ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sung S.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 5
2 Issara Sramala 5
3 Chantawannakul P. 5
4 อิศรา สระมาลา 4
5 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 4
6 Pattarapond Gonil 3
7 Satit Puttipipatkhachorn 3
8 Uracha Ruktanonchai 3
9 Onanong Nuchuchua 3
10 วรายุทธ สะโจมแสง 3
11 Suzuki M. 3
12 Ohkuma M. 3
13 Lumyong S. 3
14 Warayuth Sajomsang 3
15 Saowaluk Chaleawlert-umpon 2
16 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
17 Manaboon M. 2
18 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 2
19 Uracha Rungsardthong Ruktanonchai 2
20 Apinan Soottitantawat 2
21 ภัทรพร โกนิล 2
22 Phutdhawong W. 2
23 Nuttaporn Pimpha 2
24 Kawaree R. 2
25 Sengpracha W. 2
26 Dhompongsa S. 2
27 Buddhasukh D. 2
28 Bhat D. 1
29 Pracharktam R. 1
30 Thongbai B. 1
31 Supparatpinyo K. 1
32 Ekanayaka A. 1
33 Xiao Y. 1
34 Tananuvat N. 1
35 Sathapatayavongs B. 1
36 Nitiyanant P. 1
37 Chaiwarith R. 1
38 Jones E. 1
39 Li J. 1
40 Mapook A. 1
41 Saipetch M. 1
42 Bal R. 1
43 Hyde K. 1
44 Assanasen P. 1
45 Phookamsak R. 1
46 Leelachaikul P. 1
47 Wanachiwanawin W. 1
48 Luo Z. 1
49 Chaiprasert A. 1
50 Maharachchikumbura S. 1
51 Wongwiwat W. 1
52 Kaneko Y. 1
53 Noisakran S. 1
54 Tiansawat P. 1
55 Mahmood K. 1
56 Limjindaporn T. 1
57 Singtripop T. 1
58 Thein S. 1
59 Kasinrerk W. 1
60 Aung K. 1
61 Malasit P. 1
62 Hiruma K. 1
63 Yenchitsomanus P.-t. 1
64 Sinchaikul S. 1
65 Liu J. 1
66 Chen S.-T. 1
67 Perera R. 1
68 Jeewon R. 1
69 Kanlaya R. 1
70 Neumann P. 1
71 Thongboonkerd V. 1
72 Yang J. 1
73 Krajaejun T. 1
74 Dolinaj D. 1
75 Sawatdeenarunat C. 1
76 Lin V. 1
77 สมศักดิ์ สุขเสือ 1
78 Chethana K. 1
79 Huang Y. 1
80 Kim S. 1
81 Eleftheriadou E. 1
82 Mylopoulos Y. 1
83 Atwi Saab M. 1
84 Sánchez Chóliz J. 1
85 Rerkasem B. 1
86 Cakmak I. 1
87 Ram H. 1
88 Duarte A. 1
89 Phattarakul N. 1
90 Freitas R. 1
91 Wang Z. 1
92 Guo J. 1
93 Zhang W. 1
94 Rashid A. 1
95 Savasli E. 1
96 Kalayci M. 1
97 Mckinney D. 1
98 Teasley R. 1
99 Nikitina E. 1
100 Browning-Aiken A. 1
101 Morehouse B. 1
102 Kotov V. 1
103 Lebel L. 1
104 Zou C. 1
105 de Barros V. 1
106 Malik S. 1
107 Arisoy R. 1
108 Sohu V. 1
109 Sinh B. 1
110 Hernandes A. 1
111 Skarbøvik E. 1
112 Perovic A. 1
113 Mali S. 1
114 Appelgren B. 1
115 Nagothu U. 1
116 Bushati B. 1
117 Puttikhunt C. 1
118 Pantelić M. 1
119 Bejko D. 1
120 Lungu O. 1
121 ณัฏฐพร พิมพะ 1
122 Kimsongneun N. 1
123 Kirk P. 1
124 Uttawichai K. 1
125 Sysouphanthong P. 1
126 Lee H. 1
127 Ranuwattananon A. 1
128 Konghom S. 1
129 Gibertoni T. 1
130 Verachai V. 1
131 Lim Y. 1
132 Srisomboon J. 1
133 Boonmee S. 1
134 Kumamoto T. 1
135 Dayarathne M. 1
136 Ishikaw T. 1
137 Senanayake I. 1
138 Norphanphoun C. 1
139 Chansakaow S. 1
140 Dong W. 1
141 Raj K. 1
142 Latha K. 1
143 Jayasiri S. 1
144 Manimohan P. 1
145 Srisurapanont M. 1
146 Tennakoon D. 1
147 Mitarnun W. 1
148 Doilom M. 1
149 Kalnauwakul S. 1
150 Lekhakula A. 1
151 McKenzie E. 1
152 Phukhamsakda C. 1
153 Mootsikapun P. 1
154 Camporesi E. 1
155 Chetchotisakd P. 1
156 Wanasinghe D. 1
157 Chiewchanvit S. 1
158 Kulwichit W. 1
159 de Azevedo Santiago A. 1
160 Wongsaisuwan M. 1
161 Das K. 1
162 Bulgakov T. 1
163 Suankratay C. 1
164 Konta S. 1
165 Srisiri S. 1
166 Tibpromma S. 1
167 Takashi M. 1
168 Goonasekara I. 1
169 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
170 Thuon R. 1
171 Hunsberger C. 1
172 Corbera E. 1
173 Work C. 1
174 Wanwisa Srinuanchai 1
175 Nattika Saengkrit 1
176 Woods K. 1
177 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
178 Vaddhanaphuti C. 1
179 Borras S. 1
180 Tawatchai Charinpanitkul 1
181 Kham S. 1
182 Chitchamai Ovatlarnporn 1
183 Park C. 1
184 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
185 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 1
186 Herre R. 1
187 Franco J. 1
188 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
189 de la Rosa R. 1
190 Eang V. 1
191 Subta P. 1
192 Krit W.-I. 1
193 Manawasinghe I. 1
194 Piraisangjun P. 1
195 Suree N. 1
196 Koizumi N. 1
197 Kaewkhao A. 1
198 Dissanayake A. 1
199 Higuchi Y. 1
200 de Silva N. 1
201 Chaichantipyuth C. 1
202 Jayawardena R. 1
203 Sahakyan A. 1
204 An D.S. 1
205 Dararutana P. 1
206 Kamwanna T. 1
207 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
208 Thongleurm C. 1
209 Intarasiri S. 1
210 Kumproa K. 1
211 Arworn S. 1
212 Gyurov B. 1
213 Nuntiya A. 1
214 Spoor M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 7
5 2554 5
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 4
10 2549 2
11 2546 1
12 2542 1
13 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Diapause hormone terminates larval diapause in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis (Hampson)
2 Climate change mitigation, land grabbing and conflict: towards a landscape-based and collaborative action research agenda
3 Larval diapause termination in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis
4 Fungal diversity notes 491–602: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
ปี พ.ศ. 2559
5 Biofortification of wheat, rice and common bean by applying foliar zinc fertilizer along with pesticides in seven countries
ปี พ.ศ. 2556
6 Quantitative analysis of miroestrol and kwakhurin for standardisation of thai miracle herb 'kwao keur' (pueraria mirifica) and establishment of simple isolation procedure for highly estrogenic miroestrol and deoxymiroestroly
ปี พ.ศ. 2555
7 Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives
8 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
9 Determinant of graphs joined by two edges
10 Two new species of the genus Candida in the Zygoascus clade, Candida lundiana sp. nov. and Candida suthepensis sp. nov., isolated from raw honey in Thailand
11 Effects of reaction time and hydrochloric acid concentration on acid hydrolysis of rice husk by reflux method
12 A novel HIV-1 reporter virus with a membrane-bound Gaussia princeps luciferase
13 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
14 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
15 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
16 Characterization of Thai amulets: A PIXE study
17 Socio-Economic and Institutional Approaches
18 Selective sequestration of carboxylic acids from biomass fermentation by surface-functionalized mesoporous silica nanoparticles
ปี พ.ศ. 2553
19 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
20 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
ปี พ.ศ. 2552
21 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
22 Treatment for inhalant dependence and abuse
ปี พ.ศ. 2551
23 Identification of human hnRNP C1/C2 as a dengue virus NS1-interacting protein
ปี พ.ศ. 2550
24 On topological properties of the Choquet weak convergence of capacity functionals of random sets
25 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
26 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
27 ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Problems in budget allocation in the three years sub-district development plan of Boon Reung Sub-district Municipality, Chiag Kong District, Chiang Rai Provi
ปี พ.ศ. 2549
28 Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand
29 The study of preparation of nano-sized CeO2 by microemulsion method
ปี พ.ศ. 2546
30 Generalised Jordan-von Neumann constants and uniform normal structure
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค เอส คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2541
32 A comparison between 25 micrograms and 50 micrograms of intravaginal misoprostol for labor induction