ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supawan Tantayanon
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 7
2 Pattarapan Prasassarakich 5
3 Pitt Supaphol 4
4 Pavlik, James W. 4
5 Sutheerawat Samingprai 3
6 Anantasin Techagumpuch 3
7 Supawan Tantayanon 2
8 Chulalongkorn Univercity. Faculty of Science 2
9 Sukkaneste Tungasmita 2
10 Pailin Chuchottaworn 2
11 Prapaipit Chamsuksai Ternai 2
12 Yi Hua Ma 2
13 Amnard Sittattrakul 2
14 ประไพพิศ แจ่มสุกใส 2
15 Pasaree Laokijcharoen 2
16 Warayuth Sajomsang 2
17 Varawut Tangpasuthadol 2
18 วรายุทธ สะโจมแสง 2
19 Sudkanueng Singto 2
20 Nuchanan Utairatana 1
21 Paveena Khansawai 1
22 Dhidaratana Hirunviriya 1
23 Chatsuda Pantawong 1
24 Narumol Sirisongthum 1
25 Pramuel Thongnit 1
26 Weininger, Stephen J. 1
27 Thanawadee Leejarkpai 1
28 Priest, Pierre 1
29 Supachai Rinsom 1
30 Eiichi Kikuchi 1
31 Desai, Satyen S. 1
32 Soonthorn Marksook 1
33 Nuchaporn Dechprom 1
34 Tidarat Wangwijit 1
35 Penchit Chitnumsub 1
36 Theerawat Tonsawan 1
37 Uthairat Jirapatanapong, 1973- 1
38 Man Phewluangdee 1
39 Jaroenporn Chokboribal 1
40 Tharinee Vongnakorn, 1978- 1
41 Warunporn Pattarateeranon 1
42 Piyanut Nakpong 1
43 Vorapun Sivaleepunth 1
44 Paitoon Tontiwachwuthikul 1
45 Yada Makhum 1
46 Rungaroon Saelim 1
47 Teeradet Supap 1
48 Harris, Frank W. 1
49 Nilubon Horasith 1
50 Hatairat Parichattakul 1
51 Awirut Sopaladawan 1
52 Chanitsara Kocharit 1
53 Pornrut Rungraungthitisuk 1
54 Athinee Viyakarn 1
55 Thitima Tanosawan 1
56 Watchara Anannarukan 1
57 Cheeranee Theeranuwat 1
58 Ratchaneekun Bunnuklap 1
59 Sookhasart Jareronpol 1
60 Sato, Hisaya 1
61 Wimonrat Trakarnpruk 1
62 Rucha Phongpedchara 1
63 Surath Suk-khao 1
64 Paramee Pengprecha 1
65 Kulwadee Lawwongngam 1
66 Sirindhorn Bunchongsiln 1
67 Boonchai Nuntapichedkul 1
68 Chuchawin Changtong 1
69 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
70 Thanyaporn Rumpoei 1
71 Maleenart Petchsangsai 1
72 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 1
73 Theerasak Rojanarata 1
74 Somkiat Ngamprasertsith 1
75 Connors, Robert E. 1
76 Saowaroj Chuayjuljit 1
77 Satit Praipuk 1
78 Chintana Saiwan 1
79 Panu Punnarak 1
80 Tanasait Ngawhirunpat 1
81 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
82 Daly, William H. 1
83 Prapaipit Chamsuksai 1
84 Kannika Chantarasa-Ard 1
85 กรรณิกา จันทรสอาด 1
86 ภัทรพร โกนิล 1
87 Pattarapond Gonil 1
88 Praneet Opanasopit 1
89 ปราณีต โอปณะโสภิต 1
90 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 1
91 Sakuntala Pomanee 1
92 Somporn Chantavaraluk 1
93 Jinda Yeyongchaiwat 1
94 Pongsakdi Wajirapeechapong 1
95 Panu Punnarak 1
96 Thawit Pewnim 1
97 Supaluk Termvoratham 1
98 Pornphan Makphon 1
99 Aranya Sirivallop 1
100 Benjamas Chareontra 1
101 Sarawut Tanyong 1
102 Buncha Pulpoka 1
103 Oravan Sanguanruang 1
104 Sarawoot Lerdmaleewong 1
105 Ruangdaj Tongsri 1
106 Frank W. Harris 1
107 Sarocha Khamwijit 1
108 Werawat Lertwanawatana 1
109 Pimorn Buanchamras 1
110 Jarunee Srisanit 1
111 Chantadech Khositcharoenkul 1
112 Varaporn Pornsopone 1
113 Sumittra Samingpai 1
114 Nattawood Samoth 1
115 Patcharaporn Ngumnunjai 1
116 Pakamas Tongjareonsirikul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 7
9 2548 5
10 2547 6
11 2546 6
12 2545 6
13 2544 3
14 2543 4
15 2542 5
16 2541 2
17 2540 4
18 2538 1
19 2536 4
20 2535 2
21 2534 2
22 2533 4
23 2532 2
24 2531 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 EFFECT OF AlCl3 AND COMONOMERS ON ETHYLENE POLYMERIZATION USING ZIEGLER-NATTA CATALYST
2 DEVELOPMENT OF SOLVENT SYSTEMS CONTAINING TERTIARYAMINES FOR CO2 ABSORPTION
ปี พ.ศ. 2555
3 Development of oil sorbents from cellulose by acetylation
ปี พ.ศ. 2554
4 Effects of propylene-ethylene copolymer on gravure printing of corona-treated BOPP film
5 Preparation of poly(aluminium chloride) and poly(aluminium silicate chloride) from sludge of C₅ resin
ปี พ.ศ. 2553
6 Synthesis and characterization of poly(vinyl alcohol) containing long-chain alkoxy coumarins
7 Preparation of palladium-copper-silver alloy membrane on stainless steel for hydrogen separation
ปี พ.ศ. 2552
8 Antibacterial activity of quaternary ammonium chitosan containing mono or disaccharide moieties: Preparation and characterization
9 Utilization of supercritical carbon dioxide, in essential oil extraction from agarwood aquilaria subintegra
ปี พ.ศ. 2551
10 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
11 Soluble porphyrin-containing polymide : synthesis and optical properties
ปี พ.ศ. 2550
12 Cr-Based intermetallic diffusion barrier for stainless steel supported palladium membrane
ปี พ.ศ. 2549
13 Ni-Ru catalysts on cerium zirconyl oxide for dry reforming of methane
14 Synthesis and antibacterial activities of quaternary ammonium chitosan containing aromatic moieties
15 Synthesis and characterization of PANI/PU/PMMA latexes
16 Reaction efficiency enhancement of hydroxypropylated tapioca starch
17 Synthesis and characterization of polymer containing oxazole
18 Dynamic vulcanization and propreties of polypropylene/reclaimed tire rubber blends
19 Dry reforming of methane using dense palladium membrane supported on porous stainless steel
ปี พ.ศ. 2548
20 Effects of beta-nucleating agent and mineral fillers on mechanical properties of PP/EPR blends
21 Synthesis of polyimides containing tetraphenylporphyrin moieties
22 Preparation of natural rubber/polypyrrole composites by chemical oxidative polymerization
23 Fractional crystallization and characterization of rice bran wax
24 Short chain branching distribution of LLDPE by tref and NMR
ปี พ.ศ. 2547
25 Effects of ethylene octene copolymer and talc on mechanical properties of extruded polyethylene foam
26 Vapor phase photochemistry of methylpyridines
27 การพัฒนาพลาสติกชนิดสลายตัวทางชีวภาพจากแป้งเพื่อใช้ในการเกษตร
28 Reclaimed tire rubber and polyolefin blends
29 Synthesis of 4-chloro-2,5-diphenyloxazole derivatives and their copolymers
30 Preparation of electrospun polymer fibers for drug-controlled release
ปี พ.ศ. 2546
31 Preparation of polycarbonate microfilters by nuclear tracking-chemical etching technique
32 Synthesis of dense La[subscript 1-x]Sr[subscript x]Ga[subscript 1-y]Fe[subscript y]O[subscript 3-delta] perovskite membrane by modified citrate method
33 Mercury removal efficiency from dental amalgam wastewater by adsorption with diatomite
34 Synthesis and characterization of new oxazole containing compounds
35 Preparation and properties of poly(methyl methacrylate)/clay nanocomposites
36 Blending poly(vinyl chloride) with used rubber tire
ปี พ.ศ. 2545
37 Preparation of polymer-supported ruthenium catalysts for hydrogenation of cyclooctene
38 Compatibilized poly (ethylene terephthalate)/EPDM blends
39 Degradation of photosensitized calcium carbonate filled HDPE film
40 Synthesis and characterizaion of La1-xSrxGa1-yFeyO3- perovskite membrane
41 Hydroxypropylation of tapioca starch
42 Degradation of natural rubber during hydrogenation using RuCl2(PPh3)3
ปี พ.ศ. 2544
43 Photochemical reactions of Pheny-1,2,4-thiadiazoles
44 Removal of waxparticles from wastewater of wax emulsion process
45 Mechanical properties of HDPE/MILLDPE blends for vacuum thermoforming
ปี พ.ศ. 2543
46 Synthesis of (2S)-2-(9H-9-fluorenylmethoxycarbonylamino)-3-(9-phenanthrenyl) propionic acid
47 Reactivity ratios of 4-chloro-2-(4'-vinylphenyl)-5-phenyloxazole and methyl methacrylate for copolymerization
48 Effect of dopants on electrical and electrochemical properties of polymers containing triphenylamine moiety
49 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโพลิเมอร์เป็นตัวรองรับ
ปี พ.ศ. 2542
50 Development of PVC color masterbatch for both of PVC bottle and PVC cable compound
51 Conductive polypyrrole composite films by chemical vapor polymerization
52 Thermal and mechanical properties of HDPE/LLDPE blends
53 Effect of SAN on the mechanical properties and morphology of ABS
54 Reactions of calcium ion with polyacrylate and its copolymers
ปี พ.ศ. 2541
55 Fluorescence emission properties of poly [4-chloro-2-(4'-vinylphenyl)-5-phenyloxazole-co-styrene]
56 The phototransposition of Trimethylsilyl-N-Methylpyrazole
ปี พ.ศ. 2540
57 Development of industrial film from HDPE/MLLDPE blend
58 Synthesis of 4-chloro-5-(3',4'-dinitrophenyl)-2-(4-vinylphenyl)oxazole as a new monomer for copolymerization
59 การพัฒนาพอลิเมอร์นำไฟฟ้าซึ่งเตรียมโดยวิธีทางเคมีในสารละลายและการประยุกต์
60 Copolymerization of the fungicidal chlorophenyl acrylates with vinyl acetate
ปี พ.ศ. 2538
61 การทำให้พลาสติกสลายตัวด้วยแสง 1. การสลายตัวของฟิล์มโพลิเอทิลีนด้วยสารไวแสง
ปี พ.ศ. 2536
62 Synthesis of poly (E-caprolactone) and methylacrylate grafted starch for biodegradable plastics
63 Synthesis of poly(N-Phenylmaleimide-Co-p-Epoxystyrene-Co-Styrene)
64 Improvement of cellulose-based water-retaining material by graft copolymerization of acrylonitrile and acrylic on microcrystalline cellulose
65 Synthesis of electrical conducting polymer by solution polymerization
ปี พ.ศ. 2535
66 การพัฒนาโฟโตริซิสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
67 Effect of poly(Phenyl vinyl ketone) on photodegradation of high density polyethylene film
ปี พ.ศ. 2534
68 Graft copolymerization of 2-ethoxyethyl methacrylate onto liquid natural rubber using metal ion redox systems
69 Synthesis of photosensitive negative resist containing para-epoxystyrene
ปี พ.ศ. 2533
70 Effect of photosensitizers on the photodegradation of blow molding poly (vinyl chloride)
71 Dehydrogenation of methanol to methyl formate on copper-exchanged clay catalysts
72 Photodegradation of injection high density polyethylene
73 Biological markers for geochemical correlation of crude oils from Sirikit oilfield, Phitsanulok Basin
ปี พ.ศ. 2532
74 Partial purification of laccase and its immobilization of polymer supports
75 Synthesis of poly (methyl methacrylate) containing fungicidal pendant
ปี พ.ศ. 2531
76 Immobilization of ferrocenecarboxylate on chloromethylated polymers
77 Copolymerization of the fungicidal chlorophenyl acrylates with methyl methacrylate