ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supanit Pomtheeraphat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Supanit Porntheeraphat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภนิจ พรธีระภัทร 18
2 จิติ หนูแก้ว 12
3 Amporn Poyai 11
4 อัมพร โพธิ์ใย 9
5 Charndet Hruanun 9
6 Win Bunjongpru 8
7 ชาญเดช หรูอนันต์ 8
8 Jiti Nukeaw 7
9 วิน บรรจงปรุ 7
10 อภิชาติ สังข์ทอง 4
11 Apichart Sungthong 3
12 Mati Horprathum 3
13 W. Sripumkhai 2
14 A. Lekwichai 2
15 ปริญญา พันธ์พรม 2
16 P. Panprom 2
17 B. Tunhoo 2
18 Chanunthorn Chananonnawathorn 2
19 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 2
20 Anurat Wisitsoraat 2
21 Pitak Eiamchai 2
22 Kamon Aiempanakit 2
23 Sirapat Pratontep 2
24 เบญจพล ตันฮู้ 2
25 Adisorn Tuantranont 2
26 นิมิต สมหวัง 2
27 Nimit Somwang 2
28 Charndet Hruanan 2
29 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 2
30 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 2
31 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
32 Suwat Sophitpan 2
33 Apirak Pankiew 2
34 Phaiboon Khomdet 2
35 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
36 พุทธพล เพ็งพัด 2
37 Putapon Pengpad 2
38 Arckom Srihapat 1
39 Praphaphan Wipatawit 1
40 Tanom Lomas 1
41 Pongpan Chindaudom 1
42 ประภาพรรณ วิภาตวิทย์ 1
43 Surasak Boonkla 1
44 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
45 Noppadon Nuntawong 1
46 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
47 V. Pattantsetakul 1
48 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 1
49 Chana Leepattarapongpan 1
50 Benjarong Samransuksamer 1
51 S. Phongphao 1
52 อาคม ศรีหาเพท 1
53 S. Preechanchueong 1
54 Naritchaphan Penpondee 1
55 Pongpan Chindaudomthor 1
56 Viyapol Patthanasettakul 1
57 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
58 ปกรณ์ ประจวบวัน 1
59 Annop Klamchuen 1
60 อุดม อัศวาภิรมย์ 1
61 Udom Asawapirom 1
62 S. Rahong 1
63 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
64 Pakorn Prajuabwan 1
65 Chaiyan Oros 1
66 Saksorn Limwichean 1
67 สากล ระหงษ์ 1
68 Thanat Srichaiyaperk 1
69 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 1
70 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
71 ถนอม โลมาศ 1
72 Prayoon Songsiriritthigul 1
73 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
74 T. Thiwawong 1
75 Ekalak Chaowicharat 1
76 Nipapan Klunngien 1
77 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 1
78 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
79 Komson Bunyavanich 1
80 P. Pattamang 1
81 S. Vanitparinyakul 1
82 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
83 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
84 Kanjana Saeteaw 1
85 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 1
86 Phimwipha Piyakulawat 1
87 Gamolwan Tumcharem 1
88 Patsuda Duangkaew 1
89 Rungtawee Piyananjaratsri 1
90 Rungroj Maolanon 1
91 A. Chanhom 1
92 ศรัญญา วนิชย์ปริญญากุล 1
93 Narathon Khemasiri 1
94 W. Yamwong 1
95 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
96 E. Ratanaudomphisut 1
97 T. Kamsri 1
98 จักรพงศ์ ศุภเดช 1
99 Darinee Phromyothin 1
100 Kittipong Limwichean 1
101 ปิติพร ถนอมงาม 1
102 Suwat Sopitpan 1
103 อรรณพ จันทร์หอม 1
104 ภัทรลักษณ์ ปถมัง 1
105 K. Amnuyswat 1
106 Pitiporn Thanomngam 1
107 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
108 A. Sungthong 1
109 J. Supadech 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2553 7
5 2552 3
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
2 Tantalum oxide bio-photonics thin film grown by gas-timing innovation technique
3 Enhanced deposition rate of photo-induce hydrophilic TiO2 thin films prepared by pulsed DC reactive magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2555
4 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2553
5 Study of PDMS Compounds Using the Adhesion Force Determined by AFM Force Distance Curve Measurements
6 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
7 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
8 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
9 On-Chip Platinum Micro-Heater with Platinum Temperature Sensor for A Fully Integrated Disposable PCR Module
10 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
11 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2552
12 NiFe Native Oxide Preparation by Sputter Etching for Nanoscale Resolution in FE-SEM
13 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
14 อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดตัวต้านทานแม่เหล็กแบบฟิล์มบาง NiFe หนึ่งชั้น
ปี พ.ศ. 2551
15 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
16 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
17 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
18 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
19 ITO Thin Films prepared by Gas-Timing RF Magnetron Sputtering for Transparent Flexible Antenna
20 Photomodulated Reflectance Study on Optical Property of InN Thin Films Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
21 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering