ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supanit Porntheeraphat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Supanit Pomtheeraphat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภนิจ พรธีระภัทร 18
2 จิติ หนูแก้ว 12
3 Amporn Poyai 11
4 อัมพร โพธิ์ใย 9
5 Charndet Hruanun 9
6 ชาญเดช หรูอนันต์ 8
7 Win Bunjongpru 8
8 Jiti Nukaew 8
9 วิน บรรจงปรุ 7
10 Jiti Nukeaw 7
11 อภิชาติ สังข์ทอง 4
12 Apichart Sungthong 3
13 Mati Horprathum 3
14 Nimit Somwang 2
15 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
16 นิมิต สมหวัง 2
17 Suwat Sophitpan 2
18 Charndet Hruanan 2
19 Apirak Pankiew 2
20 Putapon Pengpad 2
21 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 2
22 Phaiboon Khomdet 2
23 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
24 พุทธพล เพ็งพัด 2
25 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 2
26 เบญจพล ตันฮู้ 2
27 W. Sripumkhai 2
28 Chanunthorn Chananonnawathorn 2
29 P. Panprom 2
30 B. Tunhoo 2
31 Adisorn Tuantranont 2
32 A. Lekwichai 2
33 ปริญญา พันธ์พรม 2
34 Pitak Eiamchai 2
35 Sirapat Pratontep 2
36 Anurat Wisitsoraat 2
37 Kamon Aiempanakit 2
38 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 2
39 Chaiyan Oros 1
40 Prayoon Songsiriritthigul 1
41 Viyapol Patthanasettakul 1
42 Annop Klamchuen 1
43 ถนอม โลมาศ 1
44 ปกรณ์ ประจวบวัน 1
45 H. Nakajima 1
46 Pakorn Prajuabwan 1
47 สากล ระหงษ์ 1
48 Pongpan Chindaudom 1
49 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
50 Noppadon Nuntawong 1
51 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
52 Benjarong Samransuksamer 1
53 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
54 Thanat Srichaiyaperk 1
55 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 1
56 Saksorn Limwichean 1
57 Kanjana Saeteaw 1
58 Nipapan Klunngien 1
59 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 1
60 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
61 Ekalak Chaowicharat 1
62 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
63 Surasak Boonkla 1
64 S. Vanitparinyakul 1
65 Komson Bunyavanich 1
66 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
67 Rungtawee Piyananjaratsri 1
68 Phimwipha Piyakulawat 1
69 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
70 Udom Asawapirom 1
71 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 1
72 Gamolwan Tumcharem 1
73 Rungroj Maolanon 1
74 Patsuda Duangkaew 1
75 อุดม อัศวาภิรมย์ 1
76 E. Ratanaudomphisut 1
77 ปิติพร ถนอมงาม 1
78 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
79 A. Sungthong 1
80 Kittipong Limwichean 1
81 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
82 Narathon Khemasiri 1
83 W. Yamwong 1
84 T. Tiwawong 1
85 Pitiporn Thanomngam 1
86 K. Amnuyswat 1
87 T. Thiwawong 1
88 A. Chanhom 1
89 P. Pattamang 1
90 ศรัญญา วนิชย์ปริญญากุล 1
91 ภัทรลักษณ์ ปถมัง 1
92 Suwat Sopitpan 1
93 อรรณพ จันทร์หอม 1
94 Darinee Phromyothin 1
95 T. Kamsri 1
96 อาคม ศรีหาเพท 1
97 Naritchaphan Penpondee 1
98 Pongpan Chindaudomthor 1
99 ประภาพรรณ วิภาตวิทย์ 1
100 Tanom Lomas 1
101 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
102 Arckom Srihapat 1
103 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
104 S. Preechanchueong 1
105 S. Rahong 1
106 J. Supadech 1
107 จักรพงศ์ ศุภเดช 1
108 V. Pattantsetakul 1
109 Chana Leepattarapongpan 1
110 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 1
111 S. Phongphao 1
112 Praphaphan Wipatawit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2553 7
5 2552 3
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
2 Tantalum oxide bio-photonics thin film grown by gas-timing innovation technique
3 Enhanced deposition rate of photo-induce hydrophilic TiO2 thin films prepared by pulsed DC reactive magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2555
4 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2553
5 Study of PDMS Compounds Using the Adhesion Force Determined by AFM Force Distance Curve Measurements
6 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
7 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
8 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
9 On-Chip Platinum Micro-Heater with Platinum Temperature Sensor for A Fully Integrated Disposable PCR Module
10 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
11 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2552
12 NiFe Native Oxide Preparation by Sputter Etching for Nanoscale Resolution in FE-SEM
13 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
14 อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดตัวต้านทานแม่เหล็กแบบฟิล์มบาง NiFe หนึ่งชั้น
ปี พ.ศ. 2551
15 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
16 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
17 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
18 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
19 ITO Thin Films prepared by Gas-Timing RF Magnetron Sputtering for Transparent Flexible Antenna
20 Photomodulated Reflectance Study on Optical Property of InN Thin Films Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
21 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering