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
45 Chompoonut Topothai 1
46 Kunakorn Aewsuwan 1
47 Areewan Cheawchanwattana 1
48 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
49 Viroj Tangcharoensatien 1
50 ภูษิต ประคองสาย 1
51 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
52 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
53 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
54 Phusit Prakongsai 1
55 Radom Chaugwon 1
56 Jutatip Thungthong 1
57 Naiyana Praditsitthikorn 1
58 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
59 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
60 Sripen Tantivess 1
61 พัฒนาวิไล อินใหม 1
62 Phanpit Suwanakul 1
63 Chulaphorn Limwatananon 1
64 Viroj Thangcharoensathien 1
65 Lampang Hospital 1
66 Kitti Pitaknitinan 1
67 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
68 Rungtiwa Hmuenpha 1
69 โรงพยาบาลลำปาง 1
70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
71 Phusit Prakongsait 1
72 International Health Policy Program –Thailand 1
73 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
74 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
75 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
76 Phatthanawilai Inmai 1
77 Panumas Phumas 1
78 Rangsan Sripirom 1
79 Kornkaew Chantapasa 1
80 ชาฮีดา วิริยาทร 1
81 Yaowaluk Wanwong 1
82 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
83 ภานุมาศ ภูมาศ 1
84 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
85 Prasit Boonkerd 1
86 ประสิทธิ บุญเกิด 1
87 กรแก้ว จันทภาษา 1
88 สุมนต์ สกลไชย 1
89 Sumon Sakolchai 1
90 Shaheda Viriyathorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2551 1
3 2533 1
4 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
8 Private-public mix in woman and child health in low-income countries: an analysis of demographic and health surveys
ปี พ.ศ. 2533
9 The Decision to Use Health Care Services in Khon-Kaen Hospital